Moderna tillståndsprocesser för elnät

Näringsutskottets betänkande 2020/21:NU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 23 juni 2021

Beslut

Enklare att bygga ut elnätet (NU22)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i bland annat ellagen. Ändringarna ska bidra till att det blir enklare att bygga ut elnäten i Sverige. Förfarandet ska bli mindre krävande för både elnätsföretagen och de berörda myndigheterna. Lagändringarna börjar gälla den 1 augusti 2021.

Riksdagen sa samtidigt nej till cirka 120 förslag om elmarknadsfrågor i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Riksdagen hänvisade bland annat till arbete som pågår inom området och nuvarande regler.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-05-25, 2021-06-10

Enklare att bygga ut elnätet (NU22)

Näringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i bland annat ellagen. Ändringarna ska bidra till att det blir enklare att bygga ut elnäten i Sverige. Förfarandet ska bli mindre krävande för både elnätsföretagen och de berörda myndigheterna. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 augusti 2021.

Utskottet föreslår att riksdagen samtidigt säger nej till cirka 120 förslag om elmarknadsfrågor i motioner från den allmänna motionstiden 2020. Utskottet hänvisar bland annat till arbete som pågår inom området och nuvarande regler.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.