Riksrevisionens rapport om systemet med energideklarationer

Civilutskottets betänkande 2021/22:CU14

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 17 februari 2022

Nästa händelse: Beredning 18 januari 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-01-27, 2022-01-18, 2021-11-25