Riksdagsskrivelse 2021/22:160

Riksdagsskrivelse 2021/22:160

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse

2021/22:160

 

 

 

Regeringen

Infrastrukturdepartementet

Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2021/22:CU14 Riksrevisionens rapport om systemet med energideklarationer får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 23 februari 2022

Andreas Norlén

Kristina Svartz

 

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.