Grundläggande högskoleutbildning

Betänkande 1990/91:UbU12

  1. 1, Förslag
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Hela betänkandet

Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Förslag

Motioner: 207
Propositioner: 4

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Justering: 1991-05-14
Betänkande 1990/91:UbU12
Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 1991-06-05

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser