Dokument & lagar (812 träffar)

Interpellation 2015/16:758 av Karin Svensson Smith (MP)

Interpellation 2015/16:758 Problem med miljöbilsstöd av Karin Svensson Smith MP till Miljöminister Karolina Skog MP Supermiljöbilspremien och 5-årig skattebefrielse för nya miljöbilar har instiftats för att miljöbilarnas andel av fordonsbeståndet inom Sverige ska öka. Åtgärderna syftar till att kompensera för ekonomiska

Inlämnad: 2016-08-12 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2015/16:758 av Karin Svensson Smith (MP) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2015/16:431 av Boriana Åberg (M)

Interpellation 2015/16:431 Barnäktenskap av Boriana Åberg M till Statsrådet Åsa Regnér S Nyligen ställde jag en skriftlig fråga till barn-äldre- och jämställdhetsministern om vad hon avser att göra för att säkerställa att flyktingflickor får sina skyddsbehov tillgodosedda. Detta med anledning av uppgifterna att vissa

Inlämnad: 2016-02-24 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2015/16:431 av Boriana Åberg (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Barnäktenskap

Interpellation 2015/16:480 av Cecilia Widegren (M)

Interpellation 2015/16:480 Ökad kvalitet och skärpt tillsyn för utsatta barn av Cecilia Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S De omfattande flyktingströmmarna till Europa och Sverige kommer att påverka socialtjänsten under många år. Under de senaste månaderna har 66 av landets 290 kommuner själva lex Sarah-anmält sig

Inlämnad: 2016-03-10 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2015/16:480 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 94 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ökad kvalitet och skärpt tillsyn för utsatta barn

Interpellation 2015/16:77 av Christina Örnebjär (FP)

Interpellation 2015/16:77 Ensamkommande barn som försvinner av Christina Örnebjär FP till Statsrådet Åsa Regnér S Just nu kommer fler människor än någonsin tidigare till vårt land för att söka asyl. Det är en utmaning som ska mötas med medmänsklighet, ödmjukhet, beslutsamhet och ansvar. Barnkonventionen förpliktar oss

Inlämnad: 2015-10-19 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2015/16:77 av Christina Örnebjär (FP) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ensamkommande barn som försvinner

Interpellation 2015/16:135 av Bengt Eliasson (FP)

Interpellation 2015/16:135 Efterskottsbetalning av assistansersättning av Bengt Eliasson FP till Statsrådet Åsa Regnér S I en skrivelse till regeringen den 8 oktober 2015, diarienr 038395-2013, anhåller Försäkringskassan om en förordningsändring så att assistansersättning med förhöjt belopp i framtiden ska utbetalas i

Inlämnad: 2015-11-04 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2015/16:135 av Bengt Eliasson (FP) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Efterskottsbetalning av assistansersättning

Interpellation 2015/16:130 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2015/16:130 Statens kostnadstäckning av kommunal vård och omsorg av Niklas Wykman M till Finansminister Magdalena Andersson S Det finns en bred konsensus i riksdagens kammare om att äldreomsorgen är en kärnuppgift för vår skattefinansierade välfärd. Trots det väljer regeringen att gå fram med en kostnadsökning

Inlämnad: 2015-11-02 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2015/16:130 av Niklas Wykman (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Statens kostnadstäckning av kommunal vård och omsorg

Interpellation 2015/16:140 av Lars-Arne Staxäng (M)

Interpellation 2015/16:140 Högre kvalitet i hemtjänsten av Lars-Arne Staxäng M till Statsrådet Åsa Regnér S Många äldre människor vill bo kvar hemma trots att kanske synen blivit sämre eller att trapporna i huset börjat bli ett hinder för att ta sig ut. En del äldre har behov av enklare omsorg och hjälp med matinköp medan

Inlämnad: 2015-11-04 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2015/16:140 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 97 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Högre kvalitet i hemtjänsten

Interpellation 2015/16:724 av Jens Holm (V)

Interpellation 2015/16:724 Miljötillståndet i Östersjön av Jens Holm V till Miljöminister Karolina Skog MP Östersjön är ett mycket hotat hav. I och med att havet är omringat av land och att nio länder samsas om det blir påfrestningen extra stor. Avrinningsområdet är drygt fyra gånger så stort som havet och för med sig

Inlämnad: 2016-06-10 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2015/16:724 av Jens Holm (V) (pdf, 95 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Miljötillståndet i Östersjön

Interpellation 2015/16:720 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2015/16:720 Tillståndsgivning för småskalig vattenkraft av Sten Bergheden M till Miljöminister Karolina Skog MP EU-domstolen tolkar EU:s lagstiftning och ser till att den tillämpas på samma sätt i alla EU-länder. Nyligen gav domstolen utslag i frågan om tillståndsgivningen för ett småskaligt vattenkraftverk

Inlämnad: 2016-06-08 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2015/16:720 av Sten Bergheden (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tillståndsgivning för småskalig vattenkraft

Interpellation 2015/16:746 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2015/16:746 Decimering av marinens övningsförmåga av Mikael Oscarsson KD till Försvarsminister Peter Hultqvist S Försvarsmaktens samlade operativa förmåga bygger på att det finns samövade krigsförband och att det finns kunskaper och planer på hur stridskrafterna ska användas på ett effektivt sätt. Förmågan

Inlämnad: 2016-06-20 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2015/16:746 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 92 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Decimering av marinens övningsförmåga

