Sök

Avdelning
Hoppa till filter

285 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på Regnér, Åsa (S), sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Kompetens för att möta hedersrelaterat våld och förtryck

  Skriftlig fråga 2017/18:929 av Erik Andersson (M)

  Fråga 2017/18:929 Kompetens för att möta hedersrelaterat våld och förtryck av Erik Andersson M till Statsrådet Åsa Regnér S Sverige är på många sätt ett fantastiskt land att leva och verka i. Samtidigt söker allt fler hjälp efter att de har utsatts för hedersvåld. Antalet ungdomar som söker hjälp för första gången, hos
  Inlämnad
  2018-03-01
  Besvarare
  Statsrådet Åsa Regnér (S)
 • Dokument & lagar

  Resemöjligheter vid funktionsnedsättning

  Skriftlig fråga 2017/18:910 av Lars Beckman (M)

  Fråga 2017/18:910 Resemöjligheter vid funktionsnedsättning av Lars Beckman M till Statsrådet Åsa Regnér S Den som har en funktionsnedsättning och svårigheter att förflytta sig på egen hand eller åka kollektivt kan beviljas bilstöd. Det gäller även föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. Bilstödet fungerar som
  Inlämnad
  2018-02-28
  Besvarare
  Statsrådet Åsa Regnér (S)
 • Dokument & lagar

  Bristen på personal inom äldreomsorgen

  Skriftlig fråga 2017/18:821 av Katarina Brännström (M)

  Fråga 2017/18:821 Bristen på personal inom äldreomsorgen av Katarina Brännström M till Statsrådet Åsa Regnér S Äldreomsorgen skriker efter utbildad personal, och det är brist inom samtliga personalkategorier. Man tvingas i många fall ta in outbildade, och andelen med rätt utbildning har sjunkit inom äldreomsorgen. Nu
  Inlämnad
  2018-02-20
  Besvarare
  Statsrådet Åsa Regnér (S)
 • Dokument & lagar

  Mellanboende

  Skriftlig fråga 2017/18:817 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

  Fråga 2017/18:817 Mellanboende av Camilla Waltersson Grönvall M till Statsrådet Åsa Regnér S Av regeringens budget framgår att regeringen avser att fördela 850 miljoner kronor över åren 2016, 2017 och 2018 i syfte att öka antalet bostäder för äldre. Det betyder att varje kommun i Sverige i genomsnitt får knappt 3 miljoner
  Inlämnad
  2018-02-19
  Besvarare
  Statsrådet Åsa Regnér (S)
 • Dokument & lagar

  Våldet mot socionomer

  Skriftlig fråga 2017/18:806 av Thomas Finnborg (M)

  Fråga 2017/18:806 Våldet mot socionomer av Thomas Finnborg M till Statsrådet Åsa Regnér S Bland socionomerna har 62 procent utsatts för hot eller våld i sitt yrke inom socialt arbete. För socionomer inom socialtjänsten är siffran 67 procent. Arbetsmiljöarbete och riskbedömningar kan minska hot och våld mot socionomer,
  Inlämnad
  2018-02-19
  Besvarare
  Statsrådet Åsa Regnér (S)
 • Dokument & lagar

  Brister inom äldreomsorgen

  Skriftlig fråga 2017/18:787 av Roger Haddad (L)

  Fråga 2017/18:787 Brister inom äldreomsorgen av Roger Haddad L till Statsrådet Åsa Regnér S Den senaste veckan har tidningen VLT återkommande beskrivit den mycket oroande utvecklingen inom äldreomsorgen i Västerås och hur enskilda äldre behandlas. Kvalitetsbristerna är mycket allvarliga. Det handlar om allt från matsituationen
  Inlämnad
  2018-02-15
  Besvarare
  Statsrådet Åsa Regnér (S)
 • Dokument & lagar

  Näthandel som alternativ till hemtjänst

  Skriftlig fråga 2017/18:766 av Barbro Westerholm (L)

  Fråga 2017/18:766 Näthandel som alternativ till hemtjänst av Barbro Westerholm L till Statsrådet Åsa Regnér S Det blir allt vanligare att äldre som behöver hjälp med matinköp hänvisas till nätbutiker med hemleverans. Det finns för- och nackdelar med det. Bland fördelarna märks inte minst att äldres självbestämmande ökar,
  Inlämnad
  2018-02-09
  Besvarare
  Statsrådet Åsa Regnér (S)
 • Dokument & lagar

  Sis-regler som hindrar snabb hjälp till barn och unga

  Skriftlig fråga 2017/18:764 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

  Fråga 2017/18:764 Sis-regler som hindrar snabb hjälp till barn och unga av Camilla Waltersson Grönvall M till Statsrådet Åsa Regnér S Statens institutionsstyrelse, Sis, är den statliga myndighet som ska bedriva individuellt anpassad tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem. I uppdraget
  Inlämnad
  2018-02-09
  Besvarare
  Statsrådet Åsa Regnér (S)
 • Dokument & lagar

  Konsekvenser av nekad personlig assistans

  Skriftlig fråga 2017/18:760 av Bengt Eliasson (L)

  Fråga 2017/18:760 Konsekvenser av nekad personlig assistans av Bengt Eliasson L till Statsrådet Åsa Regnér S Barn är överrepresenterade bland dem som påverkats av det ändrade rättsläget vad gäller personlig assistans. Det visar två analyser som Socialstyrelsen gjort: Konsekvenser av domar om det femte grundläggande behovet
  Inlämnad
  2018-02-08
  Besvarare
  Statsrådet Åsa Regnér (S)
 • Dokument & lagar

  Familjehemsplacerade barn

  Interpellation 2017/18:366 av Thomas Finnborg (M)

  Interpellation 2017/18:366 Familjehemsplacerade barn av Thomas Finnborg M till Statsrådet Åsa Regnér S Barn i utsatta situationer kan under kortare eller längre perioder behöva placeras utanför det egna hemmet. Statistik från Socialstyrelsen visar att 28 700 barn och unga i åldern 020 år någon gång under 2014 hade heldygnsinsatser
  Inlämnad
  2018-02-07
  Besvarare
  Statsrådet Åsa Regnér (S)
 • Dokument & lagar

  Rättssäkra adoptioner

  Skriftlig fråga 2017/18:722 av Hamza Demir (V)

  Fråga 2017/18:722 Rättssäkra adoptioner av Hamza Demir V till Statsrådet Heléne Fritzon S För Vänsterpartiet är frihet för barn att växa upp i trygghet och få den kunskap och det stöd som behövs för att utveckla just deras förmågor en självklarhet. Alla föräldrar har inte möjlighet att bidra till att ge sina barn en bra
  Inlämnad
  2018-02-06
  Besvarare
  Statsrådet Åsa Regnér (S)
 • Dokument & lagar

  Bilstödet

  Interpellation 2017/18:321 av Bengt Eliasson (L)

  Interpellation 2017/18:321 Bilstödet av Bengt Eliasson L till Statsrådet Åsa Regnér S Hösten 2016 beslutade riksdagen om ett reformerat bilstöd prop. 2016/17:4Syftet med de nya bestämmelserna var bland annat att uppmuntra anskaffning av från början anpassade fordon och därmed begränsa behovet av efterhandsanpassning.
  Inlämnad
  2018-01-15
  Besvarare
  Statsrådet Åsa Regnér (S)
 • Dokument & lagar

  Regelverket för ledarhund

  Skriftlig fråga 2017/18:552 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

  Fråga 2017/18:552 Regelverket för ledarhund av Carina Ståhl Herrstedt SD till Statsrådet Åsa Regnér S Ett viktigt och många gånger livsavgörande hjälpmedel för funktionsnedsatta är ledarhund. I dag råder det stor brist på ledarhundar till synskadade, och väntetiden kan vara mer än tre år. Sverigedemokraterna menar att
  Inlämnad
  2018-01-02
  Besvarare
  Statsrådet Åsa Regnér (S)
 • Dokument & lagar

  Familjehemsplacerade barn

  Interpellation 2017/18:291 av Thomas Finnborg (M)

  Interpellation 2017/18:291 Familjehemsplacerade barn av Thomas Finnborg M till Statsrådet Åsa Regnér S Barn i utsatta situationer kan under kortare eller längre perioder behöva placeras i en annan familj. Statistik från Socialstyrelsen visar att 28 700 barn och unga mellan 0 och 20 år någon gång under 2014 fått heldygnsinsatser
  Inlämnad
  2017-12-19
  Besvarare
  Statsrådet Åsa Regnér (S)
 • Dokument & lagar

  Valfrihet i äldreomsorg

  Skriftlig fråga 2017/18:523 av John Widegren (M)

  Fråga 2017/18:523 Valfrihet i äldreomsorg av John Widegren M till Statsrådet Åsa Regnér S Alla äldre har lika rätt till vård efter behov och en likvärdig vård av hög kvalitet. Det handlar om människors liv och hälsa. Fokus på hög kvalitet och kontinuitet skapar förutsättningar för att alla såväl patienter som anhöriga
  Inlämnad
  2017-12-19
  Besvarare
  Statsrådet Åsa Regnér (S)
 • Dokument & lagar

  Malmö kommuns vägran att ge information om bortförda flickor

  Skriftlig fråga 2017/18:508 av Robert Hannah (L)

  Fråga 2017/18:508 Malmö kommuns vägran att ge information om bortförda flickor av Robert Hannah L till Statsrådet Åsa Regnér S Redan år 2009 rapporterade Ungdomsstyrelsen i sin rapport Gift mot sin vilja att ungefär 70 000 unga i Sverige upplevde att föräldrar, religion eller kultur satte gränser för dem i valet av
  Inlämnad
  2017-12-18
  Besvarare
  Statsrådet Åsa Regnér (S)
 • Dokument & lagar

  Skolbarn som blir bortgifta

  Skriftlig fråga 2017/18:495 av Markus Wiechel (SD)

  Fråga 2017/18:495 Skolbarn som blir bortgifta av Markus Wiechel SD till Statsrådet Åsa Regnér S Att det i Sverige finns barn som lever under hot om att bli bortgifta är tyvärr en realitet i dag i var femte svensk kommun tror man att det finns barn som riskerar att bli bortgifta. Vi vet att det sker, men omfattningen är
  Inlämnad
  2017-12-15
  Besvarare
  Statsrådet Åsa Regnér (S)
 • Dokument & lagar

  Inhemska adoptioner

  Skriftlig fråga 2017/18:487 av Mikael Eskilandersson (SD)

  Fråga 2017/18:487 Inhemska adoptioner av Mikael Eskilandersson SD till Statsrådet Åsa Regnér S I dag är det ovanligt att barn adopteras inom Sverige. Det är dock vanligt med aborter i samband med oönskade graviditeter. Normalt informeras en gravid kvinna om att hon har möjlighet att föda barnet eller, om graviditeten
  Inlämnad
  2017-12-14
  Besvarare
  Statsrådet Åsa Regnér (S)
 • Dokument & lagar

  Personlig assistans

  Skriftlig fråga 2017/18:479 av Lars Beckman (M)

  Fråga 2017/18:479 Personlig assistans av Lars Beckman M till Statsrådet Åsa Regnér S Möjligheten att få personlig assistans har begränsats efter två vägledande domar i Högsta förvaltningsdomstolen det visar en analys som Socialstyrelsen har gjort. Domarna har fått direkta konsekvenser för såväl kommuner som enskilda och
  Inlämnad
  2017-12-14
  Besvarare
  Statsrådet Åsa Regnér (S)
 • Dokument & lagar

  Kompetensförsörjning till Sis-hem

  Skriftlig fråga 2017/18:450 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

  Fråga 2017/18:450 Kompetensförsörjning till Sis-hem av Camilla Waltersson Grönvall M till Statsrådet Åsa Regnér S Socialminister Annika Strandhäll uttalade nyligen i Dagens industri att Statens institutionsstyrelse, Sis, utgör ett sista skyddsnät för några av samhällets mest utsatta barn och unga som far illa. Det är
  Inlämnad
  2017-12-08
  Besvarare
  Statsrådet Åsa Regnér (S)
Bevaka via RSS