Riksdagsledamöter observerar valet i Nordmakedonien

Publicerad:

Den 8 maj hålls parlamentsval i Nordmakedonien. Åtta svenska riksdagsledamöter ingår i en internationell delegation som observerar valet. En svensk ledamot leder OSSE:s parlamentariska församling.  

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, är en sammanslutning för säkerhetspolitisk dialog och samverkan i Europa. En viktig uppgift för organisationen är att övervaka parlaments- och presidentval i olika länder.

Genom att vara på plats i utvalda delar av landet under valdagen är observatörernas uppgift att följa att valet är öppet och att det genomförs på ett korrekt sätt. Parlamentarikerna observerar valtillfället, förseglingen av röstsedlar och rösträkningen i olika vallokaler.

I valobservationen deltar omkring 70 parlamentariker från 25 av OSSE:s medlemsstater. Från Sverige deltar följande riksdagsledamöter:

Carina Ödebrink (S) är utnämnd att leda och representera OSSE:s parlamentariska församlings valobservatörer. 

De svenska riksdagsledamöterna kommer att observera valet i och omkring städerna Skopje och Ohrid.

Valobservationen arrangeras i samarbete med OSSE och dess kontor för demokratiska institutioner och mänskliga rättigheter, ODIHR. ODIHR har observatörer i landet under en längre tid före och efter valet.

Presskonferens den 9 maj 

Den 9 maj hålls en presskonferens i Skopje är ett preliminärt uttalande om valet görs. Uttalandet publiceras på den parlamentariska församlingens webbplats.

Mer information

Kontaktpersoner för media

Simona de Ciutiis, internationell rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon: +46 (0)72 249 60 07, e-post: simona.de.ciutiis@riksdagen.se

Jonathan Demner, internationell rådgivare, riksdagens internationella kansli, telefon: +46 (0)72 209 63 04, e-post: jonathan.demner@riksdagen.se.