Statsministerns frågestund

Statsministerns frågestund 24 februari 2022
Hoppa över anförandelistan

Anförandelista

 1. Hoppa till i videospelarenUlf Kristersson (M)
 2. Hoppa till i videospelarenStatsminister Magdalena Andersson (S)
 3. Hoppa till i videospelarenUlf Kristersson (M)
 4. Hoppa till i videospelarenStatsminister Magdalena Andersson (S)
 5. Hoppa till i videospelarenHenrik Vinge (SD)
 6. Hoppa till i videospelarenStatsminister Magdalena Andersson (S)
 7. Hoppa till i videospelarenHenrik Vinge (SD)
 8. Hoppa till i videospelarenStatsminister Magdalena Andersson (S)
 9. Hoppa till i videospelarenAnnie Lööf (C)
 10. Hoppa till i videospelarenStatsminister Magdalena Andersson (S)
 11. Hoppa till i videospelarenAnnie Lööf (C)
 12. Hoppa till i videospelarenStatsminister Magdalena Andersson (S)
 13. Hoppa till i videospelarenNooshi Dadgostar (V)
 14. Hoppa till i videospelarenStatsminister Magdalena Andersson (S)
 15. Hoppa till i videospelarenNooshi Dadgostar (V)
 16. Hoppa till i videospelarenStatsminister Magdalena Andersson (S)
 17. Hoppa till i videospelarenAndreas Carlson (KD)
 18. Hoppa till i videospelarenStatsminister Magdalena Andersson (S)
 19. Hoppa till i videospelarenAndreas Carlson (KD)
 20. Hoppa till i videospelarenStatsminister Magdalena Andersson (S)
 21. Hoppa till i videospelarenMaria Nilsson (L)
 22. Hoppa till i videospelarenStatsminister Magdalena Andersson (S)
 23. Hoppa till i videospelarenMaria Nilsson (L)
 24. Hoppa till i videospelarenStatsminister Magdalena Andersson (S)
 25. Hoppa till i videospelarenPer Bolund (MP)
 26. Hoppa till i videospelarenStatsminister Magdalena Andersson (S)
 27. Hoppa till i videospelarenPer Bolund (MP)
 28. Hoppa till i videospelarenStatsminister Magdalena Andersson (S)
 29. Hoppa till i videospelarenHeléne Björklund (S)
 30. Hoppa till i videospelarenStatsminister Magdalena Andersson (S)
 31. Hoppa till i videospelarenHans Wallmark (M)
 32. Hoppa till i videospelarenStatsminister Magdalena Andersson (S)
 33. Hoppa till i videospelarenLudvig Aspling (SD)
 34. Hoppa till i videospelarenStatsminister Magdalena Andersson (S)
 35. Hoppa till i videospelarenKerstin Lundgren (C)
 36. Hoppa till i videospelarenStatsminister Magdalena Andersson (S)
 37. Hoppa till i videospelarenHåkan Svenneling (V)
 38. Hoppa till i videospelarenStatsminister Magdalena Andersson (S)
 39. Hoppa till i videospelarenAcko Ankarberg Johansson (KD)
 40. Hoppa till i videospelarenStatsminister Magdalena Andersson (S)
 41. Hoppa till i videospelarenArman Teimouri (L)
 42. Hoppa till i videospelarenStatsminister Magdalena Andersson (S)
 43. Hoppa till i videospelarenJohn E. Weinerhall (M)
 44. Hoppa till i videospelarenStatsminister Magdalena Andersson (S)
 45. Hoppa till i videospelarenThomas Morell (SD)
 46. Hoppa till i videospelarenStatsminister Magdalena Andersson (S)
 47. Hoppa till i videospelarenKarin Rågsjö (V)
 48. Hoppa till i videospelarenStatsminister Magdalena Andersson (S)
 49. Hoppa till i videospelarenUlrika Karlsson (M)
 50. Hoppa till i videospelarenStatsminister Magdalena Andersson (S)
 • Bädda in video

 • Ladda ner

Protokoll från debatten

Anföranden: 50

Anf. 16 Ulf Kristersson (M)

Herr talman! Trots att Ryssland nu gör det vi alla har befarat men inte hoppats är det omöjligt att inte bli djupt tagen av allvaret här i dag. De bilder vi har sett på oskyldiga människor som tar skydd i Kievs tunnelbana och på de modiga kvinnor och män som med vapen i hand slåss för sitt lands framtid beskriver ett nytt och mörkt kapitel i europeisk historia. Det kommer att finnas en dag före och en dag efter i dag.

Ukrainas sak är också vår sak. Sverige måste tillsammans med andra EU-länder vara berett att ge Ukraina stöd inom alla områden, för Ukrainas existentiella kamp som land är ytterst också en kamp för hela Europas fred och säkerhetsordning.

Herr talman! Den fullskaliga invasion av Ukraina som inleddes tidigt i morse är den största enskilda attacken på folkrätten sedan andra världskriget. President Putin testar nu skarpt i vilken grad vi värdesätter vårt sätt att leva i fred och i frihet. Vårt svar måste vara entydigt. Priset för att hota den västerländska demokratin måste bli mycket högt. En fullskalig invasion kräver fullskaliga sanktioner.

Detta är en farlig tid, och vår ledstjärna måste vara samling, samarbete, nationell enighet och handlingskraft, inom vårt land och mellan våra partier men också för vår kontinent i dess helhet. Jag vill därför att statsministern svarar på två frågor eller reflektioner.

Den ena är: Kommer regeringen att ompröva sin ståndpunkt att bidra från både svensk och europeisk sida till Ukrainas försvar, även med sådana defensiva vapen som Ukraina självt ber om, och vilken form skulle i så fall kunna vara lämplig för detta?

Den andra är: Kommer regeringen nu att ompröva sin ståndpunkt om det svenska försvaret och vara med på en överenskommelse som snabbt och tydligt stärker det svenska försvaret med nya resurser?


Anf. 17 Statsminister Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Jag uppskattar de överläggningar som vi just har haft mellan regeringen och ledarna för övriga partier. I ett sådant läge är det viktigt att Sverige kan stå samlat och att vi kan samarbeta.

Det är, precis som Ulf Kristersson säger, ett nytt och mörkt kapitel i Europas historia som har inletts i dag. Vi har ett Ryssland som befinner sig i vårt närområde och har invaderat ett självständigt och demokratiskt grannland i syfte att störta den demokratiskt valda ledningen för detta land.

