Protokoll 2021/22:100 Torsdagen den 21 april

ProtokollRiksdagens protokoll 2021/22:100

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 31 mars justerades.

§ 2  Anmälan om ersättare för gruppledare för partigrupp

Andre vice talmannen meddelade att Liberalernas partigrupp anmält Lina Nordquist som ersättare för gruppledare för partigrupp från och med den 19 april.

§ 3  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:

Interpellation 2021/22:428

Till riksdagen

Interpellation 2021/22:428 Ministerråd för infrastruktur

av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 26 april 2022.

Skälet till dröjsmålet är sjukdom.

Stockholm den 19 april 2022

Infrastrukturdepartementet

Tomas Eneroth (S)

Enligt uppdrag

Fredrik Ahlén

Expeditionschef

§ 4  Anmälan om faktapromemoria

Andre

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.