Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Socialutskottets betänkande 2022/23:SoU19

Ärendet är klart för beslut

Planerat beslutsdatum: 29 mars 2023

Nästa händelse: Beslut 29 mars 2023

Utskottets förslag

Nej till motioner om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (SoU19)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 80 förslag i motioner som inkommit under den allmänna motionstiden 2022. Motionerna handlar bland annat om den övergripande politiken för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, den så kallade ANDTS-politiken. Utskottet pekar på att det redan pågår ett arbete för att se över ANDTS-politiken.

Andra förslag handlar om att förändra alkohollagstiftningen, bland annat gällande regelverket för serveringstillstånd. Även i detta fall hänvisar utskottet till det arbete som redan pågår.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2023-01-31, 2023-03-09

Nej till motioner om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (SoU19)

Socialutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 80 förslag i motioner som inkommit under den allmänna motionstiden 2022. Motionerna handlar bland annat om den övergripande politiken för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, den så kallade ANDTS-politiken. Utskottet pekar på att det redan pågår ett arbete för att se över ANDTS-politiken.

Andra förslag handlar om att förändra alkohollagstiftningen, bland annat gällande regelverket för serveringstillstånd. Även i detta fall hänvisar utskottet till det arbete som redan pågår.

Förslagspunkter

1. Övergripande frågor om ANDTS-politiken

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:921 av Linda Lindberg m.fl. (SD) yrkandena 1, 4 och 6 samt

2022/23:2061 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) yrkande 63.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (SD)

2. Ny beroendesjukdom

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:869 av Michael Rubbestad (SD).

3. Översyn av alkohollagstiftningen m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:71 av Ann-Sofie Lifvenhage (M),

2022/23:103 av Oliver Rosengren m.fl. (M) yrkandena 1-5,

2022/23:329 av Rickard Nordin och Niels Paarup-Petersen (båda C) yrkande 10,

2022/23:567 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 2,

2022/23:819 av Lars Beckman (M) yrkandena 1 och 2,

2022/23:1083 av Gustaf Göthberg m.fl. (M),

2022/23:1124 av Elisabeth Thand Ringqvist m.fl. (C) yrkande 4,

2022/23:1536 av Bo Broman (SD) och

2022/23:2030 av Dennis Dioukarev m.fl. (SD).

Reservation 3 (C)

4. Systembolagets detaljhandelsmonopol m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:654 av Pontus Andersson (SD),

2022/23:655 av Pontus Andersson (SD),

2022/23:1930 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C),

2022/23:2061 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) yrkande 64 och

2022/23:2150 av Markus Wiechel m.fl. (SD).

Reservation 4 (S, V, MP)

5. Alkoholreklam i sociala medier

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:1373 av Anna Wallentheim (S) och

2022/23:1776 av Jytte Guteland m.fl. (S).

Reservation 5 (S, V, MP)

6. Alkohollagens bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker i tv-sändningar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:921 av Linda Lindberg m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 6 (SD)

7. Hälsovarningar på alkoholprodukter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:1771 av Jytte Guteland m.fl. (S).

8. Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:306 av Margareta Cederfelt (M),

2022/23:567 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 1,

2022/23:669 av Caroline Högström och Mikael Damsgaard (båda M) yrkandena 1 och 2,

2022/23:771 av Anna af Sillén och Ann-Sofie Lifvenhage (båda M),

2022/23:843 av Daniel Bäckström m.fl. (C) yrkande 14,

2022/23:921 av Linda Lindberg m.fl. (SD) yrkande 3,

2022/23:931 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 7,

2022/23:934 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 11,

2022/23:937 av Eric Palmqvist m.fl. (SD) yrkande 3,

2022/23:1065 av Camilla Brunsberg (M),

2022/23:1124 av Elisabeth Thand Ringqvist m.fl. (C) yrkande 6,

2022/23:1609 av Stina Larsson m.fl. (C) yrkandena 1-3,

2022/23:1635 av Martina Johansson (C) yrkande 2,

2022/23:1647 av Kerstin Lundgren (C),

2022/23:1672 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 18,

2022/23:1855 av Sten Bergheden (M),

2022/23:1996 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M) och

2022/23:2144 av Markus Wiechel m.fl. (SD) yrkande 9.

Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (C)

9. Statistik på alkoholområdet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:1573 av Camilla Brodin (KD).

10. Utvärdering av narkotikapolitiken i Sverige m.m.

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:372 av Niels Paarup-Petersen (C),

2022/23:921 av Linda Lindberg m.fl. (SD) yrkande 5 och

2022/23:1927 av Niels Paarup-Petersen och Alireza Akhondi (båda C) yrkande 2.

Reservation 9 (SD)

11. Skademinimering inom beroendevården och förebyggande arbete

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:596 av Marléne Lund Kopparklint (M),

2022/23:647 av Niels Paarup-Petersen (C) yrkandena 2 och 3,

2022/23:733 av Anna Starbrink (L),

2022/23:754 av Nicklas Attefjord (MP) yrkande 2,

2022/23:894 av Christofer Bergenblock m.fl. (C) yrkande 44,

2022/23:1498 av Lili André (KD) och

2022/23:1927 av Niels Paarup-Petersen och Alireza Akhondi (båda C) yrkande 1.

Reservation 10 (V, C)
Reservation 11 (MP)

12. Försäljning av lustgas i berusningssyfte

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:338 av Rickard Nordin (C) yrkandena 1 och 2,

2022/23:750 av Nicklas Attefjord och Katarina Luhr (båda MP) yrkandena 1 och 2,

2022/23:894 av Christofer Bergenblock m.fl. (C) yrkandena 46 och 47 samt

2022/23:1055 av Azadeh Rojhan (S).

Reservation 12 (S, V, C, MP)

13. Övriga frågor om lustgas

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:750 av Nicklas Attefjord och Katarina Luhr (båda MP) yrkandena 3 och 5.

Reservation 13 (S, V, MP)

14. Tobaksförebyggande arbete

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:254 av Angelica Lundberg (SD) yrkande 1,

2022/23:541 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD) yrkandena 1 och 2,

2022/23:1548 av Patrik Björck (S),

2022/23:1604 av Catarina Deremar (C) och

2022/23:2061 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) yrkande 65.

Reservation 14 (S, MP)

15. Försäljning av tobak till minderåriga

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:254 av Angelica Lundberg (SD) yrkande 2 och

2022/23:856 av Anders W Jonsson m.fl. (C) yrkande 17.

Reservation 15 (S)
Reservation 16 (C)

16. Slopat rökförbud på uteserveringar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2022/23:355 av Jonny Cato (C).

17. Frågor om spelberoende

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2022/23:745 av Nicklas Attefjord (MP) yrkandena 2 och 5 samt

2022/23:921 av Linda Lindberg m.fl. (SD) yrkandena 8 och 9.

Reservation 17 (SD)
Reservation 18 (MP)