Till innehåll på sidan

Extra ändringsbudget för 2023 – Ytterligare försvarsmateriel till Ukraina

Betänkande 2023/24:FiU27

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
25 oktober 2023

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Extra ändringsbudget för 2023 – Ytterligare försvarsmateriel till Ukraina (FiU27)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag att skänka försvarsmateriel till Ukraina i form av ammunition, reservdelar till tidigare skänkt materiel, kommunikationsutrustning och infanterimateriel, såsom personlig utrustning och vapen för infanteristrid – som kan avvaras av Försvarsmakten under en begränsad tid, till ett värde om högst 1 657 000 000 kronor.

Regeringen får lämna ordinarie ändringsbudgetar två gånger om året. Men den får även lämna extra ändringsbudgetar om den anser att det finns särskilda skäl för det. Situationen i Ukraina innebär enligt regeringen ett sådant skäl och riksdagen gör ingen annan bedömning.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2023-10-18
Justering: 2023-10-24
Trycklov: 2023-10-24
Betänkande 2023/24:FiU27

Alla beredningar i utskottet

2023-10-17, 2023-10-18

Extra ändringsbudget för 2023 – Ytterligare försvarsmateriel till Ukraina (FiU27)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag att skänka försvarsmateriel till Ukraina i form av ammunition, reservdelar till tidigare skänkt materiel, kommunikationsutrustning och infanterimateriel, såsom personlig utrustning och vapen för infanteristrid – som kan avvaras av Försvarsmakten under en begränsad tid, till ett värde om högst 1 657 000 000 kronor.

Regeringen får lämna ordinarie ändringsbudgetar två gånger om året. Men den får även lämna extra ändringsbudgetar om den anser att det finns särskilda skäl för det. Situationen i Ukraina innebär enligt regeringen ett sådant skäl och finansutskottet gör ingen annan bedömning.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2023-10-24
Debatt i kammaren: 2023-10-25

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 13 Edward Riedl (M)

Herr talman! Det är mycket som är riktigt dåligt i vår värld just nu. Hamas avskyvärda attack på oskyldiga människor för ett par veckor sedan; kvinnor och barn, oskyldiga som mördades på de mest bestialiska sätt man kan tänka sig. Svenskar mördades när de skulle titta på en fotbollsmatch; se det svenska landslaget spela. Det som borde ha varit glädje förbyttes i död, skräck och sorg för anhöriga och för oss som land. Här hemma i Sverige skjuter, spränger och mördar gängen varandra, och oskyldiga kommer i vägen. Man är helt hänsynslös i detta mördande. Hela det fria och öppna svenska samhället skakar i grunden.

Det råder krig i Europa. Rysslands fruktansvärda anfallskrig på Ukraina har nu pågått i över 600 dagar. Detta är ett angrepp inte bara mot Ukraina utan mot hela det fria och öppna Europa. Världen är i dag en sämre plats. Hoten i och mot Sverige är mer komplicerade och mer allvarliga än på mycket länge. Människors ondskefulla handlingar har gjort världen till en sämre plats, men i det mest mörka finns också hoppet. Vi som vill ha en bättre värld kan samlas och agera beslutsamt för att ändra framtiden till något mycket bättre.

Extra ändringsbudget för 2023 - Ytterligare försvarsmateriel till Ukraina

Herr talman! Jag är glad att samtliga partier i riksdagen ställer sig bakom det 14:e stödpaketet som regeringen nu lägger fram till stöd för Ukraina. Sveriges beslutsamhet att hjälpa Ukraina att vinna kriget, vinna freden och sedan byggas upp igen är mycket stark. Sverige står bakom Ukraina.

Vi måste bli mer beslutsamma att bekämpa de krafter som vill förstöra, riva ned och skapa otrygghet. Rysslands angrepp fortsätter ett och ett halvt år in i kriget med oförtruten styrka. Samtidigt är det modiga kvinnor och män i Ukraina som står upp och kämpar, men de behöver vår hjälp. Kriget kommer att bli långvarigt, och konsekvenserna av kriget kommer att vara långvariga. Det kommer att finnas behov av att långsiktigt stötta Ukraina för att bygga tillbaka och bygga upp landet igen. Därför har regeringen lagt fram flera stödpaket både med militär utrustning och med många andra delar.

Det här stödpaketet, herr talman, innehåller artilleriammunition, reservdelar, infanteriutrustning, kommunikationsutrustning och ammunition till stridsfordon 90 till ett värde av 1,7 miljarder kronor. Den materiel som Sverige tidigare har skickat gör nytta, men den behöver också underhållas med reservdelar. Ammunition måste tillföras så att det fortfarande går att använda de delarna.

De plattformar som Sverige har donerat är viktiga, men det råder också brist på mycket annat. Det råder stor efterfrågan på 155 millimeters artillerigranater till de artillerisystem som är skänkta av många länder från väst. Vi lyssnar just nu in alla de behov som Ukraina har. Regeringen presenterade också i samband med det här stödpaketet ett uppdrag till Försvarsmakten att analysera och redovisa förutsättningar för att stödja Ukraina med Jas 39 Gripen. Man tittar på olika alternativ, och de ska redovisas tillbaka.

Sedan Ryssland invaderade Ukraina i februari 2022 har Sverige i 13 tidigare och nu med det 14:e militära stödpaketet skänkt materiel till ett värde av 22,2 miljarder svenska kronor.

Jag är stolt som svensk, och jag är stolt som riksdagsledamot. Jag är stolt över att vi tillsammans kan visa att vi vill göra skillnad och hjälpa Ukraina. Jag hoppas att vi i dessa mörka tider kan vända ilska till handfast agerande. Tillsammans kan vi göra skillnad för oss och för andra.

Herr talman! Avslutningsvis vill jag rikta ett tack till alla partier för att vi tillsammans kan göra detta. Med detta yrkar jag bifall till finansutskottets förslag till stöd till Ukraina.


Anf. 14 Ingela Nylund Watz (S)

Herr talman och ledamöter av Sveriges riksdag! Vi är alla medvetna om att vi lever i en orolig tid. Den senaste tiden har fruktansvärda rapporter om gängvåld, terrordåd och krig avlöst varandra.

För två veckor sedan vaknade vi till nyheten att terroristorganisationen Hamas hade attackerat Israel. Fasansfullt! Attackerna var noggrant planerade med avsikt att skada, döda och sätta skräck i den israeliska civilbefolkningen. Israeler kidnappades och fördes till Gaza.

Vi socialdemokrater har kraftfullt fördömt attackerna. Det finns ingenting som kan försvara dem. Israel har en självklar rätt att försvara sig, i enlighet med folkrättens regler, och självklart rätt att försöka rädda de israeler som tagits som gisslan.

Men Israel har också en skyldighet att, i enlighet med folkrätten, skydda civila liv. Det palestinska folket ska inte straffas för Hamas terroristhandlingar. Det humanitära läget i Gaza är mycket ansträngt, som vi alla vet, och det blir bara värre. Befolkningen i Gaza behöver tillgång till mat, vatten, el och medicin. Den humanitära korridoren som har öppnats måste hållas öppen för humanitärt stöd till civila i Gaza. Det humanitära biståndet, som går till sjukvård, mat och andra akuta behov i Palestina, får inte skäras ned.

Herr talman! Samtidigt som detta fasansfulla sker fortgår Rysslands krig i Ukraina. I februari 2022 tog riksdagen det historiska beslutet att för första gången sedan andra världskriget skicka försvarsmateriel till ett land i krig. Sedan dess har Sveriges stöd till Ukraina varit resolut. Med dagens beslut uppgår stödet sammantaget till över 22 miljarder kronor, och jag är övertygad om att det kommer att handla om ytterligare stöd.

Trots att kriget nu har pågått i ett och ett halvt år, och trots utvecklingen i vår omvärld, måste vi fortsätta att rikta strålkastarljuset mot Putins och Rysslands folkrättsvidriga krig i Ukraina. Det får inte komma i skymundan av andra händelser i världen. Den ryska invasionen av ett fredligt och demokratiskt grannland kan aldrig tolereras. Vi ska fortsätta att stå upp för Ukrainas rätt att försvara sin suveränitet och integritet. Ytterst är Rysslands invasion av Ukraina en konfrontation med hela det demokratiska väst, den europeiska säkerhetsordningen och folkrätten.

