Lars Bäckström (V)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västra Götalands läns västra
Titel
lärare
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1993-11-22 – 2006-10-02
Ledig
1993-10-21 – 1993-11-21
Ordinarie
1988-10-02 – 1993-10-20

Skatteutskottet

Suppleant
1996-09-24 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1996-09-16
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Finansutskottet

Ledamot
2003-02-20 – 2006-10-02
Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1989-10-03 – 1991-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1988-11-23 – 1989-10-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19

Krigsdelegationen

Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-20 – 2002-10-14
Ledamot
1996-11-06 – 1998-10-05

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2000-07-01 – 2006-10-02

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1998-10-13 – 2000-06-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Utbildningsutskottet 88/89, Finansutskottet 89/90-90/91 och Skatteutskottet 91/92-. Ledamot av Skatteutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Krigsdelegationen 96/97-.

Bostadsort

Uddevalla

Utbildning

Gymnasiekompetens 73. Filosofie kandidat 77. Ämneslärarexamen 78. Lärare 78-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-. Ledamot av förbundsstyrelsen för Kommunistisk ungdom och dess verkställande utskott 73-77. - Ledamot av styrelsen för Uddevalla avdelning av Vänsterpartiet kommunisterna (VPK), ordförande 80-82, och Bohusläns VPK/V-distrikt, ordförande 78-89. Ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse 93-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsskattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län 87-92, riksskatteverket 95-. - Ledamot av datalagsutredningen 91-92 och skatteväxlingsutredningen 95-97.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Göteborgs och Bohus läns landsting/landstingsfullmäktige 82-94.

Föräldrar

Järnvägstjänstemannen Erik Bäckström och Karin Margit Johansson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1999/2000:144 Undantag från turordningen

  Motion 1999/2000:A29 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:A29 av Schyman, Gudrun v med anledning av prop. 1999/2000:144 Undantag från turordningen På uppdrag av en riksdagsmajoritet bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centern och Miljöpartiet har regeringen lagt förslag om undantag vid turordning. Enligt anställningsskyddslagen skall vid
  Inlämnad
  2000-06-29
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -2000/01:AU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1999/2000:110 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 1999

  Motion 1999/2000:U20 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U20 av Schyman, Gudrun v med anledning av skr. 1999/2000:110 Redogörelse för den svenska exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 1999 1 Inledning Enligt svensk lag är export av krigsmateriel förbjuden. Dispenser kan dock beviljas. Grundtanken med ett generellt förbud
  Inlämnad
  2000-04-12
  Förslag
  38
  Utskottsberedning
  -------------------1999/2000:UU12
  Riksdagsbeslut
  (38 yrkanden): , , 19 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:91 Efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn

  Motion 1999/2000:Sf22 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sf22 av Schyman, Gudrun v med anledning av prop. 1999/2000:91 Efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn 1 Inledning Propositionen om efterlevandepensioner och efterlevandestöd till barn har kommit till stånd för att anpassa det allmänna efterlevandepensionssystemet till
  Inlämnad
  2000-04-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1999/2000:SfU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:46 AP-fonden i det reformerade pensionssystemet

  Motion 1999/2000:Fi5 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fi5 av Schyman, Gudrun v med anledning av prop. 1999/2000:46 AP-fonden i det reformerade pensionssystemet 1 Propositionens huvudsakliga innehåll I det nya ålderspensionssystemet kommer AP-fonderna att inneha en ny funktion i form av buffertfonder. De skall utjämna under- och överskott
  Inlämnad
  2000-02-09
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1999/2000:FiU19
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:42 Utlänningar i en massflyktsituation, sociala förmåner m.m.

  Motion 1999/2000:Sf9 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sf9 av Schyman, Gudrun v med anledning av prop. 1999/2000:42 Utlänningar i en massflyktsituation, sociala förmåner m.m. 1 Inledning Regeringen föreslår i propositionen att den som beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av 2 kap. 4 a UtlL i en massflyktsituation inte skall
  Inlämnad
  2000-02-09
  Förslag
  1
 • med anledning av prop. 1999/2000:43 Uppehållstillstånd på grund av anknytning

  Motion 1999/2000:Sf14 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sf14 av Schyman, Gudrun v med anledning av prop. 1999/2000:43 Uppehållstillstånd på grund av anknytning 1 Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen slår i propositionen fast att en utlänning som gifter sig eller inleder ett samboförhållande med någon som bor i Sverige skall ha
  Inlämnad
  2000-02-09
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1999/2000:SfU9
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret

  Motion 1999/2000:Fö7 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Fö7 av Schyman, Gudrun v med anledning av prop. 1999/2000:30 Det nya försvaret 1 Inledning Vänsterpartiet har länge krävt att det militära försvaret skall minskas till förmån för andra verksamheter inom den offentliga sektorn. Den positiva säkerhetspolitiska utvecklingen under 1990-talet
  Inlämnad
  1999-12-10
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1999/2000:FöU2 1999/2000:FöU4
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1999/2000:12 Statlig förvaltning av premiepensionsmedel, m.m.

