Lars Bäckström (V)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västra Götalands läns västra
Titel
lärare
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1993-11-22 – 2006-10-02
Ledig
1993-10-21 – 1993-11-21
Ordinarie
1988-10-02 – 1993-10-20

Skatteutskottet

Suppleant
1996-09-24 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1996-09-16
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Finansutskottet

Ledamot
2003-02-20 – 2006-10-02
Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1989-10-03 – 1991-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1988-11-23 – 1989-10-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19

Krigsdelegationen

Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-20 – 2002-10-14
Ledamot
1996-11-06 – 1998-10-05

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2000-07-01 – 2006-10-02

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1998-10-13 – 2000-06-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Utbildningsutskottet 88/89, Finansutskottet 89/90-90/91 och Skatteutskottet 91/92-. Ledamot av Skatteutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Krigsdelegationen 96/97-.

Bostadsort

Uddevalla

Utbildning

Gymnasiekompetens 73. Filosofie kandidat 77. Ämneslärarexamen 78. Lärare 78-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-. Ledamot av förbundsstyrelsen för Kommunistisk ungdom och dess verkställande utskott 73-77. - Ledamot av styrelsen för Uddevalla avdelning av Vänsterpartiet kommunisterna (VPK), ordförande 80-82, och Bohusläns VPK/V-distrikt, ordförande 78-89. Ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse 93-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsskattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län 87-92, riksskatteverket 95-. - Ledamot av datalagsutredningen 91-92 och skatteväxlingsutredningen 95-97.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Göteborgs och Bohus läns landsting/landstingsfullmäktige 82-94.

Föräldrar

Järnvägstjänstemannen Erik Bäckström och Karin Margit Johansson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1990/91:154 Rörelseregler för bank m.m.

  Motion 1990/91:N109 av Rolf L Nilson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:N109 av Rolf L Nilson m.fl. v med anledning av prop. 1990/91:154 Rörelseregler för bank m.m. I propositionens förslag kring bankverksamhet föreslås att bankerna skall få möjlighet till att bedriva finansiell leasing och factoring i sin egen rörelse. Det kan vara positivt och kan betyda
  Inlämnad
  1991-04-23
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1990/91:NU41
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:156 Miljöklasser för nya fordon, m.m.

  Motion 1990/91:Sk61 av Maggi Mikaelsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk61 av Maggi Mikaelsson m.fl. v med anledning av prop. 1990/91:156 Miljöklasser för nya fordon, m.m. Allmänt Den ständigt ökande bilismen utgör ett av de allvarligaste hoten mot vår miljö. Ungefär två tredjedelar av de svenska kväveoxidutsläppen kommer från trafiken. Kväveoxider är tillsammans
  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1990/91:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:142 Handel och tjänster på värdepappersmarknaden, m.m.

  Motion 1990/91:N99 av Rolf L Nilson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:N99 av Rolf L Nilson m.fl. v med anledning av prop. 1990/91:142 Handel och tjänster på värdepappersmarknaden, m.m. Vi är beredda att acceptera huvuddelen av de förslag, som regeringen ställer i proposition 1990/91:142, Handel och tjänster på värdepappersmarknaden. Dessa bygger i huvudsak
  Inlämnad
  1991-04-15
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1990/91:NU37
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:82 Folkbildning

  Motion 1990/91:Ub103 av Karin Israelsson m.fl. (c, m, fp, v, mp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub103 av Karin Israelsson m.fl. c, m, fp, v, mp med anledning av prop. 1990/91:82 Folkbildning Folkrörelserna och folkbildningen har en lång erfarenhet av ledarutbildning. Under 1960-talet etablerades olika former av utbildningar, vilka oftast var knutna till folkhögskolan. Ett flertal
  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:Jo97 av Rolf L Nilson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo97 av Rolf L Nilsson m.fl. v med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Industrin och miljön Ett genomgående drag i propositionen En god livsmiljöär de återkommande begreppen bästa tillgängliga teknikoch ekonomiskt rimliga alternativDet känns som om det här vore opåverkbara
  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:JoU30
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:Jo65 av Lisbet Calner m.fl. (s, c, m, fp, mp, v)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo65 av Lisbet Calner m.fl. s, m, fp, c, v, mp med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Resurserna för arbetet med hotade arter förstärks med fyra milj.kr. enligt förslag i propositionen En god livsmiljö. Det gläder oss som vid flera tillfällen motionerat om stöd till Nordens
  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:JoU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:Sk52 av Lars Bäckström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk52 av Lars Bäckström m.fl. v med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Bilbeskattning Vänsterpartiet anser att bilismen skall bära sina totala kostnader. Ett i verklig mening effektivt utnyttjande av trafiksystemet förutsätter att trafikanternas marginalkostnader överensstämmer
  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SkU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö

  Motion 1990/91:Jo101 av Björn Samuelson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo101 av Björn Samuelson m.fl. v med anledning av prop. 1990/91:90 En god livsmiljö Om forskningsinsatser m.m. kring Vänern Under de två senaste decennierna har insikten om vikten av ett samhälle i ekologisk balans vuxit sig allt starkare. Det har också inneburit en förståelse för att
  Inlämnad
  1991-03-11
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:JoU30
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt

  Motion 1990/91:Jo50 av Lars Bäckström (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo50 av Lars Bäckström v med anledning av prop. 1990/91:87 Näringspolitik för tillväxt Bevara fiskerilånen Fisket har stor regional betydelse för Bohusläns kustbygd. En stark fiskerinäring med utvecklingsmöjligheter är även ett nationellt näringsintresse, bl.a. livsmedelspolitiskt och
  Inlämnad
  1991-03-06
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:JoU25
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • En rättvis skattepolitik

  Motion 1990/91:Sk433 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk433 av Lars Werner m.fl. v En rättvis skattepolitik Innehållsförteckning I. Utgångspunkter3 1. Vänsterpartiets skatteprinciper3 2. Skatteomläggningen4 2.1 Skattepakten mellan socialdemokraterna och folkpartiet4 2.2 Myter om skatteomläggningen4 3. Fördelningspolitiska frågor5 3.1
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  56
  Utskottsberedning
  ----------------------------1990/91:SkU17 1990/91:SkU18 1990/91:SkU22 1990/91:SkU24 1990/91:SkU26 1990/91:SkU30 1990/91:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (56 yrkanden): , , 28 saknar beslutsinformation
 • Bankinspektionen

  Motion 1990/91:N329 av Rolf L Nilson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:N329 av Rolf L Nilson m.fl. v Bankinspektionen I 13 lagen om finansbolag finns en bestämmelse om att bankinspektionen skall följa finansbolagens verksamhet för att hålla sig underrättad om förhållande som kan inverka på ett bolags säkerhet eller i övrigt är av betydelse för en sund
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:NU44
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Förvärvsprövning av bostadsfastighet i vissa skärgårdskommuner m.m.

  Motion 1990/91:Bo412 av Jan Strömdahl och Lars Bäckström (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:Bo412 av Jan Strömdahl och Lars Bäckström v Förvärvsprövning av bostadsfastighet i vissa skärgårdskommuner m.m. Under 80-talet har flera försök gjorts att komma till rätta med problemet med kraftigt stigande priser på småhusfastigheter i attraktiva kust- och fjällområden. Priserna ligger
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:BoU9
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • En barn- och ungdomspedagogisk linje vid högskolan i Trollhättan-Uddevalla

  Motion 1990/91:Ub660 av Lars Bäckström (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub660 av Lars Bäckström v En barn- och ungdomspedagogisk linje vid högskolan i Trollhättan/Uddevalla Vänsterpartiet har i sin högskolemotion till årets riksmöte föreslagit en sammanslagning av förskollärar- och fritidspedagogutbildningarna till en ny barn- och ungdomspedagogisk linje.
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • En social båtlivspolitik

  Motion 1990/91:T631 av Jan Strömdahl m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:T631 av Jan Strömdahl m.fl. v En social båtlivspolitik För babords halsar Båtlivet och båtsporten är av stor vikt för många svenskar. Båtlivet innehåller element av social gemenskap, hantverk, idrottsutövning, friluftsliv, naturupplevelser och teknik. Sverige har ovanligt goda förutsättningar
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:TU16
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Upprustning av Bohusbanan med förlängning till Norge

  Motion 1990/91:T517 av Evert Svensson m.fl. (s, c, m, fp, mp, v)

  Motion till riksdagen 1990/91:T517 av Evert Svensson m.fl. s, m, fp, c, v, mp Upprustning av Bohusbanan med förlängning till Norge Regionen Malmö/Köpenhamn-Göteborg-Oslo är Nordens viktigaste industriregion. Inom Osloregionen, den svenska västkusten/Göteborg samt Malmö/Köpenhamnsregionen finns över 6 milj människor,
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:TU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Klassning av vissa högfartsbåtar

  Motion 1990/91:L910 av Jan Strömdahl m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:L910 av Jan Strömdahl m.fl. v Klassning av vissa högfartsbåtar Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:T631 hemställs att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan ändring av sjölagen att de tunga högfartsbåtarna klassas som skepp. Stockholm den 18 januari 1991 Jan Strömdahl v Viola Claesson v Lars Bäckström v
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:LU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Socialavgifter

  Motion 1990/91:Sf359 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf359 av Lars Werner m.fl. v Socialavgifter Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Sk433 hemställs att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en utredning kring uttaget för socialavgifter under avsnitt 6. Stockholm den 25
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SfU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Bohusläns Teater

  Motion 1990/91:Kr304 av Karl-Erik Svartberg m.fl. (s, c, m, fp, mp, v)

  Motion till riksdagen 1990/91:Kr304 av Karl-Erik Svartberg m.fl. s, m, fp, c, mp, v Bohusläns Teater Bakom bildandet av Bohusläns Teater ligger flera år av utredning och förankring av besluten. Det har inte varit någon självklarhet att satsa på en regional teater i Bohuslän, men nu har Bohuslandstinget och samtliga
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:KrU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Anslagen till riksskatteverket

  Motion 1990/91:Sk825 av Lars Bäckström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sk825 av Lars Bäckström m.fl. v Anslagen till riksskatteverket I regeringens proposition 1990/91:100 bilaga 9 behandlas anslagen till Riksskatteverket RSV. I bilagan behandlas bl.a. anslagen till skatteförvaltningen samt kronofogdemyndigheten. Vänsterpartiet anser att anslagen till den
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:SkU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Anslaget till kronofogdemyndigheterna

  Motion 1990/91:L312 av Lars Bäckström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1990/91:L312 av Lars Bäckström m.fl. v Anslaget till kronofogdemyndigheterna Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1990/91:Sk825 hemställs att riksdagen till Kronofogdemyndigheterna för budgetåret 1991/92 anslår 20 000 000 kr. utöver vad regeringen har föreslagit. Stockholm den 25 januari 1991 Lars Bäckström v Maggi Mikaelsson v Lars-Ove Hagberg v
  Inlämnad
  1991-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:LU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter