Ester Lindstedt-Staaf (KD)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Hallands län
Titel
distriktsläkare
Född år
1943
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1998-10-05 – 2002-09-30

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 2002-09-30

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1998-10-13 – 1999-10-18

Socialutskottet

Suppleant
1999-10-18 – 2002-09-30

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • EG-direktiv om förpackningar

  Skriftlig fråga 2001/02:1382 av Lindstedt-Staaf, Ester (kd)

  den 26 juni Fråga 2001/02:1382 av Ester Lindstedt-Staaf kd till miljöminister Kjell Larsson om EG-direktiv om förpackningar EG-direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall revideras för närvarande. Det nya direktivet avses gälla mellan åren 2006 och 2011. Kommissionen arbetar i denna revidering främst

  Inlämnad
  2002-06-26
  Besvarare
  statsrådet Lena Sommestad (S)
 • EU-standard för aluminium

  Skriftlig fråga 2001/02:1348 av Lindstedt-Staaf, Ester (kd)

  den 14 juni Fråga 2001/02:1348 av Ester Lindstedt-Staaf kd till näringsminister Björn Rosengren om EU-standard för aluminium Sedan tre år gäller en ny EU-standard för gjutlegeringar av aluminium. Denna legering gäller ungefär 18 av allt pressgjutgods i Sverige. Om den legeringen används, kan förbrukningen av jungfruligt

  Inlämnad
  2002-06-14
  Besvarare
  statsrådet Leif Pagrotsky (S)
 • med anledning av skr. 2001/02:176 Kultur och delaktighet

  Motion 2001/02:Kr16 av Inger Davidson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Kr16 av Inger Davidson m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:176 Kultur och delaktighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om avsaknaden av ett barnperspektiv. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i

  Inlämnad
  2002-06-13
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2002/03:KrU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 4 avslag
 • med anledning av prop. 2001/02:183 Ändringar i lagen om vägtrafikregister

  Motion 2001/02:T77 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:T77 av Johnny Gylling m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:183 Ändringar i lagen om vägtrafikregister Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sveriges implementering av EG-direktiv 97/24/EG inte skall försvåra modifiering

  Inlämnad
  2002-06-13
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2002/03:TU2
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): 3 avslag
 • med anledning av prop. 2001/02:185 Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd vid massflykt

  Motion 2001/02:Sf42 av Magda Ayoub m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf42 av Magda Ayoub m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:185 Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd vid massflykt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att föreskrifterna för att ytterligare kategorier av fördrivna

  Inlämnad
  2002-06-12
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2002/03:SfU4
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • med anledning av prop. 2001/02:182 Ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning och utvisning

  Motion 2001/02:Sf38 av Magda Ayoub m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf38 av Magda Ayoub m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:182 Ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning och utvisning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2001/02:182 i enlighet med vad som anförs i motionen. Motivering Regeringen föreslår i den framlagda propositionen

  Inlämnad
  2002-06-12
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2002/03:SfU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag
 • med anledning av skr. 2001/02:188 Utbildning för kunskap och jämlikhet - regeringens utvecklingsplan för kvalitetsarbetet i förskola, skola och vuxenutbildning

  Motion 2001/02:Ub28 av Yvonne Andersson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub28 av Yvonne Andersson m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:188 Utbildning för kunskap och jämlikhet regeringens utvecklingsplan för kvalitetsarbetet i förskola, skola och vuxenutbildning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen

  Inlämnad
  2002-06-11
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2002/03:UbU1 2002/03:UbU3
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): 10 avslag
 • studier och a-kassa

  Skriftlig fråga 2001/02:1245 av Lindstedt Staaf, Ester (kd)

  den 28 maj Fråga 2001/02:1245 av Ester Lindstedt-Staaf kd till näringsminister Björn Rosengren om studier och a-kassa Följande har inträffat: En vuxen sade upp sin tjänst för att studera NT natur och teknik i enlighet med den studievägledning han fått. Utbildningen omfattar 180 högskolepoäng. I mars i år hade han gjort

  Inlämnad
  2002-05-28
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • åtgärdsstrategier för miljön

  Skriftlig fråga 2001/02:1240 av Lindstedt Staaf, Ester (kd)

  den 27 maj Fråga 2001/02:1240 av Ester Lindstedt-Staaf kd till miljöminister Kjell Larsson om åtgärdsstrategier för miljön Regeringen redogör i skrivelsen 2001/02:50 Hållbara Sverige för Miljövårdberedningens dialoger med näringslivet. Syftet med dialogprojektet Framtida handel är att fokusera på miljöaspekter vid

  Inlämnad
  2002-05-27
  Besvarare
  statsrådet Lena Sommestad (S)
 • ideellt arbete vid arbetslöshet

  Skriftlig fråga 2001/02:1175 av Lindstedt Staaf, Ester (kd)

  den 17 maj Fråga 2001/02:1175 av Ester Lindstedt Staaf kd till näringsminister Björn Rosengren om ideellt arbete vid arbetslöshet AMS har uttalat att man inte kan arbeta ideellt vid hel arbetslöshetsersättning. Den tid man arbetar ideellt kan man inte aktivt söka arbete, påpekar AMS. I så fall ska arbetslöshetsersättningen

  Inlämnad
  2002-05-17
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • rättssäkerheten vid asylutredning

  Skriftlig fråga 2001/02:1174 av Lindstedt Staaf, Ester (kd)

  den 17 maj Fråga 2001/02:1174 av Ester Lindstedt Staaf kd till statsrådet Jan O Karlsson om rättssäkerheten vid asylutredning Barnombudsmannen konstaterade nyligen i sin rapport att barnen i asylsökande flyktingfamiljer i hälften av fallen inte hörs av utredande myndighet, trots att reglerna säger att barnen regelmässigt

  Inlämnad
  2002-05-17
  Besvarare
  statsrådet Jan O Karlsson (S)
 • hanteringen av spillolja

  Skriftlig fråga 2001/02:1119 av Lindstedt Staaf, Ester (kd)

  den 26 april Fråga 2001/02:1119 av Ester Lindstedt-Staaf kd till miljöminister Kjell Larsson om hanteringen av spillolja I Sverige säljs ca 160 000 ton mineraloljor per år. En del förbränns vid användning. Uppgifterna varierar om aktuell återvinningsgrad. Kunskap saknas om hur mycket som insamlas eller går att insamla.

  Inlämnad
  2002-04-26
  Besvarare
  statsrådet Lena Sommestad (S)
 • Postens serviceställen

  Skriftlig fråga 2001/02:1047 av Lindstedt Staaf, Ester (kd)

  den 12 april Fråga 2001/02:1047 av Ester Lindstedt Staaf kd till näringsminister Björn Rosengren om Postens serviceställen Posten förändras. Innan årets slut ska bolaget ha öppnat drygt 3 000 serviceställen runtom i landet. Drygt hälften av de nya serviceställena för brev och paket kommer att drivas på entreprenad

  Inlämnad
  2002-04-12
  Besvarare
  näringsminister Björn Rosengren (S)
 • med anledning av prop. 2001/02:128 Vissa inomhusmiljöfrågor

  Motion 2001/02:Bo29 av Ulla-Britt Hagström m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Bo29 av Ulla-Britt Hagström m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:128 Vissa inomhusmiljöfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ett nationellt handlingsprogram bör skapas för inomhusmiljöfrågorna. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU14
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:166 Barnpolitiken - arbetet med strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter

  Motion 2001/02:So50 av Rosita Runegrund m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:So50 av Rosita Runegrund m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:166 Barnpolitiken arbetet med strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om kvalitetsförsämringarna

  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Debatt om förslag: De nya läkemedelsförmånerna

  De nya läkemedelsförmånerna

  Betänkande 2001/02:SOU10

  En ny ordning för det offentliga subventionssystemet för läkemedel införs den 1 oktober 2002. En ny självständig nämndmyndighet - Läkemedelsförmånsnämnden - ska ansvara för beslut om subventionering och prisreglering när det gäller läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsförmånerna. Läkemedel

  Behandlade dokument
  30
  Förslagspunkter
  36
  Reservationer
  36 
  Anföranden och repliker
  17, 82 minuter
  Justering
  2002-03-14
  Debatt
  2002-04-04
  Beslut
  2002-04-05
 • med anledning av prop. 2001/02:161 Rekryteringsbidrag vid vuxenstudier

  Motion 2001/02:Ub21 av Erling Wälivaara m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Ub21 av Erling Wälivaara m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:161 Rekryteringsbidrag vid vuxenstudier Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om först till kvarnsystemet. Riksdagen avslår propositionens förslag om att rekryteringsbidraget

  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2001/02:UbU15
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:130 Fordonslag, m.m.

  Motion 2001/02:T70 av Johnny Gylling m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:T70 av Johnny Gylling m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:130 Fordonslag, m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att allmänt underlätta för amatörbyggda och ombyggda fordon. Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:TU13
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:129 Integrationspolitik för 2000-talet

  Motion 2001/02:Sf32 av Magda Ayoub m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sf32 av Magda Ayoub m.fl. kd med anledning av skr. 2001/02:129 Integrationspolitik för 2000-talet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en utvärdering bör göras av DO:s och Arbetsmarknadsverkets samarbete. Riksdagen

  Inlämnad
  2002-04-04
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2001/02:SfU15
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:96 En förstärkt Barnombudsman

  Motion 2001/02:So44 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

  Motion till riksdagen 2001/02:So44 av Chatrine Pålsson m.fl. kd med anledning av prop. 2001/02:96 En förstärkt Barnombudsman Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Barnombudsmannen skall kunna verka som pådrivare inte bara gentemot myndigheter, kommuner

  Inlämnad
  2002-03-19
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:SoU17
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,

Filter