Interpellation 2015/16:713 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2015/16:713 Förbud mot bisfenol A av Jesper Skalberg Karlsson M till Miljöminister Karolina Skog MP I regeringens skrivelse 2015/16:169 Giftfri vardag skriver regeringen att ett förbud mot bisfenol A BPA i tvåkomponentsepoxi som används vid relining av dricksvattenrör är befogat. Skrivelser till riksdagen

Inlämnad: 2016-06-08 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2015/16:713 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 91 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förbud mot bisfenol A

Interpellation 2015/16:712 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2015/16:712 Bekämpningsmedlet glyfosat av Jesper Skalberg Karlsson M till Miljöminister Karolina Skog MP Det växtdödande medlet glyfosat upptäcktes 1970 av kemisten John E Franz, och har sedan dess använts världen över under en rad olika varumärken. Bland annat eftersom  glyfosat anses mindre giftigt än

Inlämnad: 2016-06-08 Besvarare: Miljöminister Karolina Skog (MP)

Interpellation 2015/16:712 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Bekämpningsmedlet glyfosat

Interpellation 2015/16:765 av Alexandra Anstrell (M)

Interpellation 2015/16:765 Barnäktenskap av Alexandra Anstrell M till Statsrådet Åsa Regnér S I Sverige får den som är under 18 år inte ingå äktenskap enligt äktenskapsbalken 2014:376I Sverige trädde nya lagändringar i kraft den 1 juli 2014 som bland annat innebär att barn inte längre ska kunna få dispens att gifta sig.

Inlämnad: 2016-08-25 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2015/16:765 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Barnäktenskap

Interpellation 2015/16:745 av Bengt Eliasson (L)

Interpellation 2015/16:745 Besparingar i assistansersättningen av Bengt Eliasson L till Statsminister Stefan Löfven S Personer med personlig assistans och deras anhöriga är i dag mycket oroliga. En ogin inställning hos den rödgröna regeringen tillsammans med allt snålare rättspraxis under lång tid och tuffare villkor

Inlämnad: 2016-06-15 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2015/16:745 av Bengt Eliasson (L) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Besparingar i assistansersättningen

Interpellation 2015/16:658 av Christina Höj Larsen (V)

Interpellation 2015/16:658 Utsatta EU-medborgare av Christina Höj Larsen V till Statsrådet Åsa Regnér S Regeringens nationella samordnare för utsatta EU-medborgare, Martin Valfridsson, lämnade den 1 februari i år sin slutrapport Framtid sökes Samordnarens uppdrag var att främja erfarenhetsutbyte och samverkan mellan

Inlämnad: 2016-05-17 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2015/16:658 av Christina Höj Larsen (V) (pdf, 91 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Utsatta EU-medborgare

Interpellation 2015/16:257 av Sofia Fölster (M)

Interpellation 2015/16:257 Flyktingkrisens inverkan på socialtjänsten av Sofia Fölster M till Statsrådet Åsa Regnér S Flyktingkrisens inverkan på Sverige är redan påtaglig. Socialtjänsten, vården och kommunerna är under stor press. Vi befinner oss i ett extraordinärt läge. Migrationsverkets prognoser visar på att mellan

Inlämnad: 2015-12-07 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2015/16:257 av Sofia Fölster (M) (pdf, 85 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Flyktingkrisens inverkan på socialtjänsten

Interpellation 2015/16:330 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2015/16:330 Brister i äldreomsorgen av Lotta Finstorp M till Statsrådet Åsa Regnér S SVT har nyligen presenterat ett par reportage om brister i äldreomsorgen med fokus på att äldre tvingas bo kvar hemma mot sin vilja med hemtjänst trots stora omsorgsbehov och nekas plats på särskilt boende. Antalet platser

Inlämnad: 2016-01-25 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2015/16:330 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 72 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Brister i äldreomsorgen

Interpellation 2015/16:329 av Lars-Arne Staxäng (M)

Interpellation 2015/16:329 Särskilda boendeformer för äldre av Lars-Arne Staxäng M till Statsrådet Åsa Regnér S Följande rapporterar Boverket på sin hemsida: Cirka 55 procent av landets kommuner bedömer att de har balans eller överskott på bostäder i särskilda boendeformer för äldre. Det är en kraftig minskning jämfört

Inlämnad: 2016-01-25 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2015/16:329 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Särskilda boendeformer för äldre

Interpellation 2015/16:328 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2015/16:328 Förenklade biståndsbedömningar av Lotta Finstorp M till Statsrådet Åsa Regnér S Nedanstående rader är hämtade från Moderaternas partiprogram: När äldre människor får ett ökat omsorgsbehov och behöver insatser från kommunen kommer de i kontakt med biståndshandläggare. Biståndshandläggarna har

Inlämnad: 2016-01-25 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2015/16:328 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förenklade biståndsbedömningar

Interpellation 2015/16:323 av Christina Örnebjär (L)

Interpellation 2015/16:323 Barnäktenskap och familjeplaceringar av Christina Örnebjär L till Statsrådet Åsa Regnér S Kommuners socialtjänst bidrar till att legitimera barnäktenskap vilket avslöjats av Ekot i veckan. Asylsökande minderåriga barn, framför allt flickor, placeras i samma bostad som den person de påstås

Inlämnad: 2016-01-21 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2015/16:323 av Christina Örnebjär (L) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Barnäktenskap och familjeplaceringar