Lagrådets ställning

Motion 1990/91:K224 av Bengt Westerberg m.fl. (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
1991-01-25
Bordläggning
1991-02-05
Hänvisning
1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion
1990/91:Sk636 hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om lagrådets ställning och betydelse,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en översyn av förbudet mot
retroaktiv skattelagstiftning.

Stockholm den 21 januari 1991

Bengt Westerberg (fp)

Birgit Friggebo (fp)

Kerstin Ekman (fp)

Jan-Erik Wikström (fp)

Karl-Göran Biörsmark (fp)

Charlotte Branting (fp)

Christer Eirefelt (fp)

Sigge Godin (fp)

Elver Jonsson (fp)

Lars Leijonborg (fp)

Ingela Mårtensson (fp)

Daniel Tarschys (fp)

Anne Wibble (fp)

Britta Bjelle (fp)


Yrkanden (5)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om lagrådets ställning och betydelse
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  uppskov
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om lagrådets ställning och betydelse
  Behandlas i
 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en översyn av förbudet mot retroaktiv skattelagstiftning.
  Behandlas i
 4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en översyn av förbudet mot retroaktiv skattelagstiftning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  uppskov
  Kammarens beslut
  = utskottet
 5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en översyn av förbudet mot retroaktiv skattelagstiftning.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  uppskov
  Kammarens beslut
  = utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.