Ulf Melin (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
Transportchef
Född år
1952
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1994-10-02 – 1998-10-05
Ordinarie
1988-10-03 – 1991-09-29

Riksdagsledamot

Ersättare
2000-09-05 – 2000-12-01
Ersättare
1991-10-04 – 1994-10-02

Utbildningsutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-27 – 1991-09-29

Justitieutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1988-10-26

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-14 – 1994-10-01
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988-91. Ers 1991- Suppleant i Justitieutskottet 88/89, Utbildningsutskottet 88/89-90/91 och Arbetsmarknadsutskottet 88/89-97/98. Ledamot av Utbildningsutskottet 91/92-97/98.

Bostadsort

Värnamo

Utbildning

Gymnasieexamen 71. Biträdande transportledare 73, transportledare 75. Företagsekonom 77. Transportchef vid Malk. Anderssons Gräv AB 79-85. Skolledarutbildning 84. Kommunalråd i Värnamo 86-88.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Värnamo moderata förening 75-88, vice ordförande 77-88, Jönköpings läns distrikt av Moderata ungdomsförbundet, ordförande 77-81, och Jönköpings länsförbund av Moderata samlingspartiet 81-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Linköpings högskoleregion, Högskolan i Jönköping 91-94, Länsstyrelsen i Jönköpings län 92-, Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning 02-. Ledamot av Fortbildningsnämnden i Linköpings högskoleregion, ordförande 88-91, Svenska unescorådet 96-. - Ledamot av utredningen om kompetensutveckling i arbetslivet 90-92, kommittén för förberedelser inför 1995 års världskvinnokonferens 93-, kommittén om utvecklingen i gymnasieskolan 94-97, kommittén om kvalificerad yrkesutbildning 96-, kommittén om lärarutbildningen 97-99. Särskild utredare om kompetenskrav för gymnasielärare i yrkesämnen 93-94. Ledamot jämställdhetsrådet -01, rådet för utvärdering av 1998 års val 99-00.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Värnamo kommunfullmäktige 80-91. Ledamot av kommunstyrelsen 83-88, ledamot av arbetsutskottet 83-88. Ledamot av skolstyrelsen 76-79 och 83-88, ordförande 83-88, sociala centralnämnden 80-82 och socialnämnden 86-88, vice ordförande 86-88. Ledamot av styrelsen för Finnvedsbostäder AB 82-88, ordförande 86-88, och Värnamo Energiverk AB, ordförande 84-88.

Föräldrar

Arbetschefen Staffan Herbert Samuel Melin och Ingegerd Lucia Gullberg

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 2000/01:24 Skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation

  Motion 2000/01:Sk13 av Ulf Melin (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk13 av Melin, Ulf m med anledning av prop. 2000/01:24 Skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslag till lag om skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation

  Inlämnad
  2000-11-02
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SkU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Löneskillnader

  Motion 2000/01:A802 av Ulf Melin och Nils Fredrik Aurelius (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:A802 av Melin, Ulf m Löneskillnader Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att frågor rörande löneskillnader på grund av kön ej bör inlemmas i lagstiftningen. 2. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  -2001/02:AU3
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Jakt och viltvård

  Motion 2000/01:MJ911 av Ingvar Eriksson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:MJ911 av Eriksson, Ingvar m Jakt och viltvård Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om viltforskningsråd. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om medel ur jaktvårdsfonden. 3. Riksdagen

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  ---2000/01:MJU9 2001/02:MJU18 2001/02:MJU24
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Idrottens villkor

  Motion 2000/01:Kr537 av Kent Olsson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Kr537 av Olsson, Kent m Idrottens villkor Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om idrottsrörelsens självständiga ställning. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om idrottens betydelse

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  43
  Utskottsberedning
  ---------------------------2000/01:KrU4 2000/01:SkU14 2000/01:SkU15 2000/01:SkU17 2000/01:SkU27 2000/01:UbU1 2000/01:UbU10 2000/01:UbU13 2000/01:UbU2 2001/02:KrU3
  Riksdagsbeslut
  (43 yrkanden): , , 27 saknar beslutsinformation
 • Levande museer

  Motion 2000/01:Kr332 av Elver Jonsson (fp)

  Motion till riksdagen 2000/01:Kr332 av Jonsson, Elver fp Levande museer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om landets museijärnvägar och deras framtida verksamhet. Motivering Under 1970-talet väcktes i riksdagen tankar på att stödja den växande gren

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:KrU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Jordbruk och livsmedelsproduktion som framtidsnäring

  Motion 2000/01:MJ256 av Ingvar Eriksson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:MJ256 av Eriksson, Ingvar m Jordbruk och livsmedelsproduktion som framtidsnäring 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om CAP och östutvidgningen. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  37
  Utskottsberedning
  ---------------------2000/01:FiU1 2000/01:MJU12 2000/01:MJU2 2000/01:MJU8 2000/01:SkU17 2000/01:SkU19 2001/02:MJU15
  Riksdagsbeslut
  (37 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation
 • Miljö, naturvård samt jord- och skogsbruk

  Motion 2000/01:MJ251 av Ingvar Eriksson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:MJ251 av Eriksson, Ingvar m Miljö, naturvård samt jord- och skogsbruk Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till utgiftsområde 20 anslag 34:2 Miljöövervakning m.m. för budgetåret 2001 206 495 000 kr. 2. Riksdagen anvisar i enlighet

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  -------------2000/01:MJU1 2000/01:MJU2
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • Yrkesmässig trädgårdsodling

  Motion 2000/01:MJ244 av Ingvar Eriksson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:MJ244 av Eriksson, Ingvar m Yrkesmässig trädgårdsodling Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om konkurrensförutsättningarna inom växthusodlingen. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  17
  Utskottsberedning
  -----------2000/01:FiU1 2000/01:MJU7 2000/01:SfU5 2000/01:SkU17
  Riksdagsbeslut
  (17 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Reklam i marksänd digital-TV

  Motion 2000/01:K209 av Anders Björck (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:K209 av Björck, Anders m Reklam i marksänd digital-TV Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att häva förbudet mot s.k. breaks i marksänd digital- TV. Motiven för vårt förslag Svensk marksänd digital-TV är en katastrof från början till slut. Det har aldrig funnits, och kommer

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:KU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Östersjön

  Motion 2000/01:MJ796 av Ingvar Eriksson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:MJ796 av Eriksson, Ingvar m Östersjön Sammanfattning Sverige och dess invånare är vana att ha god tillgång på rent sötvatten. Stora delar av svenskt näringsliv är dessutom av tradition uppbyggda på denna resurs. Vattenkvaliteten i sjöar, åar och grundvatten samt tillgången på sötvatten

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  -------2000/01:BoU6 2000/01:MJU10 2000/01:MJU3 2001/02:MJU23 2001/02:MJU3
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Examinationsrätt för Högskolan i Jönköping

  Motion 2000/01:Ub471 av Anders Björck (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub471 av Björck, Anders m Examinationsrätt för Högskolan i Jönköping Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Högskolan i Jönköping bör inlemmas i den nya indexuppräkningen samt tilldelas examinationsrätt inom hela det

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kårobligatoriet

  Motion 2000/01:Ub406 av Anders Björck (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub406 av Björck, Anders m Kårobligatoriet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avskaffa kårobligatoriet. Motiven för vårt förslag I Sverige råder föreningsfrihet, för alla utom högskolestuderande. För dem råder ett medlemstvång i den studentkår som är knuten till högskolan.

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Hälsohögskolan i Jönköping

  Motion 2000/01:Ub405 av Anders Björck (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:Ub405 av Björck, Anders m Hälsohögskolan i Jönköping Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda möjligheten att inlemma Hälsohögskolan i Stiftelsen Högskolan i Jönköping. Motiven för vårt förslag På initiativ från

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:UbU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Götalands- och Europabanan

  Motion 2000/01:T508 av Ulf Melin och Anders Björck (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:T508 av Melin, Ulf m Götalands- och Europabanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att utreda projektet Götalandsbanan och Europabanan. Motiven för våra förslag Den nya förbindelsen över Öresund är ett viktigt

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Riksväg 26 och 27 samt länsväg 604

  Motion 2000/01:T328 av Anders Björck (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:T328 av Björck, Anders m Riksväg 26 och 27 samt länsväg 604 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av satsningar på riksväg 26 och 27 samt länsväg 604. Vägnätet i GGVV-området Gemensamt för riksväg 26 och 27 samt

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Tillsynsavgifter

  Motion 2000/01:N355 av Ingvar Eriksson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:N355 av Eriksson, Ingvar m Tillsynsavgifter Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om principer för avgiftsuttag vid tillsynsverksamhet. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  -----2000/01:NU7
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Skogspolitiken

  Motion 2000/01:MJ306 av Ingvar Eriksson m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2000/01:MJ306 av Eriksson, Ingvar m Skogspolitiken Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skogliga konsekvensanalyser. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om viltskador. 3. Riksdagen

  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  30
  Utskottsberedning
  -------------------2000/01:MJU1 2000/01:MJU16 2000/01:MJU2 2000/01:MJU5 2000/01:SkU19 2001/02:KrU19
  Riksdagsbeslut
  (30 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi54 av Per Unckel m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi54 av Per Unckel m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning Det är bara fler och växande företag som kan skapa fler arbetstillfällen i Sverige. Regeringen har dock misslyckats med att göra de förändringar som behövs för att företagen

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1997/98:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi26 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi26 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Inledning Utbildning och kompetensutveckling är viktiga för såväl den enskilde individen som för samhället. För individen innebär utbildning att man under en lång tid avsätter kraft och möda

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1997/98:FiU20 1997/98:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:114 Nya högskolor m.m.

  Motion 1997/98:Ub38 av Beatrice Ask m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub38 av Beatrice Ask m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:114 Nya högskolor m.m. 1 Inledning 6 1.1 Sammanfattning 6 2 Nya högskolor 6 2.1 Malmö högskola 6 2.2 Högskola på Gotland 6 3 Samarbete i Öresundsregionen 7 3.1 Öresundsuniversitet 7 4 Ett tekniskt forskningsinstitut i Göteborg 8

  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1997/98:FiU25 1997/98:UbU17
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Filter