Lars Bäckström (V)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västra Götalands läns västra
Titel
lärare
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1993-11-22 – 2006-10-02
Ledig
1993-10-21 – 1993-11-21
Ordinarie
1988-10-02 – 1993-10-20

Skatteutskottet

Suppleant
1996-09-24 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1996-09-16
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Finansutskottet

Ledamot
2003-02-20 – 2006-10-02
Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1989-10-03 – 1991-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1988-11-23 – 1989-10-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19

Krigsdelegationen

Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-20 – 2002-10-14
Ledamot
1996-11-06 – 1998-10-05

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2000-07-01 – 2006-10-02

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1998-10-13 – 2000-06-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Utbildningsutskottet 88/89, Finansutskottet 89/90-90/91 och Skatteutskottet 91/92-. Ledamot av Skatteutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Krigsdelegationen 96/97-.

Bostadsort

Uddevalla

Utbildning

Gymnasiekompetens 73. Filosofie kandidat 77. Ämneslärarexamen 78. Lärare 78-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-. Ledamot av förbundsstyrelsen för Kommunistisk ungdom och dess verkställande utskott 73-77. - Ledamot av styrelsen för Uddevalla avdelning av Vänsterpartiet kommunisterna (VPK), ordförande 80-82, och Bohusläns VPK/V-distrikt, ordförande 78-89. Ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse 93-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsskattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län 87-92, riksskatteverket 95-. - Ledamot av datalagsutredningen 91-92 och skatteväxlingsutredningen 95-97.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Göteborgs och Bohus läns landsting/landstingsfullmäktige 82-94.

Föräldrar

Järnvägstjänstemannen Erik Bäckström och Karin Margit Johansson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av skr. 2000/01:114 med anledning av skr. 2000/01:114 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2000

  Motion 2000/01:U16 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:U16 av Schyman, Gudrun v med anledning av skr. 2000/01:114 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2000 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den nuvarande lagstiftningen
  Inlämnad
  2001-04-23
  Förslag
  41
  Utskottsberedning
  ---------------------------2000/01:UU14
  Riksdagsbeslut
  (41 yrkanden): , , 27 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:70 Automatisk balansering av ålderspensionssystemet

  Motion 2000/01:Sf27 av Claes Stockhaus m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sf27 av Stockhaus, Claes v med anledning av prop. 2000/01:70 Automatisk balansering av ålderspensionssystemet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1998:674 om inkomstgrundad ålderspension. 2. Riksdagen begär att regeringen återkommer
  Inlämnad
  2001-03-20
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  ---------2000/01:SfU13
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:57 Sammanhållen rovdjurspolitik

  Motion 2000/01:MJ22 av Jonas Ringqvist m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:MJ22 av Ringqvist, Jonas v med anledning av prop. 2000/01:57 Sammanhållen rovdjurspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att varg och järv skall undantas från skyddsjakt enligt 28 jaktförordningen. Motivering
  Inlämnad
  2001-01-31
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:MJU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:31 Vissa förmögenhets- och punktskattefrågor, m.m.

  Motion 2000/01:Sk19 av Per Rosengren m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk19 av Rosengren, Per v med anledning av prop. 2000/01:31 Vissa förmögenhets- och punktskattefrågor, m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag om avdragsrätt vid arvsbeskattningen för kostnader för vård och skötsel av gravplats enligt vad
  Inlämnad
  2000-11-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:SkU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m.

  Motion 2000/01:Bo5 av Owe Hellberg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:Bo5 av Hellberg, Owe v med anledning av prop. 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att bostadsförsörjningsplaner skall antas av kommunfullmäktige en gång per mandatperiod.
  Inlämnad
  2000-11-02
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  -------------2000/01:BoU1 2000/01:BoU2 2000/01:BoU9
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:24 Skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation

  Motion 2000/01:Sk10 av Per Rosengren m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk10 av Rosengren, Per v med anledning av prop. 2000/01:24 Skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar att avdragsmöjligheterna i näringsverksamheten minskas med erhållen skattereduktion enligt
  Inlämnad
  2000-11-02
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:SkU8
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 2000/01:15 Den fortsatta omställningen av energisystemet m.m.

  Motion 2000/01:N9 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:N9 av Schyman, Gudrun v med anledning av skr. 2000/01:15 Den fortsatta omställningen av energisystemet m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att den andra kärnkraftsreaktorn i Barsebäck skall ställas av senast den
  Inlämnad
  2000-10-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:NU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 2000/01:12 Beskattning av utländska nyckelpersoner

  Motion 2000/01:Sk6 av Marie Engström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk6 av Engström, Marie v med anledning av prop. 2000/01:12 Beskattning av utländska nyckelpersoner Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen beslutar att ersättningar från arbetsgivaren tas upp till beskattning enligt vad i motionen anförs. 2. Riksdagen under förutsättning att förslag
  Inlämnad
  2000-10-18
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:SkU6
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Lövskogsplantering

  Motion 2000/01:MJ304 av Karin Svensson Smith m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:MJ304 av Svensson Smith, Karin v Lövskogsplantering Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär att regeringen utreder hur 6 skogsvårdslagen efterlevs. 2. Riksdagen begär att regeringen utreder hur forskningsanslag inom skogsforskningen fördelas. Skogsvårdslagens efterlevnad Den 3-4
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:MJU2 2000/01:MJU5
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Goda bostäder

  Motion 2000/01:Bo513 av Owe Hellberg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:Bo513 av Hellberg, Owe v Goda bostäder 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär att regeringen ger Boverket i uppdrag att utreda hur ökade behov av tillgänglighet skall bemötas för att säkra tillgängligheten vid nybyggnation och större ombyggnader. 2. Riksdagen tillkännager för
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ---------------------2000/01:BoU5 2000/01:BoU8 2000/01:BoU9
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 21 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder mot buller och bevarande av tysta områden i tätortsnära miljöer

  Motion 2000/01:Bo512 av Owe Hellberg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:Bo512 av Hellberg, Owe v Åtgärder mot buller och bevarande av tysta områden i tätortsnära miljöer 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skärpta redovisningskrav för buller vid planläggning. 2. Riksdagen begär att
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  -----2000/01:BoU9
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Rätten till ett tryggt och säkert boende

  Motion 2000/01:Bo511 av Sten Lundström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:Bo511 av Lundström, Sten v Rätten till ett tryggt och säkert boende 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om miljö- och energideklarationer av bostäder. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  17
  Utskottsberedning
  -----------2000/01:BoU8 2000/01:BoU9
  Riksdagsbeslut
  (17 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Oseriösa bostadsförmedlare

  Motion 2000/01:Bo407 av Sten Lundström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:Bo407 av Lundström, Sten v Oseriösa bostadsförmedlare Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att även yrkesmässiga bostadsförmedlare skall omfattas av registreringsskyldighet hos Fastighetsmäklarnämnden och att
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:BoU2
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Rätten till boende

  Motion 2000/01:Bo405 av Sten Lundström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:Bo405 av Lundström, Sten v Rätten till boende 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om hemlöshet för personer som vårdats inom kriminalvården.1 2. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av 46
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  23
  Utskottsberedning
  ---------------2000/01:BoU2 2000/01:BoU3 2000/01:JuU1 2000/01:SoU18
  Riksdagsbeslut
  (23 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • Den framtida socialtjänsten

  Motion 2000/01:So356 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:So356 av Schyman, Gudrun v Den framtida socialtjänsten Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening behovet av att utreda modeller och kostnader så att höjningen av generella bidrag får genomslag för familjer som uppbär försörjningsstöd.
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------2000/01:BoU2 2000/01:SoU18 2000/01:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • Folkhälsa

  Motion 2000/01:So322 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:So322 av Schyman, Gudrun v Folkhälsa 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till riktlinjer för primärvårdens folkhälsoarbete enligt vad som anförs i motionen. 2. Riksdagen begär att regeringen låter göra en översyn av Folkhälsoinstitutets
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  -------2000/01:SoU1 2000/01:SoU13 2000/01:SoU16 2001/02:SoU8
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Framtidens hälso- och sjukvård

  Motion 2000/01:So321 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:So321 av Schyman, Gudrun v Framtidens hälso- och sjukvård Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om primärvårdens inriktning. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om akutvårdens
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  29
  Utskottsberedning
  -------------------2000/01:SoU10 2000/01:SoU5 2000/01:SoU7
  Riksdagsbeslut
  (29 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation
 • En säker och jämlik äldreomsorg

  Motion 2000/01:So273 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:So273 av Schyman, Gudrun v En säker och jämlik äldreomsorg 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär att regeringen ger kommittén Senior 2005 ett tilläggsdirektiv att utreda möjligheten att införa en lag enligt vad i motionen anförs om minimikrav när det gäller vård och omsorg
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  ---------2000/01:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • Inbetalning av kvarskatt

  Motion 2000/01:Sk806 av Per Rosengren m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk806 av Rosengren, Per v Inbetalning av kvarskatt Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till ändring av arbetsgivarens skyldighet att medverka vid betalning av kvarstående skatt enligt vad i motionen anförs. 2. Riksdagen begär att regeringen
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  ---2000/01:SkU16
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Kontrolluppgifter

  Motion 2000/01:Sk805 av Marie Engström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 2000/01:Sk805 av Engström, Marie v Kontrolluppgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen gör en översyn av lagstiftningen inom kontrolluppgiftsområdet. Kontrolluppgifter Många människor sparar pengar i aktiefonder. Det är vanligt att fonderna, både svenska och utländska,
  Inlämnad
  2000-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2001/02:SkU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter