Dokument & lagar (1 264 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:370 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2019/20:370 av Katarina Brännström M Lång väntetid för säsongsarbetare Katarina Brännström har frågat mig vad jag gör för att tillse att Migrationsverket har rimliga väntetider för tillstånd av utländsk arbetskraft, så att svenska företag kan få den kompetens de behöver i tid. I regleringsbrevet för 2018

Svarsdatum: 2019-11-19 Frågeställare: Katarina Brännström (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:370 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:344 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/03669/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:344 av Adnan Dibrani S Preskriptionstiden för sexualbrott mot barn Adnan Dibrani har frågat mig när det aviserade lagförslaget om borttagen preskriptionstid för grova brott mot barn kommer att överlämnas till

Svarsdatum: 2019-11-19 Frågeställare: Adnan Dibrani (S)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:344 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:320 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2019/20:320 av Lina Nordquist L Införande av ett modernt ämbetsmannaansvar Lina Nordquist har frågat civilministern när det införs ett modernt ämbetsmannaansvar. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. Frågor som rör den offentliga förvaltningen är viktiga för regeringen.

Svarsdatum: 2019-11-15 Frågeställare: Lina Nordquist (L)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:320 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:305 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/03584/POL Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:305 av Maria Malmer Stenergard M Underfinansieringen av migrationsdomstolarna Maria Malmer Stenergard har frågat mig om jag avser att genomföra andra reformer för att motverka att migrationsdomstolarna blir en flaskhals i migrationssystemet, och i så fall vilka. Trots

Svarsdatum: 2019-11-15 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:305 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 81 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:279 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/03529/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:279 av Ali Esbati V Villkoren för utländska bärplockare Ali Esbati har frågat arbetsmarknadsministern om hon avser att agera för att dels säkerställa att de utländska bärplockarna erhåller den lön och de ersättningar

Svarsdatum: 2019-11-15 Frågeställare: Ali Esbati (V)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:279 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:296 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/03559/POL Justitiedepartementet Ju s titie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:296 av Katarina Brännström M Utvisning på grund av brott Katarina Brännström har frågat mig vilka åtgärder som Sverige ensidigt förfogar över som jag avser att vidta för att förhindra att personer som dömts

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Katarina Brännström (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:296 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:293 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/ 03566/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:293 av Johan Forssell M Ökade befogenheter vid inre utlänningskontroller Johan Forssell har frågat mig varför jag inte har presenterat utredningens SOU 2017:93 Klarlagd identitet förslag i en proposition till

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:293 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:291 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/03554/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:291 av Lars Beckman M Handläggningstider för samfällighetsföreningsregistret Lars Beckman har frågat finansmarknads- och bostadsminister Per Bolund när elektronisk anmälan av uppgifter till samfällighetsföreningsregistret

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:291 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:281 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019 03532/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på 2019/20:281 Ersättning till asylsökande i områden med socioekonomiska utmaningar Katarina Brännström har frågat mig om regeringen garanterar att kommunerna inte ska behöva betala ersättning till asylsökande som nekas statlig

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Katarina Brännström (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:281 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:274 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/ 0 3 519 POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:274 av Anders Åkesson C Vägsamfälligheter Anders Åkesson har frågat infrastrukturminister Tomas Eneroth om landets tusentals vägsamfälligheter före årsskiftet 2019/20 kommer att få se några framsteg eller

Svarsdatum: 2019-11-06 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:274 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 87 kB)

Interpellation 2019/20:93 av David Josefsson (M)

Interpellation 2019/20:93 Migrationsdomstolar och handläggningstider av David Josefsson M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I juni i år kritiserade Justitieombudsmannen JO migrationsdomstolen i Göteborg för att handläggningstiderna i asylärenden är för långa. I det enskilda fallet dnr 1342019 var

Inlämnad: 2019-10-29 Svarsdatum: 2019-11-15 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2019/20:93 av David Josefsson (M) (pdf, 89 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Migrationsdomstolar och handläggningstider

