Lars Bäckström (V)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Västra Götalands läns västra
Titel
lärare
Född år
1953
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1993-11-22 – 2006-10-02
Ledig
1993-10-21 – 1993-11-21
Ordinarie
1988-10-02 – 1993-10-20

Skatteutskottet

Suppleant
1996-09-24 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1996-09-16
Suppleant
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Finansutskottet

Ledamot
2003-02-20 – 2006-10-02
Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19
Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04
Suppleant
1989-10-03 – 1991-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1988-11-23 – 1989-10-03

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2002-10-24 – 2003-02-19

Krigsdelegationen

Ledamot
2002-10-15 – 2006-10-02
Ledamot
1998-10-20 – 2002-10-14
Ledamot
1996-11-06 – 1998-10-05

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2000-07-01 – 2006-10-02

Riksdagens förvaltningskontor

Suppleant
1998-10-13 – 2000-06-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Utbildningsutskottet 88/89, Finansutskottet 89/90-90/91 och Skatteutskottet 91/92-. Ledamot av Skatteutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Krigsdelegationen 96/97-.

Bostadsort

Uddevalla

Utbildning

Gymnasiekompetens 73. Filosofie kandidat 77. Ämneslärarexamen 78. Lärare 78-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 98-. Ledamot av förbundsstyrelsen för Kommunistisk ungdom och dess verkställande utskott 73-77. - Ledamot av styrelsen för Uddevalla avdelning av Vänsterpartiet kommunisterna (VPK), ordförande 80-82, och Bohusläns VPK/V-distrikt, ordförande 78-89. Ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse 93-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för länsskattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län 87-92, riksskatteverket 95-. - Ledamot av datalagsutredningen 91-92 och skatteväxlingsutredningen 95-97.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Göteborgs och Bohus läns landsting/landstingsfullmäktige 82-94.

Föräldrar

Järnvägstjänstemannen Erik Bäckström och Karin Margit Johansson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1992/93:Fi116 av Lars Bäckström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1992/93:Fi116 av Lars Bäckström m.fl. v med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Sammanfattning I motionen föreslår Vänsterpartiet att grundavdraget slopas för högre inkomster. Vänsterpartiet föreslår
  Inlämnad
  1993-05-07
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1992/93:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1992/93:Fi115 av Berith Eriksson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1992/93:Fi115 av Berith Eriksson m.fl. v med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Åtgärder mot ekonomisk brottslighet Under allmänna motionstiden i januari 1993 krävde vi i motion 1992/93:Ju223 krafttag mot den ekonomiska
  Inlämnad
  1993-05-07
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1992/93:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1992/93:Fi113 av Johan Lönnroth m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1992/93:Fi113 av Johan Lönnroth m.fl. v med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Arbetslösheten i kommunerna Kommuner och landsting minskade sin sysselsättning med ca 23 000 anställda 1992. Regeringen räknar med
  Inlämnad
  1993-05-07
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1992/93:FiU29
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1992/93:Fi94 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1992/93:Fi94 av Gudrun Schyman m.fl. v med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94 m.m. kompletteringsproposition Innehåll 1. Sammanfattning 2. Vänsterpartiets reviderade finansplan 3. Riktlinjer för 90-talet 1. Sammanfattning Den bärande
  Inlämnad
  1993-05-07
  Förslag
  54
  Utskottsberedning
  ---------------------------1992/93:BoU21 1992/93:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (54 yrkanden): , , 27 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:207 Åtgärder mot penningtvätt

  Motion 1992/93:Ju25 av Rolf L Nilson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ju25 av Rolf L Nilson m.fl. v med anledning av prop. 1992/93:207 Åtgärder mot penningtvätt Det är bra att regeringen kommer med en liten men ändock viktig förändring i rätt riktning vad gäller bekämpandet av den ekonomiska brottsligheten. Vi har i motioner lagda under allmänna motionstiden
  Inlämnad
  1993-04-19
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:JuU37
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:187 Individuellt pensionssparande

