Anna Starbrink (Lib)

Tjänstgörande riksdagsledamot

Constituency
Stockholm County, seat 283
Birth year
1971
Address
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Current assignments

Member of Parliament

Ordinary member

Committee on Defence

Member

Committee on Foreign Affairs

Deputy member

Committee on Finance

Deputy member

Committee on Cultural Affairs

Deputy member

Committee on European Union Affairs

Deputy member

The Swedish Delegation to the Nordic Council

Member

All assignments

Member of Parliament

Ordinary member
2022-09-26 – 2026-09-21

Committee on Defence

Member
2022-10-04 – 2026-09-21

Committee on Foreign Affairs

Deputy member
2022-10-04 – 2026-09-21

Committee on Finance

Deputy member
2022-10-12 – 2026-09-21

Committee on Cultural Affairs

Deputy member
2022-10-12 – 2026-09-21

Joint Committee on Foreign Affairs and Defence

Member
2024-05-23 – 2024-06-18
Member
2022-10-20 – 2022-12-21

Committee on European Union Affairs

Deputy member
2022-10-12 –

The Swedish Delegation to the Nordic Council

Member
2022-10-11 – 2024-10-31

Biography

The information in the biography is information that the commissioner has submitted to the publication Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 22–. Ledamot försvarsutskottet 22–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 22. Suppleant EU-nämnden 22–, finansutskottet 22–, kulturutskottet 22– och utrikesutskottet 22–. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 22–.

Föräldrar

Reklammannen Jan-Christer Starbrink och tjänstemannen Barbro Starbrink, f. Gren.

Utbildning

Gymnasieskola, Mora, slutår 1990. Studier vid Stockholms universitet m.m.

Anställningar

Butiksbiträde, Orsahallen 85–90. Ombudsman Liberala Ungdomsförbundet 90–93. Politiskt sakkunnig Socialdepartementet 94–95. Utredare Förbundet Sveriges arbetsterapeuter 95–97. Borgarrådssekreterare, Stockholms stad 97–02 och kanslichef och avdelningschef 08–10. Kulturdirektör, Uppsala kommun 02–08. Regionråd, Region Stockholm 10–22.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot Statens medicinsk-etiska råd (Smer) 22–.

Kommunala uppdrag

Kommunfullmäktig, Stockholm 02–06. Ersättare, Landstinget Dalarna 91–92 och Stockholms läns landsting/Region Stockholm 98–02. Ledamot Region Stockholm 06–10 och regionråd 10–22. Ordförande färdtjänstnämnden 06–10.

Said and done

Here you will find what the member has said and done in the Riksdag. This can apply to motions, speeches in the chamber or interpellations and written questions to the government. Here you will also find what the government's ministers have said and done in the Riksdag. Use the filters to find among the documents.

 • Still from Debatt om förslag: Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater

  Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater

  Betänkande 2023/24:UFöU1

  Riksdagen godkände avtalet om försvarssamarbete mellan Sverige och USA. Avtalet är ett så kallat defense cooperation agreement (DCA-avtal) och reglerar de närmare förutsättningarna för amerikansk militär närvaro i Sverige.

  Det handlar bland annat om den rättsliga statusen för amerikansk militär

  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  105, 400 minuter
  Justering
  2024-06-13
  Bordläggning
  2024-06-17
  Debatt
  2024-06-18
  Beslut
  2024-06-18
 • Still from Debatt om förslag: Nordiskt samarbete inklusive Arktis

  Nordiskt samarbete inklusive Arktis

  Betänkande 2023/24:UU4

  Riksdagen lade en skrivelse om Nordiskt samarbete och en redogörelse om Nordiska rådets svenska delegations verksamhet till handlingarna, det vill säga avslutar ärendena.

  Riksdagen sa också nej till cirka 80 förslag i motioner. Förslagen handlar bland annat om nordiskt samarbete, Arktis och Barentsregionen samt utrikespolitik, säkerhetspolitik och krisberedskap.

  Behandlade dokument
  26
  Förslagspunkter
  9
  Reservationer
  14 
  Anföranden och repliker
  15, 109 minuter
  Justering
  2024-05-16
  Bordläggning
  2024-05-21
  Debatt
  2024-05-22
  Beslut
  2024-05-22
 • Still from Debatt om förslag: Personalförsörjning

  Personalförsörjning

  Betänkande 2023/24:FöU3

  Riksdagen sa nej till cirka 50 förslag om personalförsörjning i motioner från den allmänna motionstiden 2023. Riksdagen hänvisar bland annat till att arbete redan pågår i de frågor som förslagen gäller.

  Förslagen handlar om bland annat personal- och kompetensförsörjning inom totalförsvaret, könsfördelning och jämställdhet, civilplikt och frivilliga försvarsorganisationer.

