Inger Strömbom (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Stockholms län
Titel
informationschef
Född år
1948
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30

Konstitutionsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Suppleant
2001-10-16 – 2001-12-06

EU-nämnden

Suppleant
1999-05-06 – 2002-10-08

Valprövningsnämnden

Suppleant
1998-12-02 – 2002-09-30

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • energiskatternas andel av elpriserna

  Skriftlig fråga 2001/02:1463 av Strömbom, Inger (kd)

  den 31 juli Fråga 2001/02:1463 av Inger Strömbom kd till finansminister Bosse Ringholm om energiskatternas andel av elpriserna På senare tid har Konkurrensverket och Konsumentverket engagerat sig alltmer i frågan om elpriser. Detta för att energiföretagen ska bli effektivare och att vi ska få en fungerande konkurrens,
  Inlämnad
  2002-07-31
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • med anledning av skr. 2001/02:120 2002 års redogörelse för företag med statligt ägande

  Motion 2001/02:N65 av Inger Strömbom m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:N65 av Inger Strömbom m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:120 2002 års redogörelse för företag med statligt ägande 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Skrivelsen 2 4 Ägarutövningen 2 4.1 Skilda styrformer 3 4.2 Styrelsesammansättningen 3
  Inlämnad
  2002-06-13
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2002/03:NU9
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • med anledning av skr. 2001/02:186 Ett barnrättsperspektiv i internationellt utvecklingssamarbete

  Motion 2001/02:U9 av Jan Erik Ågren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:U9 av Jan Erik Ågren m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:186 Ett barnrättsperspektiv i internationellt utvecklingssamarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen måste ställa krav på statsledningars agerande
  Inlämnad
  2002-06-13
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:UU4
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • Öresundsregionen

  Skriftlig fråga 2001/02:1323 av Strömbom, Inger (kd)

  den 10 juni Fråga 2001/02:1323 av Inger Strömbom kd till finansminister Bosse Ringholm om Öresundsregionen Det är angeläget att lösa problematiken kring de s.k. gränsgångarna över Öresund. På motsvarande sätt som Sverige har avtal med Finland och Norge borde det gå att teckna avtal med Danmark innebärande att man betalar
  Inlämnad
  2002-06-10
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: miljöbelastande drivmedel

  miljöbelastande drivmedel

  Interpellation 2001/02:467 av Saarinen, Ingegerd (mp)

  den 26 april Interpellation 2001/02:467 av Ingegerd Saarinen mp till näringsminister Björn Rosengren om miljöbelastande drivmedel I budgetpropositionen för år 2002 prop. 2001/02:1 finansplanen s. 201 redovisas att regeringen ser det som angeläget att stimulera fortsatt introduktion av alternativa drivmedel. Vidare
  Inlämnad
  2002-04-26
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: fastighetsskatten

  fastighetsskatten

  Interpellation 2001/02:456 av Strömbom, Inger (kd)

  den 26 april Interpellation 2001/02:456 av Inger Strömbom kd till finansminister Bosse Ringholm om fastighetsskatten Svenska folket har i dagarna lämnat in sin deklaration för inkomståret 2001. Många villaägare har återigen blivit varse att fastighetsskatten ökat med många tusenlappar under året, trots att skattesatsen
  Inlämnad
  2002-04-26
  Besvarare
  finansminister Bosse Ringholm (S)
 • med anledning av skr. 2001/02:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn

  Motion 2001/02:Fi46 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi46 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn 1 Sammanfattning Den socialdemokratiska regeringen har under senare delen av 1990-talet använt kommunsektorn som en budgetregulator alltefter den statliga saneringspolitikens behov. Samtidigt
  Inlämnad
  2002-05-02
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU19
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition

  Motion 2001/02:Fi44 av Mats Odell m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi44 av Mats Odell m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att öka anslag 90:5 Regeringskansliet med 75 400 000 kr. Riksdagen beslutar att för budgetåret 2002 utöka anslaget 22:4 Särskilda
  Inlämnad
  2002-05-02
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: Utveckling  av nya bilmotorer och alternativadrivmedel

  Utveckling av nya bilmotorer och alternativadrivmedel

  Betänkande 2001/02:NU14

  Riksdagen avslog motioner huvudsakligen från allmänna motionstiden 2000 och 2001 om alternativa drivmedel och utveckling av nya bilmotorer.
  Behandlade dokument
  11
  Förslagspunkter
  2
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  10, 42 minuter
  Justering
  2002-04-09
  Debatt
  2002-04-26
  Beslut
  2002-04-26
 • statligt företagsstöd

  Skriftlig fråga 2001/02:1081 av Strömbom, Inger (kd)

  den 19 april Fråga 2001/02:1081 av Inger Strömbom kd till statsrådet Ulrica Messing om statligt företagsstöd EU:s regler för företagsstöd ger utrymme för omfattande statliga bidrag till enskilda företag. Ett exempel är Tyskland, där enligt uppgift ett stort företag kan få upp till 35 statsstöd för investeringar. Detta
  Inlämnad
  2002-04-19
  Besvarare
  statsrådet Ulrica Messing (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:165 Skatteregler mot handel med skalbolag

  Motion 2001/02:Sk38 av Kenneth Lantz m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk38 av Kenneth Lantz m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:165 Skatteregler mot handel med skalbolag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om att beskatta kapitalvinsten för den som säljer andelar i skalbolag som inkomst av passiv näringsverksamhet. Riksdagen
  Inlämnad
  2002-04-18
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU23
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:142 Ändringar i lagen om offentlig upphandling, m.m.

  Motion 2001/02:Fi30 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi30 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:142 Ändringar i lagen om offentlig upphandling, m.m. Sammanfattning Regeringen har försummat ytterligare ett tillfälle att förbättra lagen om offentlig upphandling. Därmed har regeringen också försummat en oerhörd potential till
  Inlämnad
  2002-04-17
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU12
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Interpellationsdebatt: det svenska företagsklimatet

  det svenska företagsklimatet

  Interpellation 2001/02:343 av Sandström, Åke (c)

  den 27 mars Interpellation 2001/02:343 av Åke Sandström c till näringsminister Björn Rosengren om det svenska företagsklimatet Den 7 mars i år anordnade näringsutskottet en utfrågning angående det svenska företagsklimatet. Intressanta företrädare från en rad organisationer och myndigheter framförde synpunkter och förslag
  Inlämnad
  2002-03-27
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • patent i ogiltighetsmål

  Skriftlig fråga 2001/02:1014 av Strömbom, Inger (kd)

  den 10 april Fråga 2001/02:1014 av Inger Strömbom kd till näringsminister Björn Rosengren om patent i ogiltighetsmål Det är angeläget att finna möjligheter att minska den enskilde uppfinnarens kostnader för en patentprocess och skapa möjligheter att upprätthålla sitt patentskydd utan att behöva ingå i en process. I
  Inlämnad
  2002-04-10
  Besvarare
  justitieminister Thomas Bodström (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:167 Ändringar i konkurrenslagen för effektivare kartellbekämpning, m.m.

  Motion 2001/02:N64 av Göran Hägglund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:N64 av Göran Hägglund m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:167 Ändringar i konkurrenslagen för effektivare kartellbekämpning, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om kriminalisering av kartellsamarbete. Riksdagen tillkännager för regeringen
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:NU16
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:143 Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning

  Motion 2001/02:N55 av Inger Strömbom m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:N55 av Inger Strömbom m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:143 Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning Innehållsförteckning Innehållsförteckning 24 Förslag till riksdagsbeslut 25 Propositionens innehåll 25 Riktlinjer för energipolitiken 26 Dagens energiproduktion 27
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  13
  Utskottsberedning
  2001/02:NU17
  Riksdagsbeslut
  (13 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:148 Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU

  Motion 2001/02:L28 av Kjell Eldensjö m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:L28 av Kjell Eldensjö m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:148 Mål och inriktning för det svenska arbetet med konsumentfrågor i EU Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att från svensk sida inta en pådrivande roll i fråga
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:LU28
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:170 Vissa frågor om koncessionsavgift på televisionens område

  Motion 2001/02:K92 av Ingvar Svensson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:K92 av Ingvar Svensson m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:170 Vissa frågor om koncessionsavgift på televisionens område Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att 4 första stycket lagen 1992:72 om koncessionsavgift på televisionens och radions område skall ha den lydelse som
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:KU36
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:112 Förändringar i kommunkontosystemet

  Motion 2001/02:Fi23 av Per Landgren m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi23 av Per Landgren m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:112 Förändringar i kommunkontosystemet Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 2 Kommunkontosystemet 2 Brister i nuvarande system 2 Problematiserande istället för förslag 3 Alternativa lösningar på bristerna 4 Utvidga
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU17
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:151 Tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen

  Motion 2001/02:A7 av Stefan Attefall m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:A7 av Stefan Attefall m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:151 Tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Riksrevisionen får möjlighet att granska arbetslöshetskassornas handläggning
  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:AU7
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,

Filter