En omreglerad spelmarknad

Kulturutskottets betänkande 2017/18:KrU8

Ärendet är avslutat

Beslutat: 7 juni 2018

Beslut

Nytt licenssystem införs på spelmarknaden (KrU8)

Alla som bedriver någon typ av verksamhet på den svenska spelmarknaden ska ha en licens. Det ska gälla för spel i Sverige och spel över internet som riktar sig mot den svenska marknaden. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Den nuvarande regleringen togs fram då allt spel var fysiskt och är inte anpassad till de senaste årens utveckling med spel över internet. Genom att göra om reglerna ökar möjligheten att kunna kontrollera spelandet och förebygga negativa konsekvenser.

Lagändringen börjar gälla den 1 januari 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen med vissa lagtekniska justeringar. Avslag på samtliga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

21 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2018-05-17
Justering: 2018-05-29
Trycklov: 2018-06-01
Reservationer 6
Betänkande 2017/18:KrU8

Alla beredningar i utskottet

2018-05-17, 2018-05-15

Nytt licenssystem införs på spelmarknaden (KrU8)

Alla som bedriver någon typ av verksamhet på den svenska spelmarknaden ska ha en licens. Det ska gälla för spel i Sverige och spel över internet som riktar sig mot den svenska marknaden. Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Den nuvarande regleringen togs fram då allt spel var fysiskt och är inte anpassad till de senaste årens utveckling med spel över internet. Genom att göra om reglerna ökar möjligheten att kunna kontrollera spelandet och förebygga negativa konsekvenser.

Lagändringen föreslås börja gälla den 1 januari 2019.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-06-05
Debatt i kammaren: 2018-06-07
4

Beslut

Beslut: 2018-06-07
10 förslagspunkter, 7 acklamationer, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 7 juni 2018

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Proposition 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen

     a) avslår regeringens förslag  till lag om ändring i kameraövervakningslagen (2013:460),
b) antar regeringens förslag till
1. spellag med den ändringen att
- uttrycket "18 kap. 25 §" i 19 kap. 11 § ska bytas ut mot "18 kap. 26 §",
- uttrycket "t30 dagar" i 19 kap. 17 § ska bytas ut mot "30 dagar",
- bindestrecket i 5 kap. 2 § ska bytas ut mot ett tankstreck,
2. lag om skatt på spel,
3. lag om ändring i brottsbalken,
4. lag om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel,
5. lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078),
6. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
7. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
8. lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696),
9. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),
10. lag om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),
11. lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism utom i de delar det avser 1 kap. 2 §, 
12. lag om ändring i lagen (2018:90) om insyn i finansiering av partier,
13. lag om ändring i lagen (2018:000) om ändring i lagen (2017:1229) om ändring i lagen (2017:405) om ändring i lagen (2017:387) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),
c) godtar det utskottet anför om regeringens förslag till
1. lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486),
2. lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i de delar det avser 1 kap. 2 §,
d) godkänner regeringens förslag att AB Svenska Spel, direkt eller indirekt, på affärsmässiga grunder, ska anordna spel om pengar och andra vinster med ett värde i pengar samt utöva annan därmed förenlig verksamhet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:220 punkterna 2-6, 7.1, 8-10, 12, 13.1 och 14-16, bifaller delvis proposition 2017/18:220 punkt 1 och avslår proposition 2017/18:220 punkt 11 och motion

2017/18:4131 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 70 0 0 13
SD 38 0 0 4
MP 24 0 0 1
C 22 0 0 0
V 0 19 0 2
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 3 0 0 5
Totalt 282 19 0 48


2. Utredning av alternativa regleringar av spelmarknaden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4131 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 2 (V)

3. Utvärdering av den nya spellagstiftningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4142 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) yrkandena 1 och 4.

Reservation 3 (SD)

4. Avreglerad spelmarknad

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:3310 av Erik Bengtzboe (M).

5. Spel på kredit

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:46 av Robert Hannah (L) yrkandena 1 och 2,

2017/18:1605 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD),

2017/18:2391 av Rasmus Ling (MP),

2017/18:2447 av Per-Ingvar Johnsson och Eskil Erlandsson (båda C) yrkande 1,

2017/18:2761 av Jan Ericson (M),

2017/18:2807 av Lars Beckman (M),

2017/18:2841 av Rickard Nordin (C),

2017/18:2903 av Edward Riedl (M),

2017/18:3561 av Jenny Petersson (M),

2017/18:3579 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkandena 16 och 17 samt

2017/18:4142 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 70 0 0 13
SD 0 37 0 5
MP 24 0 0 1
C 22 0 0 0
V 4 0 15 2
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 3 0 5
Totalt 245 40 15 49


6. Reklam och marknadsföring av spel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:704 av Hillevi Larsson m.fl. (S),

2017/18:1822 av Magnus Manhammar (S) och

2017/18:4142 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 5 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 96 0 0 17
M 70 0 0 13
SD 0 38 0 4
MP 24 0 0 1
C 22 0 0 0
V 1 0 18 2
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 3 0 5
Totalt 242 41 18 48


7. Kundtjänst på svenska

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4142 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) yrkande 5.

Reservation 6 (SD)

8. Restaurangkasinon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:2410 av Jan R Andersson (M).

9. Licenser på spel på levande hästar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:1823 av Monica Haider (S).

10. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2017/18:1942 av Sara-Lena Bjälkö m.fl. (SD) yrkandena 3 och 4,

2017/18:2407 av Jan R Andersson (M),

2017/18:2462 av Jan R Andersson (M) och

2017/18:2854 av Rickard Nordin (C) yrkandena 1-4 och 7-9.