Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården m.m.

Socialutskottets betänkande 2021/22:SoU14

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 15 februari 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-03-22, 2022-02-15