Den ryska invasionen av Ukraina är både oprovocerad, olaglig och oförsvarlig, och vi behöver gemensamt stå upp på det ukrainska folkets sida och stötta tillsammans. Det är bra att vi i Sverige kan ha en nära dialog om hur Sverige kan stötta Ukraina. Regeringen kommer att fortsätta att bidra med stöd till Ukraina för att de ska kunna bygga upp sin motståndsförmåga. Det handlar om finansiellt stöd, men jag har också gett försvarsminister Peter Hultqvist i uppdrag att be Försvarsmakten att se över vilka ytterligare saker som vi kan bistå med.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Statsministerns frågestund

Därutöver är vårt samarbete inom Europeiska unionen viktigt. Jag kommer i kväll att resa till Bryssel för ett toppmöte med andra stats- och regeringschefer för att diskutera hur vi ytterligare kan stötta Ukraina. En viktig del kommer att vara ytterligare sanktioner - mycket hårda sanktioner. Där kommer Sverige att driva på. Vi ska också se över och diskutera vilka ytterligare sätt som vi tillsammans i EU kan stötta Ukraina på.


Anf. 18 Ulf Kristersson (M)

Herr talman! Jag ska inte förlänga detta. I krig och i kris samarbetar man. Det är min mycket bestämda uppfattning, och jag uppskattar att även statsministern har den. Man hjälps åt, och man hjälper andra. När man gör detta talar man också klartext, annars blir inte samarbetet så meningsfullt. Därför hoppas jag att vi kan fortsätta att ha en dialog både om sådant där vi tycker lika och om sådant där vi tycker olika, för att kunna landa i en gemensam svensk ståndpunkt som både hjälper Ukraina och som på lång sikt skyddar vår del av världen och vårt sätt att leva.


Anf. 19 Statsminister Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Min uppfattning, precis som Ulf Kristerssons, är att det är viktigt att Sverige kan stå samlat och att vi kan samarbeta i detta allvarliga läge. Det är därför jag har vinnlagt mig om att träffa partiledarna i dag. Jag vill naturligtvis ha en fortsatt kontinuerlig dialog.

Jag hann inte svara på frågan om Försvarsmakten. Regeringen har gett Försvarsmakten i uppdrag att inkomma med underlag på om det finns möjlighet och behov av att påskynda någon del av den stora utbyggnad som Sverige nu genomför av försvaret. Det är den kraftigaste utbyggnaden av försvaret sedan 50-talet, just med anledning av ett allt osäkrare säkerhetspolitiskt läge. Vi kommer, så fort underlaget kommer in, att noggrant analysera och diskutera det tillsammans med de andra partierna inom det arbete som sker med de försvarspolitiska talespersonerna.


Anf. 20 Henrik Vinge (SD)

Herr talman och statsministern! Jag vill börja med att säga att vi instämmer i de tydliga fördömanden som har gjorts gentemot Ryssland och den ryska aggressionen. Det är viktigt att de västerländska demokratierna nu står enade i sanktioner gentemot Ryssland och gällande bistånd till Ukraina och att vi på andra sätt visar att det som nu har skett det senaste dygnet är att en gräns har passerats som inte får passeras.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Statsministerns frågestund

Jag uppskattar de överläggningar som vi hittills har haft med regeringen. Jag ser fram emot fortsatta sådana. Jag vill också ge ett tydligt besked till statsministern att vi står bakom den linje som jag nyss nämnde.

Det som nu har skett sätter fokus på vårt eget lands försvarsförmåga. Den var en gång i tiden god men har successivt monterats ned av både borgerliga och socialdemokratiska regeringar.

Inte minst har statsministern, som tidigare var finansminister, i tidigare budgetar och under tidigare år valt att prioritera ned försvaret och sagt nej till många av de satsningar som bland annat mitt parti har velat göra.

Att ha ett starkt försvar är lite grann som att ha en hemförsäkring. Man betalar för någonting som man förhoppningsvis inte ska behöva göra bruk av. Men när det börjar brinna eller det blir en vattenläcka är man rätt glad över att man har den.

Min fråga till statsministern är: Nu när vi har kriget inpå bara knuten, är det så att statsministern ångrar att hon inte har prioriterat försvaret högre?


Anf. 21 Statsminister Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Det är viktigt i detta mycket allvarliga säkerhetspolitiska läge att vi talar klarspråk om det svenska försvaret och håller oss till de fakta som finns i ämnet.

Vi genomför just nu den största utbyggnaden av försvaret sedan 50talet. Fram till 2025 kommer vi att öka de svenska försvarsutgifterna med 80 procent. Det gör att den svenska militären befinner sig i en helt annan situation än den gjorde för bara några år sedan.

Vi har en helt annan beredskap och helt andra muskler i det svenska försvaret. Det är viktigt att vi alla är tydliga med att det är det som är läget. Det gör också att Sverige har möjlighet att kontinuerligt göra beredskapsanpassningar utifrån det säkerhetspolitiska läge som vi ser.

Vi såg det bland annat för några veckor sedan tydligt på Gotland. Men det har naturligtvis också skett beredskapsanpassningar som inte är lika tydliga som det var. Det är också möjligt att göra mot bakgrund av den breda utbyggnad som har skett av försvaret.

Det är en utbyggnad som har skett i väldigt bred samverkan här i riksdagen. Det är en av de styrkor som vi har i Sverige att vi kan samverka brett om viktiga frågor som försvarspolitik och försvarets utbyggnad. Det är en tydlig styrka för Sverige.

Det är också så att vi har återinfört värnplikten. Jag ser också fram emot att kunna bygga ut värnplikten under de kommande åren. Det är viktigt att vi har ett brett och folkligt förankrat försvar.


Anf. 22 Henrik Vinge (SD)

Herr talman! Tack för svaret, statsministern!

Vi ser framför oss att vi nu förmodligen kommer att få en ny försvarsberedning där vi ska se över vilka behov som det svenska försvaret har. Försvaret kommer också förmodligen att inkomma med sina önskemål och synpunkter.

De indikationer som vi har är att regeringen inte vill skjuta till ytterligare resurser utan att man hellre bara vill skyffla pengar mellan åren snarare än att göra nya satsningar.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Statsministerns frågestund

Jag skulle vilja ställa ytterligare en fråga till statsministern om huruvida det här stämmer. Är statsministern beredd att skjuta till betydande resurser till det svenska försvaret för att stärka det i detta utsatta läge?


Anf. 23 Statsminister Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Det är inte av en tillfällighet som regeringen har bett Försvarsmakten att inkomma med underlag om vilka möjligheter det finns att snabba på utbyggnaden av försvaret.

Det är viktigt att alla känner till att vi har en kontinuerlig trappa för utbyggnaden av försvaret där vi ökar försvarsutgifterna med 5 miljarder om året nu under de kommande åren. Det är en väldig fart i utbyggnaden av försvaret.

Det handlar också om hur snabbt det över huvud taget är möjligt att bygga ut ett försvar. Det går snabbt att rusta ned. Men att bygga upp ett försvar kräver att man jobbar kontinuerligt och kraftfullt. Det är vad som har skett under de senaste åren och som också kommer att fortsätta under de kommande åren.


Anf. 24 Annie Lööf (C)

Herr talman! Det är en oerhört mörk dag för Europa. Nu krävs nationell samling men också att vi agerar i enlighet med den solidariska säkerhetspolitik som Sverige har. Den starkaste försvars- och säkerhetspolitiska signalen som vi kan skicka till omvärlden är just enighet.

Nu hör vi krigets larm som åter ljuder över Europa. Putins folkrättsvidriga, fullskaliga militära invasion av Ukraina markerar en mörk dag i vår kontinents historia. Det hotar inte bara människoliv, freden och stabiliteten i vårt närområde. Det kommer också att ställa oss inför andra verkligheter.

Migrationsfrågan är ett sådant område. Det eskalerade våldet från rysk sida kan tvinga många miljoner människor på flykt. I ett sådant läge måste Sverige tillsammans med övriga EU vara glasklara med att den som flyr Putins krig har en skyddad plats hos oss.

Mitt tydliga medskick till statsministern i en väldigt mörk och komplicerad tid är att vara tydlig med Sveriges och EU:s solidaritet med det ukrainska folket. Det gäller att stå upp för öppenhet, humanism och medmänsklighet för alla dem som nu fruktar för sina liv och för sin framtid och att hon gör vad hon kan för att EU som helhet ska stå enat i detta framåt.


Anf. 25 Statsminister Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Annie Lööf tar upp en oerhört viktig aspekt på det krig som just nu pågår i Ukraina. Det handlar om människor. Det är män, kvinnor och barn som nu kommer att drabbas. Civila kommer att dödas. Militärer, också de män och kvinnor, kommer också att dödas. Viktiga byggnader, bostadshus och annat, kommer att förstöras.

Människor kommer att tvingas på flykt. De kommer att vara rädda för sina liv och fly för sina liv. Redan i dag har Ukraina en stor mängd internflyktingar. Det kommer att bli fler sådana internflyktingar. Det är viktigt att vi kan stötta dem som befinner sig i Ukraina som flyktingar. Men det kommer naturligtvis också att vara så att människor kommer att söka sig utanför Ukraina för att söka asyl.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Statsministerns frågestund

Då är det viktigt att vi i EU visar vår solidaritet också på det sättet, att vi står enade i detta i Europa och också delar på det ansvar som vi självklart ska ta. Där är det viktigt att säga att det är ett ansvar som alla länder i EU naturligtvis ska ta och att vi tillsammans hjälper till att stötta de individer som kommer till Europa för att söka asyl.


Anf. 26 Annie Lööf (C)

Herr talman! Jag är enig med statsministern om att det är många länder som behöver ta ansvar. Men i det akuta läge som den ukrainska befolkningen nu befinner sig i, och i en tid där situationen förändras timme för timme och minut för minut, måste signalen från omvärlden och EU-ledarna i kväll vara att vi ska värna öppenhet och solidaritet. Det måste vara genomgående i det budskap som kommer i kväll.

Det handlar om ett krig bara två timmar bort från Sverige. Då behöver vi tillsammans med övriga EU-länder stå upp för humanismen och medmänskligheten och undanröja varje tvivel hos den som flyr att det finns skydd och trygghet i Sverige och i andra europeiska länder.

När statsministern i kväll möter sina premiärministerkollegor är det min förhoppning att man där i enighet kan skicka just den signalen till Ukrainas folk.


Anf. 27 Statsminister Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Att Sverige är ett land som är solidariskt och ställer upp för människor i nöd som flyr undan krig och förtryck är väl känt ute i världen. Min ambition är att alla länder i EU ska kunna bli kända för det och att man i den här krisen visar att Europa står enigt även i detta fall och att också andra länder i EU är beredda att ta det ansvar som är självklart.

Självklart kan Sverige inte gång på gång vara det enda landet som står upp för rätten att söka asyl, utan den rätten behöver alla länder i EU stå upp för. Detta kan bli möjligheten för andra ledare att göra det.


Anf. 28 Nooshi Dadgostar (V)

Herr talman! Detta är en sorgens dag för Europa. En suverän stat har invaderats av ett aggressivt grannland med stormaktsambitioner, och det sker i hjärtat av Europa. Ryssland har gång på gång visat att man inte drar sig för att uppfylla sina stormaktsbegär genom militär aggression. Vi måste nu inse att vi har att göra med en brutal, oberäknelig, högernationalistisk rysk ledare med drömmar om ett nytt Storryssland.

Låt mig vara mycket tydlig: Varje lands rätt att bestämma över sig självt och sin framtid är ovillkorlig. Detta är ett flagrant brott mot folkrätten. Varje land och varje folk ska i alla lägen få bestämma över sig själva. Inget land har rätt att sätta sig på andra länder, styra över andra länder och domdera över andra.

Herr talman! Låt mig ta tillfället i akt att rikta min solidaritet till folket i Ukraina. Det är vår plikt att nu göra allt vi kan för att förhindra denna mänskliga tragedi. Döda soldater, döda civila - mammor, pappor och barn. Krig är fruktansvärt.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Statsministerns frågestund

Vi vet nu att Ryssland fyller sin krigskassa med de gasleveranser som görs till Tyskland och Europa. Det är det stora ryska maktmedlet mot Europa. Det är också det som skickar signaler till Putin om att Europa är försvagat. Att Tyskland nu lägger Nord Stream 2 på is är välkommet, men vad kan statsministern säga om vad den svenska regeringen driver för att minska EU:s beroende av Putins gas och olja?


Anf. 29 Statsminister Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Det var ett väldigt välkommet besked från förbundskansler Olaf Scholz att man nu stoppar fortsättningen på Nord Stream 2. Det var också en tydlig och viktig signal till Moskva.