Svar på skriftlig fråga 2019/20:255 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/03484/ POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:255 av Lars Hjälmered M Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott Lars Hjälmered har frågat mig om jag och regeringen avser att gå vidare med förslagen som lämnades i betänkandet SOU 2018:6. Betänkandet

Svarsdatum: 2019-10-29 Frågeställare: Lars Hjälmered (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:255 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:247 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2019/20:247 av Mikael Eskilandersson SD Id-kapningarnas effekter för konsumenter och små företag Mikael Eskilandersson har frågat Lena Micko vilka ytterligare åtgärder statsrådet avser att vidta för att skydda konsumenter och små företag från att utsättas för id-kapningar. Frågan har överlämnats åt mig att

Svarsdatum: 2019-10-29 Frågeställare: Mikael Eskilandersson (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:247 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:227 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/03459/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:227 av Dennis Dioukarev SD Verkställande av utvisningsbeslut Dennis Dioukarev har frågat mig varför polisen inte har fått tillräckliga resurser och verktyg för att kunna verkställa utvisningsärenden samt hur

Svarsdatum: 2019-10-29 Frågeställare: Dennis Dioukarev (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:227 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:217 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/03444/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:217 av Ingela Nylund Watz S Jordbruks- och bostadsarrendeutredningen Ingela Nylund Watz har frågat mig om och när jag avser att presentera förslag med anledning av betänkandet Jordbruks- och bostadsarrende

Svarsdatum: 2019-10-29 Frågeställare: Ingela Nylund Watz (S)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:217 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:209 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/03435/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:209 av Katja Nyberg SD Åtgärder mot skjutvapenvåld Katja Nyberg har frågat mig vilka ytterligare åtgärder regeringen avser att vidta för att stävja det ökande skjutvapenvåldet. Regeringen ser mycket allvarligt

Svarsdatum: 2019-10-29 Frågeställare: Katja Nyberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:209 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:208 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/ 03434/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:208 av Katja Nyberg SD Skydd för ytterligare grupper vid blåljussabotage Katja Nyberg har frågat mig om jag och regeringen är villiga att nu ompröva om fler yrkesgrupper bör omfattas av det föreslagna förstärkta

Svarsdatum: 2019-10-29 Frågeställare: Katja Nyberg (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:208 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:182 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Utrikesdepartementet Statsrådet M Johansson Till riksdagen Svar på fråga 2019/20:182 av Markus Weichel SD Transparens rörande export av krigsmateriel Markus Wiechel har frågat mig om jag och regeringen avser verka för att öka transparensen rörande export av produkter som kan användas i strid, och hur jag i sådana fall

Svarsdatum: 2019-10-24 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:182 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 87 kB)

Interpellation 2019/20:74 av Katarina Brännström (M)

Interpellation 2019/20:74 Brott mot välfärden av Katarina Brännström M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Polisen, Försäkringskassan och Ekobrottsmyndigheten höll nyligen en presskonferens om den ökande organiserade brottsligheten mot våra välfärdssystem. Det drivs exempelvis företag som enbart syftar till att mjölka

Inlämnad: 2019-10-22 Svarsdatum: 2019-11-15 Besvarare: Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Interpellation 2019/20:74 av Katarina Brännström (M) (pdf, 85 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Brott mot välfärden

Svar på skriftlig fråga 2019/20:184 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2019/20:184 av Magdalena Schröder M Förhör av barn utan vårdnadshavares tillstånd Magdalena Schröder har frågat mig om jag kommer att ta initiativ till att se över lagstiftningen i syfte att möjliggöra för polisen att förhöra syskon till brottsutsatta barn utan att en brottsmisstänkt vårdnadshavare ska kunna

Svarsdatum: 2019-10-23 Frågeställare: Magdalena Schröder (M)

Svar på skriftlig fråga 2019/20:184 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 86 kB)