Förslag till statsbudget för budgetåret 1995/96

Proposition 1994/95:100

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Regeringens proposition 1994/95:100

m

Förslag till statsbudget för budgetåret

Prop.

1995/96

1994/95:100

Enligt
9 kap. 6 § regeringsformen avger regeringen härmed sitt förslag till
statsbudget för budgetåret 1995/96 och föreslår att riksdagen beräknar inkomster
och beslutar om utgifter för staten i enlighet med de specifika­tioner som
fogats till förslaget.

Stockholm
den 22 december 1994

Ingvar
Carlsson

Göran
Persson (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Förslaget
till statsbudget för budgetåret 1995/96 avser en 18-månaders period och visar
en omslutning av 968 379 miljoner kronon Budgetför­slaget utvisar ett
underskott på 243 431 miljoner kronon

Statens
lånebehov
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1995-01-10 Bordläggning: 1995-01-10 Hänvisning: 1995-01-19 Motionstid slutar: 1995-01-25
Förslagspunkter (1714)