Från svensk sida har vi under lång tid påpekat det bekymmersamma i Europas beroende av den ryska gasen. Det finns två aspekter här. Först har vi den säkerhetspolitiska aspekten, det vill säga att det ur säkerhetspolitisk synpunkt inte är bra att vara beroende av rysk gas på det sätt som man är. Det ser ju vi inte minst just nu. Därutöver finns naturligtvis en klimataspekt på detta: Det är ett fossilt bränsle, och vi behöver ställa om till miljövänliga sätt att få energi.

Detta är alltså något vi från svensk sida har påpekat under en längre tid.


Anf. 30 Nooshi Dadgostar (V)

Herr talman! Jag vill tacka för det svaret. Det är ju så att Europas beroende av gasen innebär att Putin när som helst kan påverka hela den europeiska kontinentens energiförsörjning genom att manipulera gasleveranserna. Enligt min uppfattning är det ett monumentalt säkerhetspolitiskt misslyckande att vi har låtit det vara på det sättet. Jag vill därför verkligen tacka statsministern för det svaret.

Jag hoppas också att man på de kommande mötena i kväll och vid andra tillfällen lyfter den viktiga aspekten att EU inte får vara med och finansiera den ryska krigsmaskinen genom att låta sig vara beroende av Putins gas. Det är ett viktigt besked här i dag.

Jag vill tacka för detta och tacka för det möte vi hade i dag. Det är nu mycket viktigt att Sverige står enat och med en röst framför kravet att ryska trupper ska dras tillbaka från Ukraina.


Anf. 31 Statsminister Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Enighet i EU är oerhört viktigt i det här läget, och hittills har EU varit framgångsrikt i att enas om såväl sanktioner och tydliga stöd till Ukraina som ett fördömande av Rysslands agerande. Vi har också haft ett mycket nära samarbete med både Storbritannien, USA och Kanada i detta. Det är naturligtvis ett styrkebesked från västvärldens sida, och det är ett samarbete som vi avser att fortsätta.


Anf. 32 Andreas Carlson (KD)

Herr talman! I dag är vi alla ukrainare. Vi har krig i Europa, i vårt närområde. Vi känner bestörtning, vrede och sorg. Den ryska invasionen flyttar Europa och Ryssland många decennier tillbaka i tiden, och det vi ser är ett grovt övergrepp mot ett fredligt land och dess folk.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Statsministerns frågestund

I detta mycket allvarliga läge uppskattar och välkomnar vi kristdemokrater den kontakt och dialog som finns upprättad mellan regering och opposition. Kristdemokraterna står redo att bistå på de sätt vi kan, och vi är enade i vårt stöd till Ukraina och mot den ryska invasionen.

Kristdemokraterna står fast vid att Sverige i samråd med Finland bör söka medlemskap i Nato. Nu är inte rätt tid att vara ensam. Jag beklagar att statsministern inte delar vår uppfattning och även att hon inte, likt Finlands statsminister, välkomnar en mångfasetterad debatt om Nato. Det är positivt att Sverige och Finland nu bjuds in till Natos toppmöte i morgon, men samarbetet behöver fördjupas ytterligare - till ett fullt medlemskap.

Med det sagt är det vi ser i dag inte en splittrad riksdag utan ett enat land. Sverige står i solidaritet med Ukraina och dess befolkning och med den europeiska säkerhetsordningen.


Anf. 33 Statsminister Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Jag uppskattar den dialog vi kan ha med oppositionspartierna. Det är i detta läge viktigt att Sverige kan stå enat. Det är ett allvarligt läge för hela Europa, och vi kan ha åsiktsskillnader i mycket men arbetar alla för Sveriges bästa och för Sveriges säkerhet. Vi kan tycka olika om hur man gör det på bästa sätt, men vi har ändå Sveriges bästa för ögonen.

Sverige bygger sin säkerhet delvis på den kraftfulla utbyggnad av försvaret som vi gör, men därutöver har Sverige en lång rad samverkansavtal med olika länder och organisationer. Vi har sedan lång tid ett partnerskap med Nato, och det är ett partnerskap vi i riksdagen är eniga om att vi ska fortsätta fördjupa. Därutöver genomför vi ju samövningar med andra länder, och vi har ett särskilt nära samarbete och samverkan med Finland. Våra militärer samverkar nära och kan även öva nära. Sverige står alltså inte ensamt, utan vi har en lång rad samverkansavtal och samarbeten utöver att vi bygger upp vår militär.

Regeringens bedömning är ju att det i ett sådant här mycket allvarligt läge bäst gagnar Sveriges intressen att vi har en långsiktig och förutsägbar säkerhetspolitisk linje. Det är en linje som också har gagnat Sverige sedan lång tid tillbaka. Det har hållit oss utanför väpnade konflikter. Man kan ha olika synpunkter på det, men regeringens bedömning är att det bästa för Sverige i det här läget är att vi har en fortsatt konsekvent och förutsägbar säkerhetspolitisk linje.


Anf. 34 Andreas Carlson (KD)

Herr talman! Tack för svaret, statsministern!

Jag vill understryka att jag håller med om att vi i den här typen av mycket allvarligt läge, när vi har krig i Europa, behöver lägga annat åt sidan och fokusera på att enade stå i solidaritet med Ukraina och bekämpa den ryska invasionen på de sätt vi kan.

Vi gör en annan bedömning från Kristdemokraternas sida. Vi menar att det här är en dag då man på allvar borde diskutera ett fördjupat Natosamarbete ytterligare. Jag noterar regeringens ståndpunkt och välkomnar förstås det fördjupade samarbetet, men som vi ser det skulle man behöva fördjupa det ytterligare till att Sverige blir fullvärdig medlem i Nato.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Statsministerns frågestund

Jag skulle vilja fråga Magdalena Andersson om hon ser några andra omständigheter eller förutsättningar, någon annan dag längre fram, som skulle göra det möjligt att föra diskussionen om ett fullvärdigt medlemskap i Nato. Ser Socialdemokraterna och regeringen en sådan möjlighet i framtiden?


Anf. 35 Statsminister Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Jag vet inte om det i dag är läge att spekulera om den typen av frågor. Det jag kan konstatera är att den alliansfria linje som vi i Sverige har drivit sedan årtionden har hållit oss utanför krig. Det har alltså varit en framgångsrik linje och strategi som Sverige har haft. Det är bland annat mot den bakgrunden som regeringen inte ser ett Natomedlemskap som den bästa vägen framåt för vårt land.

Utöver det menar vi att det är särskilt viktigt med förutsägbarhet och långsiktighet i vår säkerhetspolitiska linje i detta läge. Jag har dock respekt för att man kan göra andra bedömningar.


Anf. 36 Maria Nilsson (L)

Herr talman! I morse klockan 5.30 skrev Olga, som bor utanför Kiev, ett svar på min fråga om hon är i säkerhet och vad jag kan göra. Hennes svar till mig var följande: Du är parlamentariker. Gör vad du kan! Använd ditt mandat!

Herr talman! Nu säger jag samma sak till Magdalena Andersson: Gör vad du kan! Använd ditt mandat i den här tiden! Striden för frihet är inte abstrakt, utan den är högst verklig. Den är här, och den är nu. Klockan är slagen.

Min fråga, herr talman, är: Alla ska ta ett ansvar, men vad är det svenska ansvaret för dem som nu flyr från Ukraina?


Anf. 37 Statsminister Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Jag tackar Maria Nilsson för frågan.

I dag är det viktigt att vi inte bara står med Ukrainas folk och bakom Ukrainas ledning med ord utan också med praktisk handling. Därför kommer regeringen att skynda på det arbete som pågår med att se över vilka ytterligare åtgärder vi kan vidta från svensk sida för att stötta Ukraina.

Sverige är redan i dag den näst största finansiella bidragsgivaren till Ukraina, och här finns möjligheter att skynda på det stödet. Därutöver har försvarsministern fått i uppdrag att se över om det finns ytterligare åtgärder som den svenska försvarsmakten kan vidta.

Jag kommer i dag att åka till Bryssel på ett toppmöte, och jag kommer för Sveriges räkning att driva på hårt för att vi ska ha mycket tuffa sanktioner mot Ryssland och ytterligare stöd till Ukraina.

Därutöver kan ju alla svenskar hjälpa till genom att skänka pengar till de organisationer som stöttar civilbefolkningen i Ukraina.


Anf. 38 Maria Nilsson (L)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Statsministerns frågestund

Herr talman! Jag tackar statsministern för svaret.

Jag hoppas att vi kan vara en fristad för de ukrainare som kommer att känna att de behöver lämna sitt land på grund av det som händer nu.

Jag skulle, givet läget, vilja avsluta med att säga det som många säger världen över just nu: Slava Ukraini!


Anf. 39 Statsminister Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Självklart ska Europa i det här läget stå upp för asylrätten. Det fruktansvärda krig som Ryssland har inlett riskerar att tvinga människor på flykt, och självklart ska Europa solidariskt ställa upp för människor som har behov av skydd. Här är det viktigt att hela Europa tar ansvar så att vi gemensamt kan visa vår solidaritet med skyddsbehövande människor.


Anf. 40 Per Bolund (MP)

Herr talman! Det här är i sanning en sorgens dag och en dag som jag är säker på att vi aldrig kommer att glömma. Världen - och Sverige - skakas av Rysslands avskyvärda agerande. Det pågår nu, för första gången sedan andra världskriget, ett invasionskrig på den europeiska kontinenten.

Ukrainas befolkning vaknade den här morgonen till en mardröm. Barn i ett grannland tvingas nu att uppleva krig. Människors liv riskerar att slås i spillror.

Det lidande som nu kan komma att följa är fruktansvärt i form av förlust av liv, hälsa och trygghet. För oss i Miljöpartiet är det självklart att det är Ryssland som bär det fulla ansvaret för den tragedi som nu kan utspela sig. Detta är en invasion som tveklöst strider mot folkrätten.

Alla våra tankar går i dag till Ukrainas befolkning, som drabbas av detta fruktansvärda våld. Men dessa tankar måste också åtföljas av solidarisk handling. Fullskaliga sanktioner måste sättas in. För oss i Miljöpartiet är det självklart att Sverige ska bidra till Ukrainas kamp för självbestämmande. Sverige ska fortsätta med sitt stöd till Ukraina, både från Sverige och tillsammans inom EU. Sällan har jag varit så stolt över svenskt bistånd som när jag ser vilka insatser Sverige har gjort i Ukraina.

Jag uppskattar statsministerns kraftiga fördömande av Rysslands agerande och de samtal som ni har fört. Det är viktigt att vi kan stå tillsammans i den här stunden och vara ett humanitärt föredöme.

Miljöpartiets syn är att Sverige tillsammans med andra EU-länder måste erbjuda en fristad och skydd i enlighet med asylrätten. Sverige måste vara en pålitlig partner och bistå med humanitär hjälp. Sverige behöver visa solidaritet med alla de människor som den här morgonen har vaknat till krig.

Jag vill fråga statsministern: Vilka insatser kan vi som land göra för att människor som flyr från krigets fasor ska få den trygghet de förtjänar?


Anf. 41 Statsminister Magdalena Andersson (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Statsministerns frågestund

Herr talman! Det vi kan göra från Sverige är naturligtvis att fortsätta att använda vårt bistånd till ett humanitärt bistånd, både direkt till Ukraina och via organisationer. Regeringen fattade i tisdags beslut om ytterligare stöd till Röda Korset, som verkar i Ukraina. Vi kan också fortsätta att stötta Ukraina via EU:s bistånd.

Självklart ska det också finnas möjlighet för människor som är på flykt att söka asyl i Europa. Detta blir en möjlighet för alla Europas länder att ställa upp och visa solidaritet samt en möjlighet för alla Europas länder att visa i handling och inte bara med ord att de stöder Ukraina också när det gäller människor som behöver skydd.

Som jag sa tidigare finns det många människor i Sverige som nu vill hjälpa till på olika sätt. Det finns ju också möjligheter att själv skänka pengar till någon av de många biståndsorganisationer och civilsamhällesorganisationer som nu arbetar med att stödja människor i Ukraina samt med att stödja människor om de väljer - eller tvingas, ska jag säga - att söka asyl i andra länder.


Anf. 42 Per Bolund (MP)

Herr talman! Jag tackar statsministern för det viktiga svaret.

Det är ju viktigt att vi på alla sätt agerar för att minska Rysslands kapacitet att utföra den här typen av aggressionshandlingar samt för att minska följdverkningarna och lidandet för dem som nu påverkas. Att den rödgröna regeringen har gjort stora insatser för att minska Sveriges användning av fossila bränslen, bland annat från Ryssland, är såklart viktigt för att minska de ekonomiska möjligheterna för Ryssland att utföra den här typen av handlingar.

Vi måste stå enade som land, tillsammans med EU, för mänskliga rättigheter och för folkrätten och därmed också mot Vladimir Putins olagliga och oprovocerade aggression.

Vi gröna vill att Sverige ska vara ett humanitärt föredöme som visar andra att Sverige är berett att bidra till att rädda liv och lindra mänskligt lidande. Sverige behöver finnas som en famn som ger skydd till människor som flyr från krigets fasor.

Därför vill jag fråga statsministern: Även om enskilda EU-länder inte skulle ta sitt ansvar, är statsministern beredd att säga att Sverige ska erbjuda skydd åt ett broderfolk som nu kan tvingas att fly för sitt liv?


Anf. 43 Statsminister Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Sverige kommer naturligtvis att fortsätta att bistå Ukraina på en lång rad olika sätt, och vi har en asylrätt i Sverige. Med det sagt kan det dock inte vara så att Sverige gång på gång är det land som tar det absolut största ansvaret för människor som är på flykt. Det gjorde vi 2015, och vi har också tidigare tagit ett mycket stort ansvar och visat stor solidaritet.

Om det internationella asylsystemet ska kunna upprätthållas är det nödvändigt att fler länder är med och tar det ansvaret. Det här kommer att vara en viktig punkt. Andra europeiska länder måste också visa att de är beredda att stå upp för den ordning som vi har för asylrätten och för ett mer jämnt fördelat ansvar i Europa. Annars kommer det här systemet i längden inte att fungera. På så sätt är detta viktigt för människors möjligheter att i längden kunna fly undan krig och förtryck.


Anf. 44 Heléne Björklund (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Statsministerns frågestund

Herr talman! Mister Ambassador! Jag vaknade i morse till nyheterna om ett krig i Europa. Men bara två timmar bort vaknade andra barnfamiljer av ljudet av flyglarm och explosioner i deras omedelbara närhet. Putins folkrättsvidriga militära invasion i Ukraina har skapat en stor oro och kris i Europa, men också en stor oro hos vår egen befolkning. Jag får för första gången i mitt liv denna typ av frågor från unga - hur påverkar detta mig, och vad ska jag göra? Vi upplever en tid som är så oförutsägbar och otrygg att många känner sig väldigt otrygga.

Jag vill fråga statsministern: Hur ser du på den säkerhetspolitiska situationen? Vilken är din samlade bedömning? Vilket är regeringens nästa steg?


Anf. 45 Statsminister Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Det har varit ett försämrat säkerhetspolitiskt läge i vårt närområde under en längre tid, så också för Sverige. Det är klart att det har försämrats ytterligare den här veckan. Med det sagt ser vi inget direkt förestående militärt hot mot Sverige. Det är ett viktigt budskap, inte minst till alla barn och unga i Sverige som just nu är oroliga.

Det är såklart viktigt att alla vi som är vuxna, och som kanske är föräldrar, lärare, fritidsledare eller annat, tar oss tid just nu och pratar med Sveriges barn och unga som är oroliga. Det är också viktigt att säga till barn och unga att man inte måste titta på allting som nu kommer i sociala medier, för det finns en risk att det kommer otäcka bilder och filmer. Man behöver inte titta och klicka på allting. Framför allt ska man vara försiktig med vad man skickar vidare till sina kompisar. Även om man själv inte tycker att någonting är väldigt otäckt finns det en risk att ens kompisar tycker det.


Anf. 46 Hans Wallmark (M)

Herr talman! I dag är det den 24 februari. Det kommer att bli vår samtids 9 april, det datum för 82 år sedan då nazisternas tredje rike anföll Norge och Danmark. I dag är det Putins Ryssland som invaderar det fria självständiga Ukraina.

Herr talman! Vi vet att det finns en lista från Ukraina på olika former av defensiv försvarsmateriel som man skulle vilja ha. Kan statsministern och jag vara överens om att det inte finns något i svensk lagstiftning som utgör ett absolut hinder för Sverige att hjälpa till att förse Ukraina med defensiv försvarsmateriel? Detta strider inte mot något internationellt åtagande, strider inte mot något embargo och skulle inte strida mot den svenska utrikespolitiska linjen. Kan statsministern hålla med om det?

Min andra fråga är: Är statsministern beredd att driva inom EU att man skulle kunna aktivera den så kallade fredsfaciliteten för att förse Ukraina med defensiv försvarsmateriel?


Anf. 47 Statsminister Magdalena Andersson (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Statsministerns frågestund

Herr talman! Jag har i dag gett försvarsminister Peter Hultqvist i uppdrag att fråga Försvarsmakten vad det finns för någonting ytterligare som vi kan stödja Ukraina med när det gäller olika former av stöd för att stärka den ukrainska motståndskraften. Samtidigt är det så att Sverige har en strikt vapenexportlagstiftning. Att skicka vapen till Ukraina skulle vara ett avsteg från den praxis som vi har i Sverige.

Vad gäller Europas fredsfacilitet har Ann Linde tidigare i veckan varit i EU-nämnden för att komma överens om vilken linje som Sverige ska driva i EU. Vi är tydliga med att vi inte utesluter någonting vad gäller den europeiska fredsfaciliteten. Jag kommer också att samråda med EU-nämnden innan jag åker till Bryssel i eftermiddag.


Anf. 48 Ludvig Aspling (SD)

Herr talman! Vi kommer troligtvis att få se ökade flyktingströmmar från Ukraina. Den här gången måste unionen prestera en bättre organiserad respons jämfört med 2015. Ansvarsfördelningsreglerna måste upprätthållas, och resten av unionen måste se till att det finns adekvat materiellt stöd till Ukraina men också Polen, som antagligen kommer att bli första anhalt för dem som söker sig till Europa.

Det här sätter fingret på frågan om beredskap. MSB meddelade i dag att man gjort en viss försändelse till Ukraina. Det är naturligtvis bra, även om den i volym är ganska liten.

Våra beredskapslager är ju i dag inte direkt vad de en gång varit. Frågan är: Hur pass mycket möjlighet har vi att hjälpa till snabbt i en storskalig humanitär kris i vårt närområde i dag?


Anf. 49 Statsminister Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Sverige ger stöd redan i dag med bland annat tält och vattentankar för att förbättra den humanitära situationen i Ukraina. Därutöver finns möjligheter att stödja via Europa, men naturligtvis kan det också bli aktuellt via andra internationella organisationer. Det kan handla om att det finns materiel i Sverige, men det kan också handla om att inköpa materiel på andra platser. Helt tydligt är att vi från Sverige på samma sätt som tidigare kommer att fortsätta att vara en mycket aktivt stödjande part för Ukraina i det här allvarliga läget.


Anf. 50 Kerstin Lundgren (C)

Herr talman! Det är allvarliga tider vi befinner oss i. Den frihet som ukrainarna nu kämpar för handlar om vår frihet i Europa och Sverige. Solidarisk säkerhetspolitik handlar inte om att hålla oss utanför utan om att stå upp för våra värden och ta vår del av ansvaret.

Jag hörde att statsministern givit försvarsministern i uppdrag att se vad försvaret kan bidra med. Det låter klokt. Men jag hörde också statsministern säga att vår strikta lagstiftning när det gäller export inte verkar möjliggöra att exportera vapen eller att låna ut vapen och krigsmateriel. Men så är det väl inte, statsministern? Har frågan prövats? Har ISP fått frågan för prövning? Har Exportkontrollrådet fått frågan för prövning? Jag har inte varit med om det, herr talman.


Anf. 51 Statsminister Magdalena Andersson (S)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Statsministerns frågestund

Herr talman! Då tror jag att Kerstin Lundgren har missuppfattat. Jag konstaterar att vi har en strikt vapenexportlagstiftning och att vi nyligen i riksdagen har skärpt den ytterligare i väldigt brett samförstånd. Att skicka krigsmateriel till ett land som befinner sig i väpnat krig skulle vara ett praxisbrott mot hur Sverige agerat tidigare.


Anf. 52 Håkan Svenneling (V)

Herr talman! Den 24 februari kommer vi att minnas som en mörk dag i vår historia. Ett imperialistiskt Ryssland har invaderat ett självständigt Ukraina mitt under pågående FN-möte. Sverige och omvärlden måste nu stå upp för Ukraina och dess folk. Sanktionerna mot Putins regim måste bli ännu tuffare. Samtidigt måste våra ansträngningar för en hållbar fred fortsätta. Vi måste stödja det ukrainska folket humanitärt och stödja dem som tvingas fly. Vi måste stötta dess motståndskraft.

Jag undrar vilka initiativ statsministern avser att ta för att utöka sanktionerna mot Putins regim och vilka diplomatiska initiativ statsministern ser framför sig att Sverige ska ta inom ramen för OSSE, där vi fortfarande ingår i den så kallade trojkan, och inom ramen för FN.


Anf. 53 Statsminister Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Sverige kommer med full kraft att fortsätta att bedriva en politik för att stödja Ukraina i denna fruktansvärda situation. Det är också viktigt att understryka att skulden för den situation som uppstått vilar på den politiska ledningen i Ryssland och ingen annan. Att agera på detta sätt är ett val de har gjort.

Det är mot denna bakgrund som jag förväntar mig och ser ut att få mandat från EU-nämnden att med full kraft driva på för ytterst hårda sanktioner mot Ryssland för att tydligt markera från EU:s sida.

Min förhoppning är att vi också ska kunna samverka med våra andra partner USA och Storbritannien så att vi gemensamt kan svara med en oerhörd kraft och styrka i detta läge.


Anf. 54 Acko Ankarberg Johansson (KD)

Herr talman! Vi kristdemokrater uppskattar det statsministern anför om Sveriges stöd till Ukraina genom ekonomiskt och humanitärt bistånd. Vi hoppas att dessa kanaler hålls öppna och att Sverige bistår med det Sverige kan och gör sitt yttersta för att hjälpa Ukraina.

Jag noterar också att statsministern flera gånger nämner civilsamhällets arbete genom exempelvis ideella organisationer, och jag välkomnar det. Flera av dem signalerar dock att de är osäkra på om deras leveranser kommer fram.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Statsministerns frågestund

Vad kan regeringen göra för att säkerställa att såväl större som mindre organisationers hjälpsändningar kommer fram och kan bistå människor? Ibland är denna hjälp mer effektiv än den offentliga. Vad gör regeringen diplomatiskt eller på annat sätt för att se till att våra ideella organisationer kan nå fram med sina hjälpsändningar?


Anf. 55 Statsminister Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Acko Ankarberg Johansson tar upp en viktig fråga. Vi har ett starkt civilsamhälle i Sverige, och det är en otrolig styrka. Det är också många svenskar som vill hjälpa till och bidra i solidaritet med det ukrainska folket, och det är något vi ska ta vara på.

Det är korrekt att det i en krigssituation kan vara svårt att komma fram med stöd och material. Givetvis kommer regeringen att undersöka vilka vägar vi kan ta för att stötta, och vi kommer också att diskutera med våra partner bästa sättet att säkerställa att det stöd vi vill lämna, också från civilsamhället, verkligen kommer fram till de behövande. Många människor i Ukraina kommer givetvis att lida.


Anf. 56 Arman Teimouri (L)

Herr talman! Det är en mörk dag i både Sverige och Europa.

Hur ser statsministern på hbtqi-personers situation i Ukraina? De är historiskt extra sårbara vid en väpnad konflikt. Även om den allmänna inställningen mot hbtqi-personer i Ukraina är negativ är den fortfarande bättre än i Ryssland.

Enligt uppgifter från USA pekas ukrainska hbtqi-personer ut som militära mål för Ryssland. Enligt samma uppgifter riskerar de att mördas eller skickas till läger vid en rysk invasion.

Jag är givetvis införstådd med att det här är en ny och komplex situation, men det vore bra om regeringen redan nu förbereder att prioritera skydd för hbtqi-personer i denna invasion.


Anf. 57 Statsminister Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Arman Teimouri tar upp en viktig fråga. Det finns regimer i världen som inte anser att alla människor har lika värde och lika rätt att leva sitt liv oavsett vem de älskar. Att stå upp för dessa rättigheter är grundläggande för den svenska regeringen. Det präglar också den svenska utrikespolitiken och biståndspolitiken och kommer givetvis att göra det även i denna situation.


Anf. 58 John E. Weinerhall (M)

Herr talman, ers excellens och statsministern! I morse vaknade Europa till nyheten om ett fullskaligt invasionskrig på vår kontinent. Det är första gången sedan Hitlers invasion 1939. Det är svårt att ta in allvaret i situationen, inte minst givet Putins förtäckta kärnvapenhot.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Statsministerns frågestund

Jag hoppas att Sverige med alla till buds stående medel hjälper Ukraina i denna situation och alla ukrainare som nu fattat vapen för att försvara sitt land.

Kriget riskerar att skapa en humanitär katastrof i vårt närområde, men trots detta deklarerade statsministern häromdagen i Dagens Nyheter att ukrainska flyktingar ska vara andra länders ansvar och att Sverige inte kommer att vara ett stort mottagarland.

Jag har upplevt en mjukare ton tidigare och frågar därför statsministern: Har Sverige inget ansvar?

Även om vi har tagit ansvar gång på gång, exempelvis 2015, är det väl nu om någon gång Sverige ska ta ansvar.


Anf. 59 Statsminister Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Läser man citaten i DN och inte bara rubrik och ingress ser man att jag håller samma linje. Det är viktigt att hela Europa tar ett ansvar och att vi fördelar detta ansvar mellan Europas länder. Min bild är att detta förhållningssätt har brett stöd i Sveriges riksdag.

Givetvis ska människor som söker skydd också kunna få skydd i Europa om de har rätt till det, men för att det ska vara en långsiktigt hållbar politik behöver vi fördela ansvaret och visa solidaritet i alla Europas länder. Det går inte att Sverige gång på gång tar det exceptionellt största ansvaret, utan andra länder måste också ställa upp och visa solidaritet.


Anf. 60 Thomas Morell (SD)

Herr talman och ers excellens! Det är en mörk dag i dag med situationen i Ukraina. Men ska Sverige stå starkt i denna situation måste vårt land fungera till fullo. Dieselpriset knäcker många av våra företag och drabbar våra transporter. Det knäcker jordbrukare som då inte kan producera den mat vi behöver.

Vilka åtgärder avser statsministern att vidta för att sänka de orimligt höga dieselpriserna?


Anf. 61 Statsminister Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Det är många som kämpar med både höga elräkningar och höga dieselpriser, även om jag tror att de allra flesta just i dag har tankarna någon annanstans.

Regeringen kommer att fortsätta med den av riksdagen beslutade skattesänkningen på bensin och diesel. Det kommer såklart att underlätta för många som är beroende av bil för att ta sig till och från arbetet. Vi tittar också på ytterligare åtgärder.

Något som kan underlätta för pensionärer med riktigt små inkomster är det garantitillägg som vi kommer att föreslå för riksdagen.

Det finns dock en risk att vi får en period med både höga bensin- och dieselpriser och höga elpriser beroende på vilka motåtgärder som Ryssland väljer att vidta efter de sanktioner som jag utgår från att EU kommer att fatta beslut om i kväll.


Anf. 62 Karin Rågsjö (V)

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Statsministerns frågestund

Herr talman och ers excellens! Denna fråga kan tyckas lite apart denna mörka dag, men jag väljer att ställa den ändå.

I morgon kommer Coronakommissionens slutbetänkande, och jag har några frågor till statsministern.

Kommer vi att ha en annan typ av nationell styrning där staten kan peka med hela handen under en kris och slippa ständiga diskussioner med SKR?

Det fanns extremt lite skyddsutrustning i början, bland annat på grund av att regionerna inte hade de pandemilager de skulle ha.

Kommer vi också att ha en uppgraderad sjukvård och äldreomsorg med mer utbildad personal?

Kommer vi att klara nästa pandemi bättre?


Anf. 63 Statsminister Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Det finns mycket att lära av pandemin. Uppenbart är att både sjukvården och äldreomsorgen behöver en större kostym och att många kvalitetsbrister behöver åtgärdas.

Det är också uppenbart att vi behöver större lager, och här har det redan skett förändringar. EU har gemensamt byggt upp lager, och en del av det finns i Sverige. Vi har också andra lager, och här är det viktigt att regionerna tar sitt ansvar för att säkerställa att de har utrustning i lager.

I slutändan handlar det om politiska beslut och vilka prioriteringar man väljer att göra avseende hur mycket av våra gemensamma resurser som ska läggas på sjukvård och äldreomsorg respektive annat. Det är bland annat detta svenska folket får möjlighet att rösta om i höstens val.


Anf. 64 Ulrika Karlsson (M)

Herr talman! I dag är vi alla ukrainare. Vi står upp för demokrati, rättigheter och frihet. Arbetet för dessa värden måste fortgå liksom vårt arbete här i riksdagen.

Min fråga till statsministern rör något annat som skär i hjärtat, nämligen sexuella övergrepp mot barn. De senaste 15 åren har antalet sexuella övergrepp mot barn ökat lavinartat, från tre barn i varje klass till sex barn i varje klass. I dag är alltså sex barn i varje svensk skolklass utsatta för sexuella övergrepp. Det är skrämmande, och än mer fasansfullt blir det när vi betänker att det finns ett ansikte bakom varje siffra - en liten flicka eller en liten pojke. Detta kräver konkreta åtgärder på alla nivåer.

Jag vill därför fråga statsministern om hon är beredd att vända på alla stenar för att komma till rätta med detta problem.


Anf. 65 Statsminister Magdalena Andersson (S)

Herr talman! Ulrika Karlsson tar upp en mycket viktig och angelägen fråga. Även detta är ett område där man behöver jobba på flera olika plan. En del är naturligtvis att polisen ska ha de resurser som krävs för att kunna beivra dessa brott och få tag på dem som är förövare och se till att de kan lagföras och dömas.

STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Statsministerns frågestund

Därutöver är det viktigt att det finns vuxna runt omkring barn - föräldrar, men också skolpersonal, fritidsledare och andra som barn kan bygga upp förtroende för så att de vågar berätta om övergrepp. Det är enda sättet för att man ska få kännedom om det och försöka gripa förövarna.

Detta är en bekymmersam utveckling. Det är mycket som är fantastiskt med sociala medier, men de gör det också lättare för förövare att komma i kontakt med barn. Det måste vi alla vuxna prata med våra barn om. Vi måste också prata på ett sådant sätt att barn inte ska känna att det är deras eget fel och deras egen skuld. Vi måste verkligen få ut detta i samhället, alltså att det alltid är förövaren som väljer att göra detta. Det är aldrig ett misstag från ett barn som gör att man blir utsatt för något sådant.

Statsministerns frågestund var härmed avslutad.

Vid frågestunden svarar statsminister Magdalena Andersson (S) på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.