Torsdag den 17 februari 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:68

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:68

Torsdagen den 17 februari 2022

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

15.20

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 27 januari

 

 

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

2

2021/22:18 Tisdagen den 15 februari

TU

3

2021/22:34 Tisdagen den 15 februari

SoU

 

Ärenden för avgörande kl. 15.20

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande

 

4

Bet. 2021/22:MJU14 Livsmedelspolitik

16 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Försvarsutskottets betänkanden

 

5

Bet. 2021/22:FöU6 Försvarspolitik

24 res. (M, SD, C, KD, L)

6

Bet. 2021/22:FöU10 Cybersäkerhetsfrågor

24 res. (M, SD, C, KD, L)

 

Justitieutskottets betänkande och utlåtande

 

7

Bet. 2021/22:JuU11 Lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare

3 res. (S, SD, V, MP)

8

Utl. 2021/22:JuU50 Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om åtgärder mot transportföretag som underlättar eller ägnar sig åt människohandel eller smuggling av migranter i samband med olaglig inresa till EU

1 res. (L)

 

Socialutskottets betänkande

 

9

Bet. 2021/22:SoU10 Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelfrågor

14 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Trafikutskottets betänkanden

 

10

Bet. 2021/22:TU3 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om en gemensam digital ingång

 

11

Bet. 2021/22:TU6 Digitaliserings- och postfrågor

43 res. (M, SD, C, V, KD, L, MP)

12

Bet. 2021/22:TU7 Väg- och fordonsfrågor

70 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Socialförsäkringsutskottets betänkanden

 

13

Bet. 2021/22:SfU8 Riksrevisionens rapport om att komma till Sverige som anhörig

8 res. (S, M, SD, V, KD, L, MP)

14

Bet. 2021/22:SfU9 Riksrevisionens rapport om Försäkringskassans arbete med att förebygga sjukskrivning

8 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

15

Bet. 2021/22:SfU10 Deltagande på distans i styrelsesammanträden i samordningsförbund

 

 

Utbildningsutskottets betänkanden

 

16

Bet. 2021/22:UbU7 Ämnesbetyg – betygen ska bättre spegla elevers kunskaper

8 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

17

Bet. 2021/22:UbU8 Riksrevisionens rapport om yrkeshögskolan

3 res. (SD, C, KD, L)

 

Civilutskottets betänkanden

 

18

Bet. 2021/22:CU7 Ersättningsrätt och insolvensrätt

10 res. (S, SD, C, V, KD, L, MP)

19

Bet. 2021/22:CU11 Associationsrätt

5 res. (S, M, SD, C, V, KD, MP)

20

Bet. 2021/22:CU14 Riksrevisionens rapport om systemet med energideklarationer

4 res. (SD, C, KD)

 

Frågestund kl. 14.00

 

21

Frågor besvaras av:
Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S)
Kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.