Siw Persson (-)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
gymnasieekonom
Född år
1942
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2000-12-21 – 2002-09-30
Ledig
2000-11-21 – 2000-12-20
Ordinarie
1985-09-29 – 2000-11-20

Justitieutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1998-10-13 – 2001-04-05
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1992-07-01 – 1994-10-01

Försvarsutskottet

Suppleant
1991-10-14 – 1992-07-01
Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Utrikesutskottet

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30
Suppleant
1998-10-20 – 2001-05-04

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Suppleant
1999-03-23 – 1999-09-13

Bostadsutskottet

Suppleant
1995-04-03 – 1998-10-04
Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01
Ledamot
1989-10-03 – 1991-09-29
Suppleant
1988-10-02 – 1989-10-03
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Lagutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1998-10-13 – 2001-04-05

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Suppleant
1998-10-21 – 2001-04-05
Suppleant
1991-11-19 – 1998-10-20

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1985- Suppleant i Bostadsutskottet 85/86-88/89, 91/92-93/94 och 94/95-97/98, Försvarsutskottet 88/89-91/92, Lagutskottet 98/99-00/01 och Utrikesutskottet 98/99-00/01. Ledamot av Bostadsutskottet 89/90-90/91 och Justitieutskottet 92/93-00/01. Suppleant i Riksdagens revisorer 88/89-90/91 och 94/95-. - Suppleant i styrelsen för Riksdagens interparlamentariska grupp 91-.

Bostadsort

Höganäs

Utbildning

Studentexamen 63. Universitetsstudier. Gymnasieekonomexamen 68. Anställd i familjeföretaget (mekanisk verkstad) 68-85.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Helsingborgs kvinnliga bilkår 74-85, vice kårchef 79-83, och Nordiska samfundet mot plågsamma djurförsök 94-. - Ledamot av styrelsen för Höganäs folkpartiavdelning 68-, ordförande 79-83 och 88-, samt Malmöhus länsförbund av Folkpartiet 82-85 och 92-, 1:e vice ordförande 82-85, ledamot av arbetsutskottet 79-85. Ledamot av Folkpartiets partistyrelse 97-91 och 97-00.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Arbetslivsfonden 92-95, Statens naturvårdsverk 92-, Statens bostadskreditnämnd 96-01. Ledamot av Bränslenämnden 92-94, Exportkontrollrådet 99-. - Ledmot av utredningen om kompetensutveckling i arbetslivet 90-92, statistikkommissionen för 1990 års folk- och bostadsräkning 90-93, trygghetsutredningen 93-96, barnkommittén 96-, kommittén om översyn av polisväsendets ledningsorganisation 97-, kommittén om straffansvar för organiserad brottslighet m.m. 98-00, SÄPO/Rikskrimkommittén 98-00.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Höganäs kommunfullmäktige 80-90, 2:e vice ordförande 89-90. Ledamot av kommunstyrelsen 80-85, ledamot av arbetsutskottet 80-85. Ledamot av skolstyrelsen 71-79. - Ledamot av Höganäs kyrkofullmäktige 79-88. - Ledamot av Malmöhus läns landsting 77-79. Ledamot av styrelsen för Helsingborgs sjukvårdsdistrikt 77-79.

Föräldrar

Vägmästaren Lars Tage Nilsson och Göta Sjölander

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Interpellationsdebatt: rättsäkerheten i Sverige

  rättsäkerheten i Sverige

  Interpellation 2001/02:133 av Persson, Siw (-)

  den 7 december Interpellation 2001/02:133 av Siw Persson till justitieminister Thomas Bodström om rättssäkerheten i Sverige De senaste veckorna har inte bara Sveriges politiska etablissemang utan även svenska medier brunnit för rättssäkerheten inom både vårt eget land och inom EU. Diskussionen har uppkommit med anledning
  Inlämnad
  2001-12-07
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • redovisning av amalgamanvändning

  Interpellation 2001/02:116 av Persson, Siw (-)

  den 29 november Interpellation 2001/02:116 av Siw Persson till socialminister Lars Engqvist om redovisning av amalgamanvändning Företrädare för Socialdepartementet och Landstingsförbundet fattade den 20 mars 1995 en överenskommelse, som innebär att amalgam i princip inte ska användas som tandlagningsmaterial hos barn
  Inlämnad
  2001-11-29
  Besvarare
  socialminister Lars Engqvist (S)
 • Skadestånd vid försvunna akter/journaler

  Motion 2001/02:L280 av Siw Persson (-)

  Motion till riksdagen 2001/02:L280 av Siw Persson Skadestånd vid försvunna akter/journaler Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skadestånd vid försvunna akter och journaler. Motivering Det är alldeles för ofta förekommande att akter/journaler försvinner
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:LU10
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • CSN:s påminnelseavgift

  Motion 2001/02:Ub377 av Siw Persson (-)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub377 av Siw Persson CSN:s påminnelseavgift Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om påminnelseavgift från CSN. Motivering Inkassolagen 1974:182 gäller indrivning av egen eller annans fordran genom krav eller annan inkassoåtgärd
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:UbU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Amalgam och barn och ungdomar

  Motion 2001/02:So516 av Siw Persson (-)

  Motion till riksdagen 2001/02:So516 av Siw Persson Amalgam och barn och ungdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om totalförbud mot amalgam på barn och ungdomar. Motivering Vid förhandlingar mellan Socialdepartementet och företrädare för Landstingsförbundet
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Brottsstatistik

  Motion 2001/02:Ju240 av Siw Persson (-)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ju240 av Siw Persson Brottsstatistik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn och ändring av förande av brottsstatistik. Motivering Sedan den 1 juli 1994 ansvarar Brottsförebyggande rådet för den officiella kriminalstatistiken.
  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:JuU1
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Författningsfrågor