  Motion 1999/2000:Sf6 av Ulla Hoffmann m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Sf6 av Hoffmann, Ulla v med anledning av prop. 1999/2000:12 Statlig förvaltning av premiepensionsmedel, m.m. Propositionens huvudsakliga innehåll Statens premiefond AB bildades för att ta emot premiepensionsmedel för förvaltning från personer som ville välja en statlig fondförvaltning.
  Inlämnad
  1999-10-28
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:SfU6
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Rättigheter för djur

  Motion 1999/2000:MJ521 av Jonas Ringqvist m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:MJ521 av Ringqvist, Jonas v Rättigheter för djur Djurrätt På senare år har djurens situation i samhället blivit en viktig fråga för allt fler, särskilt för unga människor. Fler och fler tar till sig fakta om djurens förhållanden i vårt samhälle, om hur de lever och om hur de dör. Djurtransporter,
  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1999/2000:MJU4
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Naturskogarna

  Motion 1999/2000:MJ754 av Murad Artin m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:MJ754 av Artin, Murad v Naturskogarna Fortfarande avverkas oersättliga skogar i Sverige. Samtidigt hotas och missgynnas flera djur- och växtarter av skogsbruket. Svenska staten har ett ansvar för att skydda de sista naturskogarna. Staten måste också arbeta för ett skogsbruk som inte
  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1999/2000:FiU2 2000/01:MJU3 2000/01:MJU5
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Fiske

  Motion 1999/2000:MJ408 av Maggi Mikaelsson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:MJ408 av Mikaelsson, Maggi v Fiske 1 Sveriges hav och dess fiskenäring Sverige är ett land som i ett europeiskt perspektiv har stora havsområden och en mycket lång kust. Huvuddelen av befolkningen lever intill haven och andelen växer. Havet och havsstränder har alltid haft en stor
  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1999/2000:MJU8
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • Ekologisk trafikomställning

  Motion 1999/2000:T208 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T208 av Schyman, Gudrun v Ekologisk trafikomställning Dags för trafikomställning Sverige har liksom majoriteten av världens FN-länder anslutit sig till målet om en hållbar utveckling. För att nå ekologisk hållbarhet krävs en omställning av så gott som alla samhällssektorer i ett land
  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  -----1999/2000:BoU7 2000/01:KU12 2001/02:TU2
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Bostadssegregation

  Motion 1999/2000:Bo212 av Sten Lundström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Bo212 av Lundström, Sten v Bostadssegregation Bostadssegregationen är ett växande problem i Sverige i allmänhet och i våra storstadsområden i synnerhet. Var du kan bosätta dig är ofta en fråga om klasstillhörighet och ibland en rent etnisk fråga. Den alltmer marknadsanpassade bostadssektorn
  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:BoU7
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Bostadsbidrag

  Motion 1999/2000:Bo209 av Owe Hellberg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Bo209 av Hellberg, Owe v Bostadsbidrag Riksförsäkringsverket, RFV, har med anledning av de kraftigt förändrade reglerna för bostadsbidrag gjort en utvärdering. RFV konstaterar att det nya systemet i stort sett fungerar bra, men föreslår vissa förändringar. Regeringen har tagit till sig
  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1999/2000:BoU1
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • Jämställdhets- och diskrimineringslagstiftningen m.m.

  Motion 1999/2000:A818 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:A818 av Schyman, Gudrun Jämställdhets- och diskrimineringslagstiftningen m.m. 1 En allmän översyn och samordning av diskrimineringslagstiftningen Vänsterpartiet motionerade i samband med att riksdagen behandlade de tre nya lagarna mot diskriminering i arbetslivet, nämligen etnisk diskriminering,
  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1999/2000:AU5 2000/01:AU3
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • Den framtida sjukvården

  Motion 1999/2000:So355 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So355 av Schyman, Gudrun v Den framtida sjukvården 1 Inledning Det talas och skrivs mycket om problem och brister inom sjukvården. Problemen visar sig främst i långa väntetider, överbeläggningar på vårdavdelningar samt underbemanning, förslitning och utbrändhet när det gäller vårdpersonal.
  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1999/2000:SoU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Handikappolitiken

  Motion 1999/2000:So490 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:So490 av Schyman, Gudrun v Handikappolitiken 1 Inledning De handikappolitiska målen om full delaktighet och jämlikhet måste förankras i hela samhället. För att i grunden förändra attityderna till människor med funktionshinder krävs det kraftfulla politiska initiativ. Riksdag och regering
  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1999/2000:SfU1 1999/2000:SoU14 1999/2000:TU1 2000/01:UbU12
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Jämställdhet i utbildningsväsendet

  Motion 1999/2000:Ub803 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:Ub803 av Schyman, Gudrun v Jämställdhet i utbildningsväsendet 1 Inledning Vårt samhälle är genomgående strukturerat så att män är överordnade kvinnor. Kvinnor diskrimineras på grund av sitt kön och kvinnors handlingsutrymme begränsas därigenom systematiskt. I ekonomi, kultur och politik
  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1999/2000:UbU11 2000/01:AU3
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • Trafiksäkerhet

  Motion 1999/2000:T463 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:T463 av Schyman, Gudrun v Trafiksäkerhet 1 Åtgärder för att styra utvecklingen mot nollvisionen och nå delmålet högst 400 döda i trafiken år 2000 1.1 Bakgrund En enig riksdag står bakom nollvisionen att ingen skall förolyckas i trafiken. Det tidiga 1990-talets trend mot allt färre
  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  50
  Utskottsberedning
  -------------------------1999/2000:JuU4 1999/2000:JuU6 1999/2000:TU5
  Riksdagsbeslut
  (50 yrkanden): , , 25 saknar beslutsinformation
 • En solidarisk världsordning - alternativet till EMU

  Motion 1999/2000:U903 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1999/2000:U903 av Schyman, Gudrun v En solidarisk världsordning alternativet till EMU 1 Vänstern och internationalismen Socialismen som idé och politiskt program växte fram under 1800-talet mot bakgrund av industrialismens genombrott. Kampen för allmän och lika rösträtt, för sociala och ekonomiska
  Inlämnad
  1999-10-05
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  -----1999/2000:FiU1 1999/2000:UU10 2000/01:UU4 2002/03:UU10 2003/04:UU9
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): 2 avslag, , 5 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter