Protokoll 2017/18:45 Torsdagen den 7 december

ProtokollRiksdagens protokoll 2017/18:45

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 16 november justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation

Följande skrivelse hade kommit in:
Interpellation 2017/18:

199
Till riksdagen
Interpellation 2017/18:199 Placeringen av EU:s läkemedelsmyndighet
av Hans Wallmark (M)
Interpellationen 2017/18:199

Placeringen av EU:s läkemedelsmyndighet av Hans Wallmark (M) besvaras tisdagen den 16 januari 2018.
Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokat arrangemang.
Stockholm den 6 december 2017
Socialdepartementet
Annika Strandhäll (S)
Enligt uppdrag
Marianne Jenryd
Expeditionschef

§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:
Propositioner
2017/18:58 till justitieutskottet
2017/18:60 till utrikesutskottet

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.