Liberal integrationspolitik

Motion 2021/22:3965 av Johan Pehrson m.fl. (L)

av Johan Pehrson m.fl. (L)

Motion till riksdagen

2021/22:3965

av Johan Pehrson m.fl. (L)

Liberal integrationspolitik

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Liberal integrationspolitik

Mål och styrning för integrationspolitiken

Mål för integrationspolitiken

Inga utsatta områden 2030 ska vara vägledande för statens budget

Integrationsskulden måste mätas och minskas

Redovisa utanförskapet i varje statsbudget

Liberal skolpolitik för en fungerande integration

Liberal etableringspolitik

En snabbare väg in i det svenska samhället

Ett uppvärderat medborgarskap

Obligatorisk samhällsundervisning för alla nyanlända

Samma förväntningar på utrikes födda kvinnor och män

Ett företagarperspektiv i hela etableringsprocessen

Ta vara på kompetens – tidig kompetenskartläggning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-05 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (70)
Behandlas i betänkande (28)