Lars Bäckström (V)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västra Götalands läns västra
Titel
lärare
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1993-11-22 – 2006-10-02
Ledig
1993-10-21 – 1993-11-21
Ordinarie
1988-10-02 – 1993-10-20

Skatteutskottet

Suppleant
1996-09-24 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1996-09-16
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Finansutskottet

Ledamot
2003-02-20 – 2006-10-02
Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1989-10-03 – 1991-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1988-11-23 – 1989-10-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19

Krigsdelegationen

Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-20 – 2002-10-14
Ledamot
1996-11-06 – 1998-10-05

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2000-07-01 – 2006-10-02

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1998-10-13 – 2000-06-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Utbildningsutskottet 88/89, Finansutskottet 89/90-90/91 och Skatteutskottet 91/92-. Ledamot av Skatteutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Krigsdelegationen 96/97-.

Bostadsort

Uddevalla

Utbildning

Gymnasiekompetens 73. Filosofie kandidat 77. Ämneslärarexamen 78. Lärare 78-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-. Ledamot av förbundsstyrelsen för Kommunistisk ungdom och dess verkställande utskott 73-77. - Ledamot av styrelsen för Uddevalla avdelning av Vänsterpartiet kommunisterna (VPK), ordförande 80-82, och Bohusläns VPK/V-distrikt, ordförande 78-89. Ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse 93-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsskattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län 87-92, riksskatteverket 95-. - Ledamot av datalagsutredningen 91-92 och skatteväxlingsutredningen 95-97.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Göteborgs och Bohus läns landsting/landstingsfullmäktige 82-94.

Föräldrar

Järnvägstjänstemannen Erik Bäckström och Karin Margit Johansson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m.

  Motion 1998/99:Kr12 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Kr12 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1998/99:80 Kasinospel i Sverige m.m. Inledning Regeringens proposition innebär ett införande av statliga kasinon, återinförande av penningautomater och större attraktionskraft åt de värdeautomatspel som i dag ger en högsta kontantvinst
  Inlämnad
  1999-04-14
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1998/99:KrU11
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1998/99:103 Kommittéberättelse 1999

  Motion 1998/99:K19 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:K19 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av skr. 1998/99:103 Kommittéberättelse 1999 Samtliga statliga kommittéer har sedan 1994 omfattats av ett allmänt jämställdhetsdirektiv, direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare att redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser
  Inlämnad
  1999-03-16
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:KU26
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 1998/99:RFK3 Riksdagsledamöternas arvode

  Motion 1998/99:K5 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:K5 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av förs. 1998/99:RFK3 Riksdagsledamöternas arvode Gösta Gunnarsson har på riksdagens uppdrag utvärderat den nuvarande ordningen för fastställande av riksdagsledamöternas arvode 1998/99:RFK3Utredaren föreslår, på grundval av en omfattande genomgång
  Inlämnad
  1998-11-11
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:KU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:18 Vissa punktskatte- och tullfrågor

  Motion 1998/99:Sk6 av Per Rosengren m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk6 av Per Rosengren m.fl. v med anledning av prop. 1998/99:18 Vissa punktskatte- och tullfrågor Inledning Vänsterpartiet anser att förslagen i propositionen i alla fall utom ett är väl avvägda. När det gäller diskussionen om beskattningsmyndighetens rätt att genomföra tredjemansrevision
  Inlämnad
  1998-11-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:SkU6
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1998/99:16 Avdrag för vissa pensionskostnader, m.m.

  Motion 1998/99:Sk5 av Marie Engström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Sk5 av Marie Engström m.fl. v med anledning av prop. 1998/99:16 Avdrag för vissa pensionskostnader, m.m. Propositionens innehåll Propositionen innehåller i huvudsak kompletteringar i avdragsreglerna för arbetsgivarnas kostnader för tjänstepensionering. De nya reglerna skall tillämpas
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:SkU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skolan

  Motion 1998/99:Ub269 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Ub269 av Gudrun Schyman m.fl. v Skolan Innehåll 1 Inledning Skolan är på många sätt ett samhälle i miniatyr. Innanför dess väggar ryms en stor del av de problem och motsättningar som i dag finns i samhället: segregation, utslagning, brist på demokrati osv. En del trivs under skolåren
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1998/99:UbU11 1998/99:UbU6 1999/2000:UbU6
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Den ekonomiska makten

  Motion 1998/99:Fi708 av Siv Holma m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi708 av Siv Holma m.fl. v Den ekonomiska makten Inledning Sedan sammanbrottet i Östeuropa har det varit på gränsen till tabubelagt att få gehör för kritik av privata kapitalägares ekonomiska makt i den offentliga samhällsdebatten. De flesta erkänner att den parlamentariska demokratin
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1998/99:FiU1 1998/99:FiU20 1998/99:FiU21 1998/99:NU6
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • Folkomröstning om EMU

  Motion 1998/99:Fi216 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fi216 av Gudrun Schyman m.fl. v Folkomröstning om EMU Inledande sammanfattning Som det ser ut nu kommer EMU, den ekonomiska och monetära unionen, att starta som planerat den 1 januari 1999. Medlemsländerna låser då sina växelkurser och den gemensamma centralbanken får ansvar för penningpolitiken.
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1998/99:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • De äldre

  Motion 1998/99:So311 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:So311 av Gudrun Schyman m.fl. v De äldre Välfärden i Sverige har byggts upp av de kvinnor och män som i dag är pensionärer. Välfärden, så som den växt fram i Sverige, bygger på individuella rättigheter och skyldigheter. Den har finansierats via skattsedeln och syftat till att fördela
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1998/99:FiU3 1998/99:SfU1 1998/99:SoU7
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Låginkomstfamiljer och barnbidraget

