Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Agneta Gille(S)

Agneta Gille (S)

Parti Socialdemokraterna
Valkrets Uppsala län, plats 27
Titel Barnskötare.
Född år 1956
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Telefon 08-7864781
E-post agneta.gille[på]riksdagen.se

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • 2014-09-29 – 2018-09-24
  • Kulturutskottet

  • Ledamot 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2014-11-25 – 2018-09-24
  • Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

  • Ledamot 2012-11-01 –
  • Ledamotsrådet

  • Ledamot 2014-10-15 –
  • Valberedningen

  • Suppleant 2014-09-29 –

  • Riksdagsledamot

  • 2010-10-04 – 2014-09-29
  • 2006-10-02 – 2010-10-04
  • 2002-09-30 – 2006-10-02
  • Finansutskottet

  • Ledamot 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Ledamot 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2006-10-02
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2012-03-23 – 2014-09-29
  • Valberedningen

  • Ledamot 2010-10-04 – 2014-09-29
  • Ledamot 2006-10-02 – 2010-10-04
  • Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

  • Ledamot 2008-11-01 – 2012-10-31
  • Personlig suppleant 2004-11-01 – 2008-10-31
  • Riksdagsstyrelsen

  • Ersättare 2010-10-12 – 2012-03-22
  • Ledamotsrådet

  • Suppleant 2012-09-27 – 2014-10-15

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Ungdomsförbundens plats i en demokratisk skola

Motion 2016/17:2671 av Sanne Lennström och Agneta Gille (båda S)

Motion till riksdagen 2016/17:2671 av Sanne Lennström och Agneta Gille (båda S) Ungdomsförbundens plats i en demokratisk skola Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ungdomsförbundens möjligheter att komma in på skolor bör öka och tillkännager detta för regeringen. Motivering Att


Utskottsberedning: UbU

Motion 2016/17:2671 av Sanne Lennström och Agneta Gille (båda S) (docx, 58 kB) Motion 2016/17:2671 av Sanne Lennström och Agneta Gille (båda S) (pdf, 62 kB)

En jämlik barndom

Motion 2016/17:2865 av Anders Österberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2865 av Anders Österberg m.fl. (S) En jämlik barndom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att ta fram en nationell handlingsplan för att alla barn ska få en jämlik barndom och tillkännager detta för regeringen. Motivering Barn


Utskottsberedning: SfU

Motion 2016/17:2865 av Anders Österberg m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2865 av Anders Österberg m.fl. (S) (pdf, 73 kB)

Långsiktighet i bekämpningen av stickmyggor

Motion 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) Långsiktighet i bekämpningen av stickmyggor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över behovet av en långsiktig strategi för myggbekämpning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Nedre


Utskottsberedning: MJU

Motion 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) (docx, 59 kB) Motion 2016/17:2674 av Patrik Lundqvist m.fl. (S) (pdf, 73 kB)