Folkhälsofrågor

Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU7

Nej till motioner om folkhälsofrågor (SoU7)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om folkhälsofrågor. Anledningen är främst att arbete pågår inom de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om mål för folkhälsan, självmordsprevention, sexualitet och reproduktiv hälsa, smittskydd och vaccination.

Planerat beslutsdatum: 4 maj 2017
Nästa händelse: Bordläggning 3 maj 2017

Hela betänkandet

Betänkande 2016/17:SoU7 (pdf, 812 kB)
Sammanfattning

Utskottet föreslår att riksdagen avslår samtliga motionsyrkanden, främst med hänvisning till pågående arbeten.
I betänkandet finns 21 reservationer (M, SD, C, V, L, KD).
Behandlade förslag

Cirka 120 yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2015/16 och 2016/17.
Ett yrkande i en följdmotion väckt med anledning av skrivelse 2015/16:86 En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020.

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Utskottets överväganden

Mål för folkhälsan

Antibiotikaresistens

Astma och allergi

Djur och hälsa

Jämlik hälsa

Kosmetika

Sexualitet och reproduktiv hälsa

Självmordsprevention

Smittskydd

ANDT-området

Vaccination

Folkhälsofrågor
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

89 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-03-23
Justering: 2017-04-20
Trycklov: 2017-04-28
Reservationer 21
Betänkande 2016/17:SoU7

Nej till motioner om folkhälsofrågor (SoU7)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner om folkhälsofrågor. Anledningen är främst att arbete pågår inom de områden som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om mål för folkhälsan, självmordsprevention, sexualitet och reproduktiv hälsa, smittskydd och vaccination.

Förslagspunkter

1. Nya folkhälsomål

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1480 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 6,

2015/16:1504 av Barbro Westerholm m.fl. (FP) yrkande 7,

2015/16:1867 av Eva Lindh m.fl. (S),

2015/16:2345 av Eva Lindh m.fl. (S),

2016/17:1064 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4 och

2016/17:3000 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 12.

Reservation 1 (SD, L)

2. Förebyggande strategi för bättre folkhälsa

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2483 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 4 och 6 samt

2016/17:3222 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 24.

Reservation 2 (M)

3. Antibiotikaresistens

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:861 av Annicka Engblom (M),

2016/17:2613 av Emma Nohrén (MP) yrkande 3 och

2016/17:2634 av Jan Lindholm (MP) yrkandena 1-3 och 5.

4. Astma och allergi

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 60 och

2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 62.

Reservation 3 (KD)

5. Djur och hälsa

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1346 av Hanna Wigh (SD) yrkandena 8 och 9 samt

2016/17:3377 av Bengt Eliasson (L) yrkande 4.

6. Jämlik hälsa

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1607 av Magda Rasmusson och Jonas Eriksson (båda MP),

2016/17:479 av Karin Rågsjö m.fl. (V),

2016/17:523 av Edward Riedl (M),

2016/17:1079 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4,

2016/17:1197 av Karin Rågsjö m.fl. (V) och

2016/17:3037 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 25.

Reservation 4 (C)
Reservation 5 (V)
Reservation 6 (L)

7. Kosmetika

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 19 och

2016/17:944 av Sara Karlsson (S).

Reservation 7 (C)

8. Ungdomsmottagningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1516 av Linus Sköld m.fl. (S) yrkandena 1 och 2.

9. Sexualitet och reproduktiv hälsa

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 54,

2016/17:2947 av Annika Qarlsson (C) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 58.

Reservation 8 (SD, KD)
Reservation 9 (C)

10. Nationellt abortregister

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 56.

11. Amning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2774 av Anna Vikström (S) yrkandena 1 och 2.

12. Självmordsprevention

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:371 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,

2015/16:1777 av Per Ramhorn och Mattias Karlsson (båda SD) yrkandena 1 och 3,

2015/16:2020 av Angelika Bengtsson (SD),

2016/17:251 av Angelika Bengtsson (SD) yrkandena 1 och 2,

2016/17:484 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,

2016/17:608 av Bengt Eliasson (L) yrkande 1,

2016/17:1231 av Lotta Olsson (M),

2016/17:1332 av Stefan Nilsson (MP),

2016/17:2133 av Betty Malmberg (M),

2016/17:2285 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:3000 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkandena 13, 14 och 16.

Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (V)
Reservation 12 (L)

13. Informationsplikt

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:127 av Karin Rågsjö m.fl. (V),

2015/16:999 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) yrkande 1,

2015/16:2786 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 5,

2015/16:2834 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 20,

2016/17:925 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) yrkande 1,

2016/17:1079 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 7 och

2016/17:3146 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 15.

Reservation 13 (M, V, L)

14. Hiv

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:999 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) yrkande 2,

2015/16:1083 av Jan R Andersson (M),

2015/16:1504 av Barbro Westerholm m.fl. (FP) yrkande 2,

2016/17:925 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) yrkande 2 och

2016/17:2787 av Börje Vestlund m.fl. (S).

Reservation 14 (L)

15. Hepatit C

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2923 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1 och

2016/17:3000 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 8.

Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (L)

16. Tuberkulos

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1387 av Lawen Redar (S),

2015/16:2870 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD),

2016/17:2823 av Lawen Redar (S) och

2016/17:2894 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD).

Reservation 17 (SD)

17. ANDT-området

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:375 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 6,

2015/16:3325 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 5 och

2016/17:285 av Lars-Axel Nordell och Larry Söder (båda KD) yrkande 2.

Reservation 18 (V)

18. Vaccinationsprogram

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:430 av Sofia Arkelsten (M),

2015/16:563 av Hillevi Larsson (S),

2015/16:958 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 3 och 4,

2016/17:304 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2016/17:320 av Ann-Britt Åsebol (M) och

2016/17:3222 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 23.

Reservation 19 (M)
Reservation 20 (SD)
Reservation 21 (V)

19. TBE

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:472 av Åsa Westlund m.fl. (S).

20. HPV

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1459 av Erik Bengtzboe (M),

2015/16:1499 av Désirée Pethrus (KD),

2016/17:319 av Annicka Engblom (M),

2016/17:645 av Birgitta Ohlsson och Maria Weimer (båda L),

2016/17:2698 av Jonas Gunnarsson (S) och

2016/17:3000 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 11.

21. Folkhälsofrågor - förenklad behandling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-05-03
Debatt i kammaren: 2017-05-04
4

Beslut

Beslut: 2017-05-04
21 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nya folkhälsomål

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1480 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 6,

2015/16:1504 av Barbro Westerholm m.fl. (FP) yrkande 7,

2015/16:1867 av Eva Lindh m.fl. (S),

2015/16:2345 av Eva Lindh m.fl. (S),

2016/17:1064 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4 och

2016/17:3000 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 12.

Reservation 1 (SD, L)

2. Förebyggande strategi för bättre folkhälsa

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2483 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkandena 4 och 6 samt

2016/17:3222 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 24.

Reservation 2 (M)

3. Antibiotikaresistens

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:861 av Annicka Engblom (M),

2016/17:2613 av Emma Nohrén (MP) yrkande 3 och

2016/17:2634 av Jan Lindholm (MP) yrkandena 1-3 och 5.

4. Astma och allergi

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 60 och

2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 62.

Reservation 3 (KD)

5. Djur och hälsa

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1346 av Hanna Wigh (SD) yrkandena 8 och 9 samt

2016/17:3377 av Bengt Eliasson (L) yrkande 4.

6. Jämlik hälsa

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1607 av Magda Rasmusson och Jonas Eriksson (båda MP),

2016/17:479 av Karin Rågsjö m.fl. (V),

2016/17:523 av Edward Riedl (M),

2016/17:1079 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 4,

2016/17:1197 av Karin Rågsjö m.fl. (V) och

2016/17:3037 av Annika Qarlsson m.fl. (C) yrkande 25.