  Motion 1998/99:So282 av Marie Engström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:So282 av Marie Engström m.fl. v Låginkomstfamiljer och barnbidraget Nyligen har en höjning av barnbidraget genomförts. Nu föreslår regeringen i årets budgetmotion ytterligare höjning av barnbidraget med 100 kr per barn och månad fr.o.m. år 2000 och en lika stor höjning år 2001. Ett utökat
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Socialtjänstlagen

  Motion 1998/99:So277 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:So277 av Gudrun Schyman m.fl. v Socialtjänstlagen Förändringar i socialtjänstlagen Den 1 januari 1998 genomfördes ändringar i socialtjänstlagen. Dessa innebar bl.a. att 6 kompletterades med tilläggsbestämmelser som preciserar rätten till försörjningsstöd och rätten till annat bistånd.
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1998/99:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Pornografi

  Motion 1998/99:K285 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:K285 av Gudrun Schyman m.fl. v Pornografi Pornografins karaktär och skadeverkningar Från fri sex till kvinnoförnedring På 1960-talet kom en stark reaktion mot förljugenhet och dubbelmoral i sexualfrågor. Fri sex blev ett begrepp som grundade sig på tanken att sexualitet inte är fult,
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1998/99:KU22 1998/99:UbU11
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Kriminalpolitiken

  Motion 1998/99:Ju907 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Ju907 av Gudrun Schyman m.fl. v Kriminalpolitiken 1 Inledning Kriminalpolitiken skall verka brottsförebyggande och reparativt, dvs. motverka och städa upp det som samhället inte klarat av. Den skall se samhället i ett helhetsperspektiv och förena ett generellt samhällsperspektiv med speciella
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  36
  Utskottsberedning
  ------------------1998/99:JuU1 1998/99:JuU19 1998/99:JuU21 1998/99:JuU22 1998/99:JuU26 1998/99:JuU27
  Riksdagsbeslut
  (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
 • EU

  Motion 1998/99:U506 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:U506 av Gudrun Schyman m.fl. v EU Inledning EU är på att utvecklas till en gemensam statsbildning, där självständiga stater omvandlas till underlydande delstater i en framväxande federation, ett Europas Förenta stater. Amsterdamfördraget som är EU:s nya grundlag och som riksdagen ratificerade
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  36
  Utskottsberedning
  ------------------1998/99:KU11 1998/99:UU10 1998/99:UU12 1999/2000:JuU17
  Riksdagsbeslut
  (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
 • Ett nytt försvarsbeslut

  Motion 1998/99:Fö211 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Fö211 av Gudrun Schyman m.fl. v Ett nytt försvarsbeslut Hotbilden Hur ser det ut i världen idag och vilka är de reella hoten för oss i Sverige och för världen i övrigt De ekonomiska och sociala klyftorna ökar mellan de rika och fattiga länderna. Miljöproblemen hotar vår framtid och vår
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1998/99:FöU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bostadspolitik

  Motion 1998/99:Bo235 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Bo235 av Gudrun Schyman m.fl. v Bostadspolitik Allmänt Ramarna för bostadspolitiken sänks kraftigt under perioden 1999-2001, från ca 20,4 miljarder kr till ca 13,7 miljarder kr. Den största anledningen till detta är naturligtvis minskade räntekostnader till följd av en låg räntenivå.
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1998/99:BoU1 1998/99:SkU10
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • En social bostadspolitik för hållbar utveckling

  Motion 1998/99:Bo208 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:Bo208 av Gudrun Schyman m.fl. v En social bostadspolitik för hållbar utveckling Inledning Vänsterpartiet anser att bostaden är en social rättighet. Det betyder att alla skall ha rätten till en ändamålsenlig bostad i en god boendemiljö till en rimlig kostnad. Det har varit den svenska
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  29
  Utskottsberedning
  ---------------1998/99:BoU1 1998/99:BoU3 1998/99:BoU4 1998/99:BoU8
  Riksdagsbeslut
  (29 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation
 • Kvinnor och arbetsmarknaden

  Motion 1998/99:A804 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:A804 av Gudrun Schyman m.fl. v Kvinnor och arbetsmarknaden Den delade arbetsmarknaden Kvinnors rätt till jämställda villkor på arbetsmarknaden är en fråga om att värna de mänskliga rättigheterna. 1979 års FN- konvention, om avskaffande av allt slags diskriminering, stadgar bl.a. att konventionsstaterna
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1998/99:AU1 1998/99:AU6
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Moderniserad arbetsrätt

  Motion 1998/99:A710 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:A710 av Gudrun Schyman m.fl. v Moderniserad arbetsrätt 1 Inledning Det finns ett stort behov av att förstärka vår arbetsrättsliga lagstiftning. Samtidigt finns det knappast någon fråga som är så kontroversiell som arbetsrätten och dess framtida utformning. Det visar inte minst de senaste
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1998/99:AU5 1998/99:AU8
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • Ungdomars situation

  Motion 1998/99:A291 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1998/99:A291 av Gudrun Schyman m.fl. v Ungdomars situation Inledning Ungdomar i dag har en livssituation som präglas av en allt större otrygghet. Det beror framförallt på den ökade arbetslösheten, nedskärningar i offentlig sektor och försämrade trygghetsregler på arbetsmarknaden. För allt fler
  Inlämnad
  1998-10-28
  Förslag
  34
  Utskottsberedning
  -----------------1998/99:AU1 1998/99:BoU1 1998/99:FöU4 1998/99:JuU19 1998/99:LU10 1998/99:SoU4 1998/99:SoU6 1998/99:SoU9 1998/99:UbU11 1999/2000:AU2 1999/2000:KrU3
  Riksdagsbeslut
  (34 yrkanden): , , 17 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter