Statliga företag

Betänkande 2019/20:NU4

Sammanfattning

Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna och avslår samtliga motionsyrkanden.

Skrivelsen innehåller verksamhetsberättelsen för företag med statligt ägande och beaktar utvecklingen för statliga företag under 2018. Motions­yrkandena innehåller förslag som rör såväl förvaltningen som ägandet av statliga företag.

I betänkandet finns 16 reservationer (M, SD, C, V, KD, L) och tre särskilda yttranden (SD, V). I en reservation förordas att riksdagen gör ett tillkänna­givande om Vattenfall AB och kärnkraft (M, SD, KD, L).

Behandlade förslag

Skrivelse 2018/19:140 2019 års redogörelse för företag med statligt ägande.

Tre yrkanden i följdmotioner.

Ett femtiotal yrkanden i motioner från allmänna motionstiden 2019/20.

Ett yrkande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Beredning: 2019-11-14 Justering: 2019-12-17 Trycklov: 2019-12-19 Bordläggning: 2020-01-14 Behandling: 2020-01-15 Beslut: 2020-01-22

Betänkanden och utlåtanden

Betänkanden innehåller riksdagsutskottens förslag till riksdagsbeslut i olika ärenden. Utskotten lämnar utlåtanden över olika EU-förslag.