Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Trafikutskottets bet 2019/20:TU1

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 12 december 2019

Nästa händelse: Beredning 26 november 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-11-26
Justering: 2019-12-03
Trycklov: 2019-12-09
bet 2019/20:TU1

Alla beredningar i utskottet

2019-11-26, 2019-10-24
3

Debatt

Bordläggning: 2019-12-11
Debatt i kammaren: 2019-12-12
4

Beslut

Beslut: 2019-12-12