Per Bill (M)

Per Bill (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Valkrets Uppsala län
Titel Dr. med. vetenskap
Född år 1958

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2015-08-27

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 2004-11-01 – 2015-08-27
  • Ledig 2004-09-17 – 2004-10-31
  • Ordinarie 2001-02-17 – 2004-09-16
  • Ledig 2001-01-16 – 2001-02-16
  • Ordinarie 1994-10-03 – 2001-01-15
  • Kulturutskottet

  • Ordförande 2014-10-07 – 2015-08-27
  • Näringsutskottet

  • Förste vice ordförande 2003-11-25 – 2006-10-01
  • Förste vice ordförande 2003-11-24 – 2006-10-02
  • Ledamot 2003-11-24 – 2006-10-01
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2014-10-07 – 2015-08-27
  • Vice ordförande 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Ledamot 2010-10-12 – 2010-10-12
  • Vice ordförande 2006-10-10 – 2010-10-04
  • Finansutskottet

  • Suppleant 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Ledamot 1997-09-18 – 1998-10-04
  • Suppleant 1994-10-11 – 1997-09-17
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2003-11-24 – 2006-10-02
  • Ledamot 2002-10-08 – 2003-11-23
  • Ledamot 1998-10-13 – 2002-09-30
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2002-10-08 – 2003-11-23
  • Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

  • Deputerad 2007-03-27 – 2009-05-06
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2006-12-06 – 2008-03-11
  • Suppleant 1998-10-13 – 2006-10-10
  • Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond

  • Ledamot 2002-11-22 – 2012-10-31
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2010-10-19 – 2014-10-14
  • Riksdagsstyrelsen

  • Ersättare 2012-11-01 – 2014-10-07
  • Suppleant 2000-07-01 – 2002-10-08
  • Riksdagens förvaltningskontor

  • Suppleant 1998-10-13 – 2000-06-30
  • Valberedningen

  • Suppleant 2010-10-04 – 2015-08-27

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 94-15. Ledamot finansutskottet 97-98, utbildningsutskottet 98-03 och sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 07-09. 1:e vice ordförande näringsutskottet 03-06, vice ordförande konstitutionsutskottet 06-14 och ordförande kulturutskottet 14-15. Suppleant finansutskottet 94-97 och 98-02, arbetsmarknadsutskottet 94-98, skatteutskottet 02-03, utbildningsutskottet 03-06 och konstitutionsutskottet 10-15. Ledamot styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 02-12, riksdagsgruppens förtroenderåd 03-05 och krigsdelegationen 10-14. Suppleant riksdagens förvaltningsstyrelse 98-00, EU-nämnden 98-08, riksdagsstyrelsen 00-02 och 12-14 och riksdagens valberedning 10-15.
 • Föräldrar

  Professorn Anders Bill och ögonläkaren Inga Heijne.
 • Utbildning

  Gymnasieskola, Uppsala, slutår 77. Fil. kand., Uppsala universitet 78. Dr. med. vetenskap, Uppsala universitet 87. Executive Master of Business Administration, Handelshögskolan i Stockholm 94.
 • Anställningar

  Forskartjänst, Research Institute of Scripps Clinic, La Jolla, Kalifornien, USA 87-89. Tf. vice vd, Karo Bio Nordic AB. Direktör, Affärsutveckling & Information Karo Bio AB 89-93.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Styrelseledamot, Polismyndigheten i Uppsala län 85-87. Ledamot, Forskningsforum 00-.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Uppsala 85-87 och 91-98. Ersättare, kommunstyrelsen 91-94. Ledamot, socialnämnden 83-87. Ordförande, personalnämnden 92-94 och personalutskottet 93-94. Ledamot, Luthagens kommundelsnämnd 86. Ombud, Svenska Kommunförbundets länsavdelning, Uppsala län 86-87 och 89-98. Styrelseledamot, Studentbostadsstiftelsen Rackarnäbbet 83-87. Landshövding, Gävleborgs län 15-.
 • Litteratur

  Characterisation and expression of human class II transplantation antigens (87, akademisk doktorsavhandling), Ett samhälle i obalans - Om arbetsmarknaden i tio kommuner (95) och Företagsklimat och individklimat för nya riktiga jobb (98).

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 2014/15:88 Statens stöd till dagspressen

Motion 2014/15:3067 av Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2014/15:3067 av Per Bill m.fl. M, C, FP, KD med anledning av prop. 2014/15:88 Statens stöd till dagspressen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den utredning som kommer att göra en allmän översyn av postlagstiftningen


Utskottsberedning: 2014/15:KU12
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 1 avslag, 6 bifall,

Motion 2014/15:3067 av Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 52 kB) Motion 2014/15:3067 av Per Bill m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 98 kB)

Forsknings- och innovationsråd

Motion 2014/15:2572 av Per Bill och Finn Bengtsson (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2572 av Per Bill och Finn Bengtsson M Forsknings- och innovationsråd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att inrätta ett forsknings- och innovationsråd i Regeringskansliet. Motivering Vid sidan av den viktiga och


Utskottsberedning: 2015/16:UbU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2572 av Per Bill och Finn Bengtsson (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2572 av Per Bill och Finn Bengtsson (M) (pdf, 64 kB)

Tillåten parkering under högst sju dygn

Motion 2014/15:2552 av Per Bill (M)

Motion till riksdagen 2014/15:2552 av Per Bill M Tillåten parkering under högst sju dygn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om undantag från lokala trafikföreskrifter om utmärkningsskyldighet för tillåten parkering under högst sju dygn. Motivering


Utskottsberedning: 2014/15:TU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2014/15:2552 av Per Bill (M) (docx, 45 kB) Motion 2014/15:2552 av Per Bill (M) (pdf, 71 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se