  Författningsfrågor

  Betänkande 2000/01:KU11

  Riksdagen gav, med anledning av motionsförslag i olika författningsfrågor, regeringen flera uppdrag: 1) Att utreda frågor om skyldigheten, reglerad i regeringsformen, för domstolar och andra offentliga organ att i vissa fall inte tillämpa en föreskrift och om undantaget från denna skyldighet, det s.k.
  Behandlade dokument
  45
  Anföranden och repliker
  91, 1 minuter
  Beredning
  2000-10-10
  Justering
  2001-02-22
  Debatt
  2001-03-07
 • med anledning av prop. 2000/01:65 Kemikaliestrategi för Giftfri miljö

  Motion 2000/01:MJ29 av Siw Persson (fp)

  Motion till riksdagen 2000/01:MJ29 av Persson, Siw fp med anledning av prop. 2000/01:65 Kemikaliestrategi för Giftfri miljö Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att regeringen bör vidta nödvändiga åtgärder för att kunna införa ett förbud mot
  Inlämnad
  2001-02-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:MJU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:44 Föräldraförsäkring och föräldraledighet

  Motion 2000/01:Sf15 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sf15 av Leijonborg, Lars fp med anledning av prop. 2000/01:44 Föräldraförsäkring och föräldraledighet Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår regeringens förslag om förlängd föräldraförsäkring. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
  Inlämnad
  2001-01-31
  Förslag
  33
  Utskottsberedning
  -----------------------2000/01:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (33 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:34 Talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer

  Motion 2000/01:L2 av Ana Maria Narti m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2000/01:L2 av Narti, Ana Maria fp med anledning av prop. 2000/01:34 Talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om kriterier för vilka myndigheter och organisationer
  Inlämnad
  2000-11-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:LU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kvicksilver i vaccin

  Motion 2000/01:MJ501 av Siw Persson (fp)

  Motion till riksdagen 2000/01:MJ501 av Persson, Siw fp Kvicksilver i vaccin Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kvicksilver i vaccin till sällskapsdjur skall förbjudas. Motivering Det finns en livlig diskussion om biverkningar av vaccinationer
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:MJU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kommission för att utreda bankkrisen 1990-1999

  Motion 2000/01:Fi709 av Siw Persson och Kenth Skårvik (fp)

  Motion till riksdagen 2000/01:Fi709 av Persson, Siw fp Kommission för att utreda bankkrisen 1990-1999 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en oberoende kommission bör utreda hur omfattande den tvångsmässiga nedläggningen av livskraftiga företag
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  -2001/02:FiU13
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Översyn av tandvårdsförordningen

  Motion 2000/01:So373 av Siw Persson m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2000/01:So373 av Persson, Siw fp Översyn av tandvårdsförordningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en översyn av tandvårdsförordningen. Motivering Tandvårdsreformen har nu snart varit i funktion i två år. Efter inkörningstiden
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • PTP-tjänstgöring för psykologer

  Motion 2000/01:So294 av Siw Persson (fp)

  Motion till riksdagen 2000/01:So294 av Persson, Siw fp PTP-tjänstgöring för psykologer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behov av platser för PTP-tjänstgöring för psykologer. Bakgrund Bestämmelser om villkor för legitimation av psykolog finns
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Rehabiliteringen för barn med hjärnskada

  Motion 2000/01:So293 av Siw Persson (fp)

  Motion till riksdagen 2000/01:So293 av Persson, Siw fp Rehabiliteringen för barn med hjärnskada Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bristande rehabilitering för barn med hjärnskada. Motivering En nyligen genomförd epidemiologisk studie över förekomsten
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SoU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Psykologisk kompetens i primärvården

  Motion 2000/01:So292 av Siw Persson (fp)

  Motion till riksdagen 2000/01:So292 av Persson, Siw fp Psykologisk kompetens i primärvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att skapa nödvändiga resurser för att psykologisk kompetens skall kunna bli en obligatorisk resurs och en
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SoU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Samhällets syn på psykisk ohälsa

  Motion 2000/01:So271 av Siw Persson (fp)

  Motion till riksdagen 2000/01:So271 av Persson, Siw fp Samhällets syn på psykisk ohälsa Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att tillsätta en kommission med uppgift att kartlägga och föreslå åtgärder mot diskriminering av psykisk ohälsa. Motivering
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SoU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sekretesskydd

  Motion 2000/01:Sk904 av Siw Persson (fp)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk904 av Persson, Siw fp Sekretesskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att handläggningen av sekretesskyddade personuppgifter flyttas från de lokala skattemyndigheterna. Motivering Snabb översyn av lokala skattemyndighetens
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SkU16
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Avdrag för kostnaden för inköp av snöskoter vid uppdrag som fjällräddare

  Motion 2000/01:Sk757 av Siw Persson (fp)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk757 av Persson, Siw fp Avdrag för kostnaden för inköp av snöskoter vid uppdrag som fjällräddare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om möjlighet till avdrag för kostnaden för inköp av snöskoter vid uppdrag som fjällräddare.
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SkU14
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ny skattepolitik

  Motion 2000/01:Sk324 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk324 av Leijonborg, Lars Ny skattepolitik Innehållsförteckning Ny skattepolitik för en ny tid Nya samhällsföreteelser såväl som gamla problem som kräver nya lösningar ser vi som utmaningar, där skattepolitiken utan dogmatism kan bidra till ett modernt, jämställt, jämlikt och öppet samhälle.
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  46
  Utskottsberedning
  -----------------------2000/01:FiU1 2000/01:SkU14 2000/01:SkU16 2000/01:SkU17 2000/01:SkU19
  Riksdagsbeslut
  (46 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation

Filter