Torsdag den 24 februari 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:72

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.Föredragningslista

2021/22:72

Torsdagen den 24 februari 2022

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Statsministerns frågestund

15.20

Votering

______________________________________________________________________________

Justering av protokoll

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 3 februari

Anmälan om subsidiaritetsprövningar

Ansvarigt utskott

2

2021/22:38 Tisdagen den 22 februari

FiU

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

3

2021/22:359 av Kjell Jansson (M)
Miljöbalken och långa handläggningstider

4

2021/22:361 av Thomas Morell (SD)
Skövdes roll som beredskapsflygplats

5

2021/22:367 av Louise Meijer (M)
Den danska dumpningen utanför Falsterbonäset

Anmälan om faktapromemorior

Ansvarigt

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.