En strategi för arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige

Konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 december 2017

Beslut

Frågan om en nationell institution för mänskliga rättigheter bör utredas mer (KU6)

Regeringen har föreslagit att en institution för mänskliga rättigheter bör inrättas i Sverige och att riksdagen bör vara huvudman för en sådan institution.

Riksdagen anser att det finns skäl som talar mot att en svensk institution för mänskliga rättigheter ska placeras hos riksdagen och att andra alternativ inte är tillräckligt utredda. I ett tillkännagivande uppmanar riksdagen därför regeringen att utreda frågan om en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige igen, med utgångspunkten att den inte ska placeras under riksdagen.

Riksdagens tillkännagivande gjordes när riksdagen behandlade en skrivelse från regeringen om en strategi för arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande om att regeringen skyndsamt på nytt ska låta utreda frågan om en nationell institution för mänskliga rättigheter. Avslag på motionerna. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2017-11-21, 2017-11-14, 2017-11-09, 2017-10-19, 2017-09-21, 2017-09-14, 2017-06-20, 2017-06-13, 2017-05-16, 2017-02-23, 2017-01-31, 2017-01-24, 2017-01-12, 2016-12-15, 2016-12-06, 2016-11-24

Frågan om en nationell institution för mänskliga rättigheter bör utredas mer (KU6)

Regeringen har föreslagit att en institution för mänskliga rättigheter bör inrättas i Sverige och att riksdagen bör vara huvudman för en sådan institution.

Konstitutionsutskottet anser att det finns skäl som talar mot att en svensk institution för mänskliga rättigheter placeras hos riksdagen och att andra alternativ inte är tillräckligt utredda. Ett enigt utskott vill därför att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att utreda frågan om en nationell institution för mänskliga rättigheter i Sverige igen, med utgångspunkten att den inte ska placeras under riksdagen.

Konstitutionsutskottets tillkännagivande gjordes när utskottet behandlade en skrivelse från regeringen om en strategi för arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.