  Behandlade dokument
  14
  Förslagspunkter
  6
  Reservationer
  18 
  Anföranden och repliker
  10, 67 minuter
  Justering
  2024-04-18
  Bordläggning
  2024-04-24
  Debatt
  2024-04-25
  Beslut
  2024-05-02
 • Still from Debatt om förslag: Samhällets krisberedskap

  Samhällets krisberedskap

  Betänkande 2023/24:FöU7

  Riksdagen sa nej till cirka 50 förslag om samhällets krisberedskap. Motionerna har inkommit under den allmänna motionstiden 2023 och handlar bland annat om fredstida krisberedskap, skydd mot olyckor och information till allmänheten. Att riksdagen avslår alla motionerna beror på pågående arbete och befintlig lagstiftning.

  Behandlade dokument
  31
  Förslagspunkter
  24
  Reservationer
  20 
  Anföranden och repliker
  9, 59 minuter
  Justering
  2024-04-04
  Bordläggning
  2024-04-10
  Debatt
  2024-04-11
  Beslut
  2024-04-11
 • Still from Debatt om förslag: Extra ändringsbudget för 2024 - Försvarsmateriel och ekonomiskt stöd till Ukraina

  Extra ändringsbudget för 2024 - Försvarsmateriel och ekonomiskt stöd till Ukraina

  Betänkande 2023/24:FiU33

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att skänka försvarsmateriel och att ge ekonomiskt stöd till Ukraina.

  Försvarsmateriel ska skänkas i form av exempelvis handgranater, undervattensvapen och stridsbåtar. Även sjukvårdsutrustning och livsmedel kommer att skänkas. Försvarsmakten bedöms

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  8, 49 minuter
  Justering
  2024-03-19
  Bordläggning
  2024-03-19
  Debatt
  2024-03-20
  Beslut
  2024-03-20
 • Still from Debatt om förslag: Försvarspolitik och totalförsvar

  Försvarspolitik och totalförsvar

  Betänkande 2023/24:FöU6

  Riksdagen sa nej till cirka 70 förslag i motioner om försvarspolitik och totalförsvar från den allmänna motionstiden 2023. Motionerna handlade till exempel om det militära och civila försvaret, försvarsmaterielförsörjning och internationellt samarbete. Riksdagen anser bland annat att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.

  Behandlade dokument
  21
  Förslagspunkter
  13
  Reservationer
  20 
  Anföranden och repliker
  32, 134 minuter
  Justering
  2024-02-01
  Bordläggning
  2024-02-06
  Debatt
  2024-02-07
  Beslut
  2024-02-07
 • Still from Debatt om förslag: Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

  Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

  Betänkande 2023/24:FöU1

  Drygt 126 miljarder kronor ur statens budget 2024 går till utgiftsområdet Försvar och samhällets krisberedskap. Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen. Mest pengar, cirka 60 miljarder kronor går till förbandsverksamhet och beredskap. Drygt 48 miljarder kronor går till anskaffning

  Behandlade dokument
  8
  Förslagspunkter
  5
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  25, 91 minuter
  Justering
  2023-11-30
  Bordläggning
  2023-12-05
  Debatt
  2023-12-06
  Beslut
  2023-12-06
 • Still from Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson KD Utrikesminister Tobias Billström M EU-minister Jessika Roswall M Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin M Infrastruktur- och bostadsminister
  Datum
  2023-11-09
 • Still from Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av: Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD Civilminister Erik Slottner KD Utbildningsminister Mats Persson L Finansmarknadsminister Niklas Wykman M Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson KD besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.
  Datum
  2023-10-26
 • Still from Debatt om förslag: Extra ändringsbudget för 2023 – Ytterligare försvarsmateriel till Ukraina

  Extra ändringsbudget för 2023 – Ytterligare försvarsmateriel till Ukraina

  Betänkande 2023/24:FiU27

  Riksdagen sa ja till regeringens förslag att skänka försvarsmateriel till Ukraina i form av ammunition, reservdelar till tidigare skänkt materiel, kommunikationsutrustning och infanterimateriel, såsom personlig utrustning och vapen för infanteristrid – som kan avvaras av Försvarsmakten under en begränsad

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  8, 43 minuter
  Justering
  2023-10-24
  Bordläggning
  2023-10-24
  Debatt
  2023-10-25
  Beslut
  2023-10-25
 • Stärkt frihet för hbtqi-personer i Uganda

  Motion 2023/24:504 av Anna Starbrink (L)

  Motion till riksdagen 2023/24:504 av Anna Starbrink L Stärkt frihet för hbtqi-personer i Uganda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige inom ramen för sina kontakter utomlands, inte minst med Uganda, ska stärka arbetet för hbtqi-personers rättigheter och tillkännager
  Inlämnad
  2023-10-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2023/24:SfU14 2023/24:UU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): 2 avslag
 • Möjligheternas Stockholm

  Motion 2023/24:503 av Malin Danielsson m.fl. (L)

  Motion till riksdagen 2023/24:503 av Malin Danielsson m.fl. L Möjligheternas Stockholm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tillväxten i Stockholm och det kommunala inkomst- och utjämningssystemet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som
  Inlämnad
  2023-10-02
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2023/24:FiU26 2023/24:KU12 2023/24:MJU10 2023/24:NU12 2023/24:SoU21 2023/24:TU18
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • Grundlagsskydd för transpersoner

  Motion 2023/24:312 av Anna Starbrink (L)

  Motion till riksdagen 2023/24:312 av Anna Starbrink L Grundlagsskydd för transpersoner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka skyddet för transpersoner i regeringsformen och tillkännager detta för regeringen. Motivering De senaste decennierna har stora förbättringar
  Inlämnad
  2023-09-29
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2023/24:KU16
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Still from Debatt om förslag: Ändringar i statens budget för 2023 – Försvarsmateriel till Ukraina och försäljning av jaktrobotar till USA

  Ändringar i statens budget för 2023 – Försvarsmateriel till Ukraina och försäljning av jaktrobotar till USA

  Betänkande 2022/23:FiU32

  Riksdagen sa ja till att ytterligare försvarsmateriel ska skänkas till Ukraina. Genom ett så kallat bemyndigande ska regeringen ges rätt att besluta om att skänka försvarsmateriel i form av reservdelar och beredskapsvaror till ett värde om högst 1,1 miljarder kronor och i form av ammunition med ammunitionskomponenter,

  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  8, 45 minuter
  Justering
  2023-08-16
  Bordläggning
  2023-08-16
  Debatt
  2023-08-17
  Beslut
  2023-08-17
 • Still from Debatt om förslag: Personalförsörjning

  Personalförsörjning

  Betänkande 2022/23:FöU8

  Riksdagen sa nej till cirka 70 motioner om personalförsörjning inom försvaret. Förslagen handlar om bland annat personal- och kompetensförsörjning inom totalförsvaret och räddningstjänsten, könsfördelning och jämställdhet, civilplikt, veteraner och frivilliga försvarsorganisationer.

  Behandlade dokument
  17
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  15 
  Anföranden och repliker
  16, 73 minuter
  Justering
  2023-04-20
  Bordläggning
  2023-04-26
  Debatt
  2023-04-27
  Beslut
  2023-05-03
 • Still from Debatt om förslag: Samhällets krisberedskap

  Samhällets krisberedskap

  Betänkande 2022/23:FöU7

  Riksdagen sa nej till cirka 60 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2022 om samhällets krisberedskap. Detta framför allt med hänvisning till pågående arbete.

  Motionerna handlar bland annat om samhällets fredstida krisberedskap, skydd mot olyckor och cybersäkerhet.

  Behandlade dokument
  25
  Förslagspunkter
  27
  Reservationer
  20 
  Anföranden och repliker
  7, 44 minuter
  Justering
  2023-03-23
  Bordläggning
  2023-03-29
  Debatt
  2023-03-30
  Beslut
  2023-04-12
 • Still from Debatt om förslag: Sveriges medlemskap i Nato

  Sveriges medlemskap i Nato

  Betänkande 2022/23:UU16

  Riksdagen godkände Sveriges anslutning till Nordatlantiska fördraget och avtalet om status för Nordatlantiska fördragsorganisationen, Nato. Statusavtalet reglerar immunitet och privilegier för Nato och vissa personalkategorier. Riksdagen sa också ja till regeringens förslag

  Behandlade dokument
  9
  Förslagspunkter
  8
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  122, 386 minuter
  Justering
  2023-03-16
  Bordläggning
  2023-03-21
  Debatt
  2023-03-22
  Beslut
  2023-03-22
 • Still from Debatt om förslag: Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

  Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

  Betänkande 2022/23:FöU1

  Totalt cirka 94 miljarder kronor av statens budget 2023 går till utgiftsområdet försvar och samhällets krisberedskap. Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen som handlar om försvaret och krisberedskapen. Riksdagen delar regeringens uppfattning att

  Behandlade dokument
  9
  Förslagspunkter
  4
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  25, 102 minuter
  Justering
  2022-12-13
  Bordläggning
  2022-12-15
  Debatt
  2022-12-16
  Beslut
  2022-12-20
 • Still from Debatt om förslag: Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

  Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

  Betänkande 2022/23:UFöU1

  Riksdagen sade ja till ett regeringsförslag som handlar om Sveriges väpnade styrkebidrag till FN:s insats i Mali.

  Sverige har bidragit med en väpnad styrka sedan 2014. Den styrka som nu skickas får i uppdrag att på ett ordnat sätt slutföra avvecklingen av insatsen.

  Behandlade dokument
  1
  Förslagspunkter
  1
  Anföranden och repliker
  12, 50 minuter
  Justering
  2022-12-01
  Bordläggning
  2022-12-07
  Debatt
  2022-12-08
  Beslut
  2022-12-13
 • Still from Frågestund: Frågestund

  Frågestund

  Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Frågor besvaras av arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson L bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell M finansmarknadsminister Niklas Wykman M jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister Paulina
  Datum
  2022-12-01

Filter