Riksrevisionens rapport om systemet med energideklarationer

Skrivelse 2021/22:24

Skrivelsen är avslutad

Inlämnat av
Infrastrukturdepartementet
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-10-05
Bordlagd
2021-10-12
Hänvisad
2021-10-13
Motionstid slutar
2021-10-27

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.

Riksrevisionens rapport om systemet med energideklarationer

Regeringens skrivelse 2021/22:24

Riksrevisionens rapport om systemet

Skr.

med energideklarationer

2021/22:24

Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.

Stockholm den 30 september 2021

Morgan Johansson

Anders Ygeman (Infrastrukturdepartementet)

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen redogör regeringen för sin bedömning av de iakttagelser och rekommendationer som Riksrevisionen har redovisat i rapporten Systemet med energideklarationer – tydligt syfte men oklart mål (RiR 2021:21).

Riksrevisionen har granskat systemet med energideklarationer av bygg- nader. Riksrevisionen anser att energideklarationerna har svaga förutsät- tningar att få enskilda småhusägare att genomföra energieffektiviserande

Följdmotioner (3)

Behandlas i betänkande (1)

Propositioner och skrivelser

Propositioner är förslag till nya lagar och lagändringar som regeringen lämnar till riksdagen. Regeringen lämnar också skrivelser, som har en mer redogörande karaktär och inte innehåller förslag till riksdagsbeslut.