Herr talman! Sveriges politik i detta allvarliga säkerhetspolitiska läge vilar på flera ben. Det pågår en omläggning av svensk försvarspolitik i bred enighet. Vi har ansökt om medlemskap i Nato och har i bred politisk enighet kommit överens om att försvarsutgifterna ska uppgå till 2 procent av bnp. Omvärldsläget och det försämrade säkerhetsläget här i Sverige visar på vikten av att hela tiden fortsätta arbetet med att rusta beredskap och motståndskraft såväl civilt som militärt.

Herr talman! Precis som föregående talare sa beslutar riksdagen i dag, glädjande nog i bred enighet, om att skänka ytterligare försvarsmateriel till Ukraina. Det handlar om ammunition, reservdelar till tidigare skänkt materiel, kommunikationsutrustning och infanterimateriel, som personlig utrustning och vapen för infanteristrid, till ett värde av högst 1,7 miljarder kronor. Vi socialdemokrater står fullt, fast och helhjärtat bakom utskottets förslag.

Samtidigt som vi stöttar Ukraina på de sätt vi kan nationellt ska vi fortsätta att driva på för europeisk säkerhet. Det är fortsatt nödvändigt att göra det. Det är viktigt med europeisk enighet om det fortsatta stödet till Ukraina, för detta kommer att behövas under lång tid framöver. Ukraina försvarar inte bara sin egen självständighet utan hela Europas, och bara genom ett brett och uthålligt stöd kan Ryssland tryckas tillbaka.

Med detta vill jag yrka bifall till förslaget i betänkandet.

(Applåder)


Anf. 15 Charlotte Quensel (SD)

Herr talman! Ryssland, Iran och Syrien är tre aggressiva länder som står varandra nära och aktivt arbetar för att söndra och härska.

Sedan 20 månader tvingar Ryssland Ukraina att försvara sin rätt att existera som land. Krig är vidrigt. Det är blodigt, och människor dör och skadas. Ryssland har valt att angripa Ukraina. Ansvaret för samtliga offer är Rysslands, och det finns många offer på båda sidor.

Det brittiska försvarsdepartementet bedömer att Ryssland har mellan 240 000 och 290 000 stupade och skadade. Enligt uppgifter i New York Times har runt 70 000 ukrainare dödats och mellan 100 000 och 120 000 skadats. Det är hiskeliga siffror, och varje död och skadad innebär en mänsklig tragedi som även drabbar alla som lämnas kvar med sin förlust, sorg och saknad.

EU, USA och flera andra västländer har sedan Rysslands attack fokuserat på att stödja Ukraina ekonomiskt och - framför allt - med krigsmateriel och annan utrustning som krävs. Behovet sinar aldrig. Det är oerhört viktigt att väst fortsätter att vara överens om stödet.

Samtidigt som Rysslands krig mot Ukraina sker ska vi inte vara geopolitiskt naiva. Terrororganisationen Hamas slakt på civila israeler samt gisslantagande av över 200 personer har tvingat USA att flytta fokus till Israel och Mellanöstern. Detta är mycket lägligt för Putin. Vad han behöver är att splittra den västerländska enighet som hittills har rått, och vad är då lämpligare än att Israel dras in i ett blodigt krig?

Svallvågor av hat och antisemitism som vi inte sett sedan Nazitysklands dagar går i dag genom Sverige och övriga Europa. Det river upp våld och inrikespolitisk oro samt stjäl uppmärksamhet från Ryssland angrepp på Ukraina.

Samtidigt driver Ryssland mängder av migranter från Afrika över Medelhavet. Bland annat den italienska säkerhetstjänsten har sett en stor ökning av migranter som med hjälp av ryska legosoldater tar sig över till EU. Få av dem har asylskäl.

Sverige och Finland har sett sina havsbaserade kablar saboterade, och det är inte osannolikt att Ryssland är involverat i detta. Svenska myndigheter och banker utsätts ständigt för cyberattacker från rysk sida. Påverkansattackerna är troligen här för att stanna, och de kommer i många skepnader.

Väst behöver hålla fokus. Vi får inte låta Ryssland och dess allierade vinna över den fria världen.

Herr talman! På många sätt är det en naiv optimism i Europa som har bidragit till att möjliggöra Rysslands attack på Ukraina. När Ryssland 2014 annekterade Krimhalvön borde väst ha enats och tagit Putins agerande på allvar. I stället sålde framför allt Tyskland och Frankrike genom Merkel och Macron ut Europas säkerhet som en följd av ivern att komma överens med Putin.

Att tro att man kan övertyga en rysk diktator om västerländska värderingar är lika naivt som att tro att man kan övertyga terroristorganisationen Hamas att agera mänskligt. Ukraina får till stor del betala för EU:s och västs förda politik. Det är givetvis lättare att vara efterklok, men det fanns för många varningstecken som vi inte agerade på.

Herr talman! I eftermiddag kommer vi här i kammaren att rösta igenom det fjortonde stödpaketet till Ukraina. Dagens stöd uppgår till närmare 1,7 miljarder kronor. Vi kommer att skänka försvarsmateriel i form av bland annat ammunition och personlig utrustning. Med detta stöd är vi uppe i drygt 20 miljarder svenska kronor.

Stödet påverkar Sveriges operativa försvarsförmåga och även den långsiktiga tillväxten. Den risken är värd att lyfta fram. Därför är det viktigt att regeringen säkerställer att försvaret har kapacitet att skyndsamt ersätta materiel som vi skickar till Ukraina. Även om de senaste dagarnas besked är positiva är Sverige ännu inte en del av Natos gemenskap, och Sverige måste därför säkerställa sin egen försvarsförmåga.

Med detta medskick yrkar jag bifall till förslaget i betänkandet.

(Applåder)


Anf. 16 Hanna Gunnarsson (V)

Herr talman, ärade riksdagsledamöter och ni som tittar där hemma! Det är nu mer än ett och ett halvt år sedan Rysslands fullskaliga invasion av och fruktansvärda krig mot Ukraina inleddes efter år av ockupation av Krim.

Krig är alltid det värsta som finns. Det leder alltid till många dödsoffer, sönderslagna familjer, stor förödelse med sönderbombade städer och infrastruktur, väldigt många flyktingar och generationer av barn som växer upp med konsekvenserna, sorgen och minnena.

Rysslands invasion, ockupation och krig är givetvis fullständigt oacceptabla. De strider mot allt vad folkrätten heter och måste fortsätta att fördömas med de starkaste orden. Invasionen är oprovocerad, olaglig och oförsvarlig. Angreppet är en kränkning av Ukrainas territoriella integritet och suveränitet och innebär ett stort mänskligt lidande för det ukrainska folket. Det är mycket viktigt att världen fortsätter med och utökar de ekonomiska sanktionerna, slutar köpa rysk olja och gas och sätter ännu större press på de oligarker som gömmer sig och sina tillgångar utanför Ryssland.

Putins regim är även ett hot mot alla de invånare som motsätter sig detta styre och som inte passar in i det samhälle som Putin vill bygga. För ryska människorättsaktivister, hbtqi-personer, feminister, urfolksföreträdare, miljörörelser och rysk politisk opposition är den egna regimen ett dagligt säkerhetshot.

Under den tid som det fullskaliga kriget har pågått har vi behövt lära oss mycket för att förstå den allvarliga säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa när det imperialistiska Ryssland krigar mot sina grannländer. I försvarsutskottet och Försvarsberedningen har vi intensifierat arbetet med den svenska analysen, och vi har genom resor och möten med våra baltiska, polska, tyska och finska vänner lärt oss mycket av deras analys av Ryssland.

Vi har lärt oss att det inte räcker med humanitärt, ekonomiskt och diplomatiskt stöd och insatser utan att det även behövs militärt stöd. Det militära stödet med vapen, ammunition och utbildning till Ukraina krävs för att Ryssland inte ska vinna kriget och för att Ukraina inte ska tvingas lämna ifrån sig vare sig mark eller makt till Ryssland. Att kunna försvara sina gränser och sin befolkning är grundläggande för att Ukraina i framtiden ska kunna bygga upp och stärka sin demokrati och välfärd för hela befolkningen.

Herr talman! Sveriges stöd till Ukraina måste vara brett och långsiktigt. Tusentals av de miljoner människor som har tvingats fly från Ukraina har tagit sig till Sverige. De kämpar med att klara sig i ett nytt land, med all den osäkerhet det innebär när familj och vänner är kvar i Ukraina.

De ukrainska flyktingarnas ekonomiska situation i Sverige är också mycket allvarlig. De och många andra flyktingar här har mycket liten ekonomisk ersättning att leva på varje dag. Vänsterpartiet har därför många gånger krävt att regeringen ska höja ersättningen för att göra vardagen mer dräglig för flyktingar i Sverige.

När kriget är slut ska Sverige vara en aktiv part i återuppbyggnaden av Ukraina utifrån den inriktning den ukrainska befolkningen vill se.

Detta gäller även vårt stöd till Moldavien och Georgien, två länder som också har drabbats av rysk imperialism och ockupation. I Belarus styr fortfarande diktaturen, och en kämpande opposition drabbas av attacker och döms till långa fängelsestraff. Det senaste ett och ett halvt året har våra kontakter med alla länder i regionen och de olika grupper som arbetar för demokrati och frihet intensifierats för att stödja kampen mot rysk ockupation, påverkan och desinformation.

Fru talman! Världen är tyvärr inte så fredlig som vi önskar. Runt om i världen pågår krig och konflikter, människor flyr för sina liv, diktatorer härjar och människor lever i förtryck. Det är otroligt viktigt att Sverige är en stark röst i världen för fred, frihet, demokrati, mänskliga rättigheter och jämlikhet.

Kriget i Ukraina har som sagt pågått i över ett och ett halvt år. Vänsterpartiet står bakom de humanitära, ekonomiska och militära stöd som Sverige skickar till Ukraina och fördömer den ryska invasionen och ockupationen. Jag yrkar därmed bifall till utskottets förslag.


Anf. 17 Martin Ådahl (C)

Fru talman! I dag är det 609 dagar sedan Putin inledde den fullskaliga invasionen av Ukraina och dess demokrati. Varenda en av dessa 609 dagar har det ukrainska folkets hjältemod försvarat vår frihet. Nu ber vi fortsatt Ukraina att hålla ut till dess Putin har besegrats. Men då måste vi också själva hålla ut med vår del, vi i sammanhanget lilla del i denna historiska ansträngning, i form av pengar och vapen.

Detta gäller i synnerhet nu när Hamas fruktansvärda terrorkrig mot Israel och efterverkningarna av det ställer nya krav på de västliga demokratierna. Det gäller i synnerhet nu när Putin eldar på konflikter från Armenien till Gaza och rycker i alla sina gamla extremnationalistiska, främlingsfientliga allierade i våra västliga demokratier för att få oss i den fria världen att släppa Ukraina, om än aldrig så lite.

Sverige måste stå stadigt och starkt bakom Ukraina varje steg på vägen. Vi måste fortsätta att sända Ukraina pengar, mycket mer pengar. Vi måste fortsätta att sända Ukraina vapen, mycket mer vapen. Därför står Centerpartiet helhjärtat bakom denna extra ändringsbudget, som till en liten del svarar mot det akuta behovet av att fylla på Ukrainas arsenal och materiel i detta utdragna krig. Vi välkomnar också den enighet som förslaget har i denna kammare.

Det enda felet är att det åter är för lite och för sent och att vi ännu inte har kommit upp i samma nivå som de länder som leder utvecklingen i Europa för att stödja Ukraina, såsom Estland och Norge.

I synnerhet gäller detta något som Ukrainas ledning ber Sverige om mer än något annat: Jas 39 Gripen. Det är det plan som enligt samstämmiga uppgifter är unikt anpassat för den ukrainska krigsskådeplatsen och som den svenska vapenindustrin enligt egen utsago har kapacitet att leverera. Ukraina behöver Jas 39 Gripen. Ukraina ber om Jas 39 Gripen. Ukrainska piloter tränar på Jas 39 Gripen. Ukraina vill flyga Jas 39 Gripen. Ryssland fruktar Jas 39 Gripen. Svensk vapenindustri står redo att producera, anpassa och leverera Jas 39 Gripen till Ukraina.

