Berit Högman (S)

Tidigare riksdagsledamot

Valkrets
Värmlands län
Född år
1958
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
2002-09-30 – 2018-03-26

Socialdemokraterna

Förste vice gruppledare
2014-10-04 – 2018-03-26
Förste vice gruppledare
2012-02-29 – 2014-09-29

Kulturutskottet

Suppleant
2014-10-07 – 2018-02-28
Suppleant
2012-04-18 – 2014-09-29
Ordförande
2010-10-12 – 2012-02-23
Ledamot
2010-10-12 – 2010-10-12
Suppleant
2002-10-08 – 2006-10-02

Arbetsmarknadsutskottet

Vice ordförande
2008-09-17 – 2010-10-04
Ledamot
2008-06-12 – 2008-09-17
Ledamot
2002-10-08 – 2004-06-18

Näringsutskottet

Suppleant
2013-10-04 – 2014-09-29
Ledamot
2006-10-10 – 2008-06-12
Ledamot
2004-06-19 – 2006-10-02

Utbildningsutskottet

Suppleant
2006-10-10 – 2008-06-12
Suppleant
2003-03-12 – 2006-10-02

Civilutskottet

Suppleant
2012-03-23 – 2012-09-30

Socialutskottet

Suppleant
2014-10-07 – 2017-06-16

Konstitutionsutskottet

Suppleant
2014-10-07 – 2018-03-26

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Ledamot
2008-03-26 – 2008-10-22

Krigsdelegationen

Ledamot
2009-04-02 – 2012-02-23

Riksdagsstyrelsen

Ledamot
2012-10-01 – 2018-03-26
Ersättare
2012-03-23 – 2012-09-30

Utrikesnämnden

Suppleant
2012-03-23 – 2014-10-07

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Riksdagsledamot 02-. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 02-04 och 08, vice ordförande 08-10, näringsutskottet 04-08 och kulturutskottet 10, ordförande 10-12. Suppleant kulturutskottet 02-06, utbildningsutskottet 03-08, civilutskottet 12, kulturutskottet 12-, näringsutskottet 13-14, konstitutionsutskottet 14- och socialutskottet 14-. Ledamot Interparlamentariska unionens svenska delegation 08, krigsdelegationen 09-12 och riksdagsstyrelsen 12-. Suppleant riksdagsstyrelsen 12. Vice gruppledare 12-.

Föräldrar

Karl Hansson och Allie Hansson, f. Johansson.

Utbildning

Grundskola, Bograngen och Sysslebäck, slutår 74, Gymnasieskola, Stjerneskolan Torsby, slutår 76. Karlstads universitet, enstaka poäng 87-88 och 15. Kurser i ledarskap, bl.a. IFL 99. Ledarinstitutet 97, 01, 13 och 14-15.

Anställningar

Fritidsledare 76-79. Ombudsman 79-81, 82-83 och 85-88. Studiesekreterare 83-85. Landstingsråd, Värmlands län 89-02.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Styrelseledamot, Statens kulturråd 92-94 och Riksförsäkringsverket 02-04. Ordförande, Kommittén om hot och våld mot förtroendevalda (SOU 2006:46) 04-06. Ledamot, Länsstyrelsens insynsråd 08-. Ledamot, Karlstads universitets styrelse 99-07 och 10-14. Ordförande, Riksteatern 15-.

Kommunala uppdrag

Ledamot, fritidsnämnden, Karlstad 83. Ledamot, landstingets kulturnämnd 89-94, ordförande 89-91. Ledamot, utbildningsnämnden 89-94, ordförande 89-91. Ledamot, hälso- och sjukvårdsnämnden, ordförande 95-96 och 00-02. Landstingsfullmäktig, Värmlands län 91-02. Ledamot, landstingsstyrelsen 89-02, ordförande 97-02. Ledamot, delegationen för regional utveckling 95-98, personal- och förhandlingsdelegationen 95-99, landstingets handikappråd, ordförande 99-02. Regionfullmäktig 01-02. Styrelseledamot, Landstingsförbundet 89-03. Ombud, Landstingsförbundets kongresser 92-02.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Styrelseordförande, Karlstads arbetarekommun 03-11. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Värmland. Ledamot, Socialdemokraternas partistyrelse 93-. Styrelseledamot, Värmlands museum 92-98. Styrelseledamot, Swedfund 05-07 och Förenade liv 05-09. Ordförande, folkrörelsen Konstfrämjandet 12-. Styrelseledamot, Kombispel AB 13-.

Bostadsort

Karlstad

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

Filter