Reservation 4 (C)
Reservation 5 (V)
Reservation 6 (L)

7. Kosmetika

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 19 och

2016/17:944 av Sara Karlsson (S).

Reservation 7 (C)

8. Ungdomsmottagningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:1516 av Linus Sköld m.fl. (S) yrkandena 1 och 2.

9. Sexualitet och reproduktiv hälsa

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 54,

2016/17:2947 av Annika Qarlsson (C) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:3305 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 58.

Reservation 8 (SD, KD)
Reservation 9 (C)

10. Nationellt abortregister

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:2568 av Emma Henriksson m.fl. (KD) yrkande 56.

11. Amning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2774 av Anna Vikström (S) yrkandena 1 och 2.

12. Självmordsprevention

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:371 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,

2015/16:1777 av Per Ramhorn och Mattias Karlsson (båda SD) yrkandena 1 och 3,

2015/16:2020 av Angelika Bengtsson (SD),

2016/17:251 av Angelika Bengtsson (SD) yrkandena 1 och 2,

2016/17:484 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,

2016/17:608 av Bengt Eliasson (L) yrkande 1,

2016/17:1231 av Lotta Olsson (M),

2016/17:1332 av Stefan Nilsson (MP),

2016/17:2133 av Betty Malmberg (M),

2016/17:2285 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:3000 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkandena 13, 14 och 16.

Reservation 10 (SD)
Reservation 11 (V)
Reservation 12 (L)

13. Informationsplikt

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:127 av Karin Rågsjö m.fl. (V),

2015/16:999 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) yrkande 1,

2015/16:2786 av Jan Björklund m.fl. (FP) yrkande 5,

2015/16:2834 av Kent Ekeroth och Adam Marttinen (båda SD) yrkande 20,

2016/17:925 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) yrkande 1,

2016/17:1079 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 7 och

2016/17:3146 av Olof Lavesson m.fl. (M) yrkande 15.

Reservation 13 (M, V, L)

14. Hiv

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:999 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) yrkande 2,

2015/16:1083 av Jan R Andersson (M),

2015/16:1504 av Barbro Westerholm m.fl. (FP) yrkande 2,

2016/17:925 av Jonas Gunnarsson m.fl. (S) yrkande 2 och

2016/17:2787 av Börje Vestlund m.fl. (S).

Reservation 14 (L)

15. Hepatit C

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:2923 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1 och

2016/17:3000 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 8.

Reservation 15 (SD)
Reservation 16 (L)

16. Tuberkulos

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1387 av Lawen Redar (S),

2015/16:2870 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD),

2016/17:2823 av Lawen Redar (S) och

2016/17:2894 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD).

Reservation 17 (SD)

17. ANDT-området

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:375 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 6,

2015/16:3325 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkande 5 och

2016/17:285 av Lars-Axel Nordell och Larry Söder (båda KD) yrkande 2.

Reservation 18 (V)

18. Vaccinationsprogram

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:430 av Sofia Arkelsten (M),

2015/16:563 av Hillevi Larsson (S),

2015/16:958 av Karin Rågsjö m.fl. (V) yrkandena 3 och 4,

2016/17:304 av Jesper Skalberg Karlsson (M),

2016/17:320 av Ann-Britt Åsebol (M) och

2016/17:3222 av Cecilia Widegren m.fl. (M) yrkande 23.

Reservation 19 (M)
Reservation 20 (SD)
Reservation 21 (V)

19. TBE

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2015/16:472 av Åsa Westlund m.fl. (S).

20. HPV

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:1459 av Erik Bengtzboe (M),

2015/16:1499 av Désirée Pethrus (KD),

2016/17:319 av Annicka Engblom (M),

2016/17:645 av Birgitta Ohlsson och Maria Weimer (båda L),

2016/17:2698 av Jonas Gunnarsson (S) och

2016/17:3000 av Barbro Westerholm m.fl. (L) yrkande 11.

21. Folkhälsofrågor - förenklad behandling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.