  Motion 1992/93:Sk33 av Johan Lönnroth m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1992/93:Sk33 av Johan Lönnroth m.fl. v med anledning av prop. 1992/93:187 Individuellt pensionssparande Vänsterpartiet avslår rubricerad proposition. Vi anser att regeringens förslag otillbörligt gynnar grupper med höga inkomster. De som har stora möjligheter att spara kommer att få skattelättnader
  Inlämnad
  1993-04-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

  Motion 1992/93:T50 av Lennart Nilsson m.fl. (s, c, m, fp, v)

  Motion till riksdagen 1992/93:T50 av Lennart Nilsson m.fl. s, m, fp, c, v med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m. Trafikens infrastruktur i Fyrstadsregionen Fyrstad Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Lysekil är en av landets mest betydande industriregioner. Regionens näringsliv
  Inlämnad
  1993-03-23
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:TU35
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Bygginvesteringar

  Motion 1992/93:Bo239 av Eva Zetterberg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1992/93:Bo239 av Eva Zetterberg m.fl. v Bygginvesteringar Bygginvesteringar skapar arbeten Sverige upplever nu en allvarlig ekonomisk kris. Detta medför stora problem för samhället, företag och enskilda. Den allvarligaste effekten är den höga arbetslösheten. Hög arbetslöshet är en förlust för
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1992/93:AU11 1992/93:BoU10 1992/93:BoU11 1992/93:BoU18 1992/93:TU30
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • Satsningar på infrastruktur i Bohuslän

  Motion 1992/93:T225 av Lars Bäckström (v)

  Motion till riksdagen 1992/93:T225 av Lars Bäckström v Satsningar på infrastruktur i Bohuslän En god infrastruktur, dvs tillgång till goda kommunikationer, är mycket viktigt för att näringsliv och industri skall utvecklas positivt. Under en lång period har investeringarna i infrastruktur varit mycket eftersatta i
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1992/93:TU18 1992/93:TU35
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Sysselsättningen i Göteborgs och Bohus län

  Motion 1992/93:A474 av Karl-Erik Svartberg m.fl. (s, c, fp, v, m, nyd, kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:A474 av Karl-Erik Svartberg m.fl. s, m, fp, c, kds, nyd, v Sysselsättningen i Göteborgs och Bohus län Göteborgs och Bohus län är nu inne i den allvarligaste sysselsättningskrisen sedan 1930-talet. Mer än 45 000 personer står utanför den ordinarie arbetsmarknaden. Och krisen kommer at
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1992/93:AU13 1992/93:TU35 1992/93:UbU14
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Återbetalning av statligt stöd från Volvo

  Motion 1992/93:A460 av Lars Bäckström (v)

  Motion till riksdagen 1992/93:A460 av Lars Bäckström v Återbetalning av statligt stöd från Volvo När Volvo etablerade sin fabrik i Uddevalla så skedde detta med ett stort indirekt och direkt stöd från samhället. Stödet kanaliserades via frisläppta investeringsfonder, förmånliga villkor med tillhörande skatteavdrag vid
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:AU13
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Riktlinjer för finans- och budgetpolitiken, m.m.

  Motion 1992/93:Fi212 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1992/93:Fi212 av Gudrun Schyman m.fl. v Riktlinjer för finans- och budgetpolitiken, m.m. 1. Sammanfattning Den bärande tanken i denna motion är att pengar skall tas från individer och företag som inte använder dem till konsumtion eller investering och ge dem till dem som gör det. På så sätt är
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  40
  Utskottsberedning
  --------------------1992/93:AU11 1992/93:AU13 1992/93:BoU11 1992/93:FiU10 1992/93:FiU29 1992/93:FiU30 1992/93:SfU14
  Riksdagsbeslut
  (40 yrkanden): , , 20 saknar beslutsinformation
 • Transporttekniskt centrum i Fyrstad

  Motion 1992/93:T918 av Lars Bäckström (v)

  Motion till riksdagen 1992/93:T918 av Lars Bäckström v Transporttekniskt centrum i Fyrstad Frågor kring transportekonomi och miljövänliga transportsystem blir allt viktigare. Detta gäller såväl nationellt som i ett internationellt perspektiv. I mitten av 1980-talet vidtogs åtgärder för att samordna och utveckla svensk
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:TU34
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Företagshälsovården m.m.