Det alla väntar på är ett klartecken från den svenska regeringen - ett klartecken som inte får villkoras av att Orbán eller Erdogan till slut godkänner Sveriges som medlem i Nato. Vi får inte ge dem en extra hållhake. Utöver mitt starka stöd till ändringsbudgeten är min vädjan till den svenska regeringen: Gör det! Sverige har råd, Sverige har möjlighet och Sverige har skyldighet att skicka Jas 39 Gripen till Ukraina.


Anf. 18 Yusuf Aydin (KD)

Fru talman! Rysslands fullskaliga och avskyvärda krig mot Ukraina har pågått nu i drygt 20 månader. Det har orsakat ett stort mänskligt lidande med tiotusentals döda, många skadade och en enorm förstörelse. Vi ser samtidigt att Ukraina fortsätter att med stort mod och skicklighet försvara sig och kämpa för sin frihet och självständighet.

I detta läge är stödet till Ukraina både moraliskt rätt och riktigt. Det handlar om medmänsklighet, men det handlar också om Ukrainas rätt att försvara sig. Ukraina slåss inte bara för sin egen överlevnad utan också för Europas och i förlängningen Sveriges säkerhet i dessa osäkra tider med en orolig omvärld.

Sverige har tagit ett stort ansvar för att stödja Ukraina. Vi har redan skickat 13 militära stödpaket som tillsammans tidigare uppgick till ungefär 20 miljarder kronor. Utöver detta bidrar Sverige också med omfattande humanitärt, ekonomiskt och politiskt stöd.

Fru talman! I dag ska vi fatta ännu ett viktigt beslut. Det 14:e militära stödpaketet presenterades av regeringen för ett par veckor sedan och inkluderar ammunition, reservdelar till tidigare skänkt materiel, kommunikationsutrustning och infanterimateriel till ett värde om cirka 1,7 miljarder. Med detta 14:e militära stödpaket kommer Sverige att ha skänkt materiel till ett värde om drygt 22 miljarder kronor.

Det är viktigt och nödvändigt att fortsätta stödja Ukraina så länge det krävs men också att hela tiden anpassa till de behov som Ukraina har. Detta stödpaket syftar just till att skapa förutsättningar för Ukraina att fortsätta använda tidigare överförd svensk krigsmateriel men också tillföra ytterligare nödvändig materiel.

Fru talman! Ryssland missbedömde Ukrainas militära, politiska och samhälleliga motståndskraft liksom västs sammanhållning och vilja att stödja Ukraina. Det är viktigt i detta läge att Sveriges och omvärldens samlade stöd fortsätter även om kriser, konflikter och krig uppstår i andra delar av världen. Ett sådant exempel är den förfärliga terrorattacken mot Israel som terrororganisationen Hamas utförde den 7 oktober, en terrorattack mot civila israeler som har berört oss många väldigt djupt.

Vi kristdemokrater fördömer starkt detta angrepp och uttrycker samtidigt vårt stöd för Israel och landets självklara rätt att försvara sig. Vi fördömer också de antisemitiska yttringar vi har sett här hemma i Sverige. Det krävs väldigt tydliga åtgärder för att bekämpa antisemitismen även här och stötta de judiska organisationer, församlingar och människor som verkar här i Sverige. En sådan satsning presenterades i dag av regeringen och innebär ett förstärkt stöd för judiska organisationers säkerhetsarbete här hemma i Sverige. Fler åtgärder kommer att komma från regeringen för detta arbete.

Fru talman! Dagens ärende är ett uttryck för Sveriges fortsatta starka stöd till Ukraina. Sveriges stöd är omfattande, brett, robust och uthålligt.

Vi kristdemokrater har sedan kriget började varit väldigt tydliga i vårt orubbliga stöd för Ukraina, och vi är därför glada över att riksdagen med dagens beslut, som fattas med enhällighet, visar att Sverige fortsätter att stödja de ukrainska kvinnor och män som kämpar och försvarar sitt land och sin frihet. Vi fortsätter att stå upp för Ukraina, för fred och för frihet.

Med detta yrkar jag bifall till utskottets förslag i betänkandet.


Anf. 19 Jan Riise (MP)

Fru talman! Rysslands invasion av Ukraina fortsätter med oförminskad styrka, och ännu finns ingen fred i sikte. Även om det fullskaliga anfallskriget nu pågått i över 20 månader är det lika olagligt och oförsvarligt i dag som det var den dagen Putin lät sina trupper gå över gränsen till det fria och demokratiska Ukraina.

Sverige var snabbt ute och erbjöd stöd och hjälp för att hjälpa Ukraina att försvara sig. Jag är stolt över det. Men tiden går, kriget fortsätter och Ukraina behöver fortsatt vårt fulla stöd på alla sätt.

För oss i Miljöpartiet är det självklart att Sverige ska bidra till Ukrainas kamp för självbestämmande och självförsvar. Vi ska fortsätta med vårt stöd till Ukraina, enskilt och tillsammans med andra länder. Vi måste fortsätta värna mänskliga rättigheter, folkrätt och fred.

Nu måste omvärlden visa att vi är lika uthålliga i vårt stöd till Ukraina som ukrainarna har visat att de är i motståndet mot angriparen och i försvaret av sitt land. Sveriges stöd till Ukraina måste fortsätta att vara starkt, både under och efter kriget. Ukraina ska återuppbyggas och fortsätta att vara ett fritt och självständigt land.

Ukraina är en demokrati som har blivit invaderad av en auktoritär regim i syfte att ta ifrån Ukrainas befolkning dess frihet.

Den svenska säkerheten är tätt sammanflätad med säkerheten i hela Europa. Därför är det viktigt att vi håller samman och har en enad front mot Putin. En attack mot ett land i Europa är en attack mot hela Europas säkerhet, och en attack mot ett demokratiskt land är en attack mot demokratin överallt.

Miljöpartiet välkomnar regeringens extra ändringsbudget som innebär att vi skänker ytterligare ett paket med försvarsmateriel. Jag är tacksam för att vi i den svenska riksdagen står enade i vårt stöd till Ukraina och kräver att kriget upphör, krigsbrotten utreds och ansvariga ställs till svars och att Ukraina ska fortsätta vara ett fritt och självständigt land.

Fru talman! Sverige är en vän i nöden - till Ukraina och till en regelbaserad världsordning. Det är jag stolt över att vi kan visa enighet i. Jag är stolt över att vi skickar pengar, vapen och stöd till civila, att vi driver på i EU för mer sanktioner och hårda fördömanden. Men vi hade kunnat göra mer.

De ukrainare som flyr hit för skydd hade vi kunnat välkomna bättre. Jag syftar inte på svenskarna som människor - för ibland oss har vi sett en otrolig vilja att ta emot och hjälpa våra medmänniskor som flyr undan kriget, och tusentals timmar av volontärt arbete har ägnats åt att de som flyr ska känna sig välkomna hit och så trygga det bara går mitt i kaoset - men jag menar landet Sverige. Vi låter människor leva på 71 kr per dag och ger dem inga möjligheter att lära sig svenska, trots att folk vill lära sig och vill börja jobba så fort som möjligt. Det är en skam.

Vi köper också fortfarande Putins fossila bränslen. När president Zelenskyj talade till Sveriges riksdag för över ett år sedan bad han om mycket av det som Sverige nu gör. Men han bad också om något mer, nämligen att vi skulle sluta köpa ryskt bränsle och att vi skulle stoppa fartyg med rysk last från att komma in i svenska hamnar. Det har vi ännu inte fullt ut hörsammat, men det måste vi göra.

Vi kan inte med ena handen stötta Ukraina i landets kamp mot Putins invasion och med andra handen göda hans krigskassa. Ska Ukraina vinna kriget och nå freden måste vi alla göra allt vi kan - allt. Då duger det inte att köpa något ryskt bränsle. Allt måste stoppas.

Med det sagt, fru talman, står Miljöpartiet bakom propositionen och yrkar bifall till utskottets förslag i betänkandet.

(Applåder)

I detta anförande instämde Katarina Luhr (MP).


Anf. 20 Anna Starbrink (L)

Fru talman! Ännu ett stödpaket, det 14:e, ska vi debattera i dag. Tyvärr är det inte det sista stödpaketet.

Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina är ett grymt och tyvärr också utdraget krig som plågar människorna i Ukraina hårt och leder till stora mänskliga förluster.

Ukrainas motståndskraft och försvarsvilja imponerar, och vi ska fortsätta att ge vårt stöd. Det gör vi därför att det är vad anständiga stater gör. Vi stöder och hjälper våra vänner. Det är en solidaritetshandling.

Men det finns också ett egenintresse i detta. Att stödja Ukraina är ett viktigt led i att skapa säkerhet för hela Europa, även för oss själva. Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Det konstaterar Försvarsberedningen. Ryssland utgör det allvarligaste och mest direkta hotet mot europeisk och svensk säkerhet på både kort och lång sikt.

Ukrainas kamp handlar om att försvara sitt land, sitt folk och sin frihet. Men i ett vidare perspektiv är det ytterst en konflikt om vilka normer och principer som ska vara styrande, den starkes rätt eller en regelbaserad världsordning.

Det är glädjande att se att riksdagens partier alltjämt är eniga i stödet för Ukraina. Det är verkligen en styrka. Ändringsbudgeten ger möjlighet att skicka ytterligare materiel till Ukraina. Och som vi redan har hört i debatten handlar det om viktig utrustning, ammunition med mera.

Men utöver detta innebär Sveriges 14:e stödpaket också en satsning på utbildning. Sverige kommer att fortsätta sitt engagemang i Operation Interflex, den brittiskledda grundutbildningsinsatsen med ambitionen att utbilda 30 000 soldater per kvartal. Sverige bidrar med ungefär 120 instruktörer.

Fru talman! Ukraina är ett av de länder i världen som har flest minor utplacerade. Det handlar om miljoner minor som Ryssland har placerat ut. Det är en katastrof för landet. Och risken är uppenbar att människor kommer att lemlästas och att detta kommer att pågå under lång tid framöver. Det förhindrar också förstås att marken brukas. Därför menar jag att det är så oerhört viktigt att Sverige med detta stödpaket som nu ska skickas bidrar till utbildningen i Litauen för ukrainska officerare i kvalificerad minröjning. Tanken är att de sedan ska kunna resa hem till sina hemmaförband och där utbilda fler minröjare. Det är ett viktigt bidrag till uppbyggandet av landet.

Fru talman! Detta 14:e stödpaket kommer att behöva följas av fler. Och min förhoppning är - det är någonting som Liberalerna har varit pådrivande för - att vi i närtid ska kunna erbjuda Ukraina tillgång till Jas Gripen. Regeringen har gett Försvarsmakten i uppdrag att se över förutsättningarna för detta. Och redan i början av november kommer vi att få ett underlag för vår fortsatta beredning. Detta och det förestående Natomedlemskapet, som jag hoppas nu är inom räckhåll, är viktiga förutsättningar för att vi ska kunna hjälpa Ukraina även med stridsflyg och på så vis också värna vår egen säkerhet.

Fru talman! Återigen gläder jag mig åt att vi fortsatt är så eniga i riksdagen när det gäller vårt stöd för Ukraina. Det är en styrka, och vi måste hålla ut. Som tidigare talare har sagt här måste vi vara uthålliga i vårt stöd för det ukrainska folket som också tvingas till en helt annan sorts uthållighet som är svår att föreställa sig.

Jag yrkar bifall till förslaget i utskottets betänkande.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 16.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2023-10-25
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Extra ändringsbudget - Ytterligare försvarsmateriel till Ukraina

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2023 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap besluta att till Ukraina skänka försvarsmateriel i form av ammunition, reservdelar till tidigare skänkt materiel, kommunikationsutrustning samt infanterimateriel, såsom personlig utrustning och vapen för infanteristrid, som kan avvaras av Försvarsmakten under en begränsad tid, till ett värde om högst 1 657 000 000 kronor.Därmed bifaller riksdagen proposition 2023/24:25.