Protokoll 2017/18:44 Onsdagen den 6 december

ProtokollRiksdagens protokoll 2017/18:44

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Anmälan om faktapromemoria

Andre vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott:
2017/18:FPM25 Förordning om fiskemöjligheter i Västerhavet 2018

KOM(2017) 645

till miljö- och jordbruksutskottet

§ 2  Anmälan om granskningsrapport

Andre vice talmannen anmälde att följande granskningsrapport hade kommit in från Riksrevisionen och överlämnats till utbildningsutskottet:
RiR 2017:30 Riktade statsbidrag till skolan – nationella prioriteringar men lokala behov

§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:
Propositioner
2017/18:49 och

59 till konstitutionsutskottet
2017/18:51 till civilutskottet 
Skrivelse
2017/18:57 till justitieutskottet 

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.