  Motion 1992/93:A264 av Hans Andersson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1992/93:A264 av Hans Andersson m.fl. v Företagshälsovården m.m. Redan i maj 1993 avrustade riksdagen företagshälsovården genom att kraftigt skära ner statsbidraget. Man ansåg att arbetsgivarna redan har ett i lag fastställt ansvar både för arbetsmiljön och för rehabiliteringen. Det kommer nu
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1992/93:AU12
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Ungdomsarbetslösheten

  Motion 1992/93:A257 av Hans Andersson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1992/93:A257 av Hans Andersson m.fl. v Ungdomsarbetslösheten Ungdomarna har drabbats hårt av följderna av 80-talets inflations- och spekulationsekonomi. Den svenska ekonomins nedgång saknar motstycke i modern tid. Det är de som är på väg ut på en arbetsmarknad som i stort sett inte finns som
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1992/93:AU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • A-kassa vid deltidsarbete

  Motion 1992/93:A233 av Hans Andersson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1992/93:A233 av Hans Andersson m.fl. v A-kassa vid deltidsarbete Bakgrund Från början omfattade den statsunderstödda arbetslöshetsförsäkringen endast heltidsarbetande. Deltidsarbete var mer eller mindre okänt och förekom i mycket liten utsträckning varför det inte fanns någon anledning att reglera
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1992/93:AU17
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Lönebidragstjänster till personer med funktionshinder

  Motion 1992/93:A232 av Eva Zetterberg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1992/93:A232 av Eva Zetterberg m.fl. v Lönebidragstjänster till personer med funktionshinder För Vänsterpartiet är allas rätt till arbete en fundamental del av välfärden. Arbetslöshet ger människor dåligt självförtroende och ökar risken för att människor ska känna sig utanförstående. Vänsterpartiet
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:AU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Fallskärmsavtal m.m.

  Motion 1992/93:N278 av Rolf L Nilson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1992/93:N278 av Rolf L Nilson m.fl. v Fallskärmsavtal m.m. Så kallade fallskärmsavtal i krisbankerna Första Sparbanken och Nordbanken tillsammans med s.k. trygghetsavtal för vissa högre fackliga företrädare har visat på många svagheter med de nuvarande tingens ordning. Stora brister och direkt
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1992/93:AU18 1992/93:LU31 1992/93:NU24
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Ekonomisk brottslighet

  Motion 1992/93:Ju223 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ju223 av Gudrun Schyman m.fl. v Ekonomisk brottslighet Vänsterpartiet har länge drivit krav på åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten. För vänsterpartiet är detta en fråga om lag och rättvisa. På senare tid har vi kunnat konstatera att våra uppfattningar delas av allt fler. Krav på
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1992/93:JuU21 1992/93:SkU22
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Bevarande av utrotningshotade djurarter

  Motion 1992/93:Jo685 av Inger René m.fl. (m, c, s, fp, v, nyd, kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:Jo685 av Inger René m.fl. m, s, fp, c, kds, nyd, v Bevarande av utrotningshotade djurarter Stiftelsen Bohus Avelscentrum går nu in på sitt fjärde verksamhetsår. Stiftelsen är huvudman för Nordens Ark på Åby Säteri i Sotenäs kommun i Bohuslän. Nordens Ark söker med sin verksamhet rädda
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:JoU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter

Valda filter