Riksdagens nya Natodelegation har börjat sitt arbete

Publicerad:

Den 22 april höll Natodelegationen sitt konstituerande möte där Hans Wallmark (M) valdes till ordförande och Peter Hultqvist (S) till vice ordförande. Riksdagens Natodelegation har fått fler platser och består nu av sju ordinarie ledamöter och sju suppleanter.

Det var den 7 mars 2024 som Sverige blev medlem i Nato och riksdagen blev fullvärdig medlem i Natos parlamentariska församling. Den svenska delegationen hade sedan tidigare, från 2003 och framåt, varit associerad medlem i Natos parlamentariska församling. En roll som varken tillåtit rösträtt eller en möjlighet att kandidera till olika poster. 

Natos parlamentariska församling

Natos parlamentariska församling är ett forum för parlamentariker från Natos medlemsländer. Efter Sveriges inträde har organisationen nu 32 medlemsländer. Församlingen arbetar med försvars- och säkerhetspolitiska frågor i ett bredare perspektiv.

Församlingen möts vid två årliga möten, så kallade sessioner. Mötet hålls både i plenum och fem fackutskott. Utskotten lägger fram rapporter och förslag till gemensamma uttalanden, resolutioner, i olika ämnen inom verksamhetsområdet. Rapporterna och resolutionerna debatteras och antas vid höstsessionen.

Ledamöter

Ledamöter i riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling

Kontaktperson för media

Eva Östlund, delegationssekreterare och senior internationell rådgivare, telefon 08-786 41 42, e-post eva.ostlund@riksdagen.se