Rose-Marie Frebran (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
teolog
Född år
1948
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 2002-09-30

Riksdagsledamot

Tredje vice talman
1998-10-05 – 2002-09-30

Kulturutskottet

Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01

Socialförsäkringsutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Finansutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1993-04-02 – 1994-10-01

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1994-12-15 – 1996-03-20

Krigsdelegationen

Ledamot
1998-10-20 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-17 – 1998-10-05

Riksrevisionens styrelse

Ledamot
2006-10-17 – 2008-08-31
Ledamot
2003-03-12 – 2006-10-16

Valberedningen

Suppleant
1993-05-24 – 1998-10-05

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-05

Utrikesnämnden

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Arbetsmarknadsutskottet 91/92-93/94, Socialförsäkringsutskottet 94/95- och Konstitutionsutksottet 94/95-95/96. Ledamot av Kulturutskottet 91/92-. Suppleant i Riksdagens förvaltningsstyrelse 94/95-, Valberedningen 94/95-, Talmanskonferensen 95/96-. Ledamot av Krigsdelegatinen 94/95-. - Kvittningsman (ersättare) 91-94. Ledamot av kds-gruppens förtroenderåd 94-.

Bostadsort

Örebro

Utbildning

Realexamen 64. Evangelist 65-76. Master of Theology 81. Studentpastor 81-83. Lärare och forskarstuderande 83-88. Partiföreträdare 89-91.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för AB Svenska spel 96-. Ledamot av styrelsen för Betlehemskyrkans missionsförsamling i Örebro 85-87. - Ledamot av styrelsen för Örebro läns kds-distrikt 84-, 1:e vice ordförande 84-86, 2:e vice ordförande 89-. Ledamot Kristdemokratiska samhällspartiets/Kristdemokraternas partistyrelse 85-89 och 94-99, 2:e vice ordförande 87-89.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Statens person- och adressregisternämnd 92-95, Nämnden mot etnisk diskriminering 92-, Länsarbetsnämnden i Örebro län 92-, Presstödsnämnden 93-00, Allmänna reklammationsnämndens rådgivande nämnd 93- och Gentekniknämnden 94-99. - Ledamot av lotteriutredningen, ordförande 91-92, kommittén om det internationella perspektivet i kulturpolitiken 93-94, genomförandegruppen av det nya pensionssystemet 98-, Ledamot jämställdhetsrådet.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Örebro kommunfullmäktige 86-91. Ledamot av kommunstyrelsen 89-91. Ledamot av miljödelegationen 90-91.

Föräldrar

Arbetsledaren Erik Elfrid Brandin och lokalvårdaren Anna Marta Walborg Söderquist

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av skr. 2001/02:120 2002 års redogörelse för företag med statligt ägande

  Motion 2001/02:N65 av Inger Strömbom m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:N65 av Inger Strömbom m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:120 2002 års redogörelse för företag med statligt ägande 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Skrivelsen 2 4 Ägarutövningen 2 4.1 Skilda styrformer 3 4.2 Styrelsesammansättningen 3
  Inlämnad
  2002-06-13
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2002/03:NU9
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • med anledning av skr. 2001/02:176 Kultur och delaktighet

  Motion 2001/02:Kr16 av Inger Davidson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr16 av Inger Davidson m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:176 Kultur och delaktighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om avsaknaden av ett barnperspektiv. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i
  Inlämnad
  2002-06-13
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2002/03:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av prop. 2001/02:185 Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd vid massflykt

  Motion 2001/02:Sf42 av Magda Ayoub m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf42 av Magda Ayoub m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:185 Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd vid massflykt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att föreskrifterna för att ytterligare kategorier av fördrivna
  Inlämnad
  2002-06-12
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2002/03:SfU4
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • med anledning av prop. 2001/02:182 Ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning och utvisning

  Motion 2001/02:Sf38 av Magda Ayoub m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf38 av Magda Ayoub m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:182 Ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning och utvisning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2001/02:182 i enlighet med vad som anförs i motionen. Motivering Regeringen föreslår i den framlagda propositionen
  Inlämnad
  2002-06-12
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:SfU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av skr. 2001/02:188 Utbildning för kunskap och jämlikhet - regeringens utvecklingsplan för kvalitetsarbetet i förskola, skola och vuxenutbildning

  Motion 2001/02:Ub28 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub28 av Yvonne Andersson m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:188 Utbildning för kunskap och jämlikhet regeringens utvecklingsplan för kvalitetsarbetet i förskola, skola och vuxenutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
  Inlämnad
  2002-06-11
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2002/03:UbU1 2002/03:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): 10 avslag
 • Krisplan mot ohälsa (väckt enligt 3 kap. 15 § RO med anledning av händelse av större vikt)

  Motion 2001/02:Sf36 av Alf Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf36 av Alf Svensson m.fl. kd Krisplan mot ohälsa väckt enligt 3 kap. 15 RO med anledning av händelse av större vikt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att införa en ny rehabiliteringsförsäkring i enlighet med vad som anförs i motionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som
  Inlämnad
  2002-05-13
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU18
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 1 avslag, ,
 • med anledning av skr. 2001/02:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

  Motion 2001/02:Fi46 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi46 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 1 Sammanfattning Den socialdemokratiska regeringen har under senare delen av 1990-talet använt kommunsektorn som en budgetregulator alltefter den statliga saneringspolitikens behov. Samtidigt
  Inlämnad
  2002-05-02
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU19
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2001/02:Fi44 av Mats Odell m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi44 av Mats Odell m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att öka anslag 90:5 Regeringskansliet med 75 400 000 kr. Riksdagen beslutar att för budgetåret 2002 utöka anslaget 22:4 Särskilda
  Inlämnad
  2002-05-02
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:165 Skatteregler mot handel med skalbolag

  Motion 2001/02:Sk38 av Kenneth Lantz m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk38 av Kenneth Lantz m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:165 Skatteregler mot handel med skalbolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att beskatta kapitalvinsten för den som säljer andelar i skalbolag som inkomst av passiv näringsverksamhet. Riksdagen
  Inlämnad
  2002-04-18
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU23
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:167 Ändringar i konkurrenslagen för effektivare kartellbekämpning, m.m.

  Motion 2001/02:N64 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:N64 av Göran Hägglund m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:167 Ändringar i konkurrenslagen för effektivare kartellbekämpning, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om kriminalisering av kartellsamarbete. Riksdagen tillkännager för regeringen
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:NU16
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:143 Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning

  Motion 2001/02:N55 av Inger Strömbom m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:N55 av Inger Strömbom m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:143 Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning Innehållsförteckning Innehållsförteckning 24 Förslag till riksdagsbeslut 25 Propositionens innehåll 25 Riktlinjer för energipolitiken 26 Dagens energiproduktion 27
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  2001/02:NU17
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:166 Barnpolitiken - arbetet med strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter

  Motion 2001/02:So50 av Rosita Runegrund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:So50 av Rosita Runegrund m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:166 Barnpolitiken arbetet med strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kvalitetsförsämringarna
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:129 Integrationspolitik för 2000-talet

  Motion 2001/02:Sf32 av Magda Ayoub m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf32 av Magda Ayoub m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:129 Integrationspolitik för 2000-talet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en utvärdering bör göras av DO:s och Arbetsmarknadsverkets samarbete. Riksdagen
  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU15
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:161 Rekryteringsbidrag vid vuxenstudier

  Motion 2001/02:Ub21 av Erling Wälivaara m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub21 av Erling Wälivaara m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:161 Rekryteringsbidrag vid vuxenstudier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om först till kvarnsystemet. Riksdagen avslår propositionens förslag om att rekryteringsbidraget
  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2001/02:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:96 En förstärkt Barnombudsman

  Motion 2001/02:So44 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:So44 av Chatrine Pålsson m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:96 En förstärkt Barnombudsman Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Barnombudsmannen skall kunna verka som pådrivare inte bara gentemot myndigheter, kommuner
  Inlämnad
  2002-03-19
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU17
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • med anledning av förs. 2001/02:RB2 Fullmäktiges i Riksbanken förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2001 m.m.

  Motion 2001/02:Fi21 av Mats Odell m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi21 av Mats Odell m.fl. kd med anledning av förs. 2001/02:RB2 Fullmäktiges i Riksbanken förslag till disposition av Riksbankens vinst för räkenskapsåret 2001 m.m. 1 Sammanfattning Ett oenigt riksbanksfullmäktige föreslår för riksdagen att 20 miljarder kronor extra av Riksbankens kapital
  Inlämnad
  2002-03-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av redog. 2001/02:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank för räkenskapsåret 2001

  Motion 2001/02:Fi18 av Mats Odell m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi18 av Mats Odell m.fl. kd med anledning av redog. 2001/02:RB1 Årsredovisning för Sveriges riksbank för räkenskapsåret 2001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner vad som anförs i motionen om betydelsen av en struktur- och finanspolitik som främjar en långsiktig tillväxt och prisstabilitet
  Inlämnad
  2002-03-04
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU23
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:95 Ett tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting

  Motion 2001/02:Fi16 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi16 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:95 Ett tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting 1 Sammanfattning Regeringen vill med propositionen om tillfälligt sysselsättningsstöd för kommuner och landsting för valåret 2002 öka kommunsektorns resurser med
  Inlämnad
  2002-03-01
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU26
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Ekeskolan

  Skriftlig fråga 2001/02:761 av Frebran, Rose-Marie (kd)

  den 19 februari Fråga 2001/02:761 av Rose-Marie Frebran kd till utbildningsminister Thomas Östros om Ekeskolan Det är kris vid f.d. Ekeskolan, numera Resurscenter Syd, på grund av bristande resurser. Regeringens löfte inför nedläggningen av specialskoledelen har svikits gruvligt. Löftet gällde intagning av alla barn
  Inlämnad
  2002-02-19
  Besvarare
  utbildningsminister Thomas Östros (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

  Motion 2001/02:K69 av Magda Ayoub m.fl. (kd, c, fp, mp)

  Motion till riksdagen 2001/02:K69 av Magda Ayoub m.fl. kd, c, fp, mp med anledning av prop. 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om vikten av att statligt stöd i form av organisationsbidrag ges till ideella
  Inlämnad
  2002-02-07
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,

Filter