Dokument & lagar (12 157 träffar)

Utskottsmöte 2020/21:67 Tisdag 2021-06-15 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:67 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:67 Datum och tid: 2021-06-15 10:30 Plats: Lektionssal 1 1. Medgivande att delta på distans 2. Krisstöd till företagare Information Statsråd och/eller statssekreterare 3. Anmälningar 4. Övrigt 5. Nästa sammanträde Torsdag 17 juni kl. 10.30

2021-06-15 10:30:00

Betänkande 2020/21:FiU30

Skrivelsen och redogörelsen läggs till handlingarna.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2021-06-10 Debatt: 2021-06-16 Beslut: 2021-06-16

Betänkande 2020/21:FiU30 (pdf, 764 kB)

Betänkande 2020/21:FiU24

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner det som utskottet anför om penningpolitiken för perioden 2018-2020.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2021-06-10 Debatt: 2021-06-16 Beslut: 2021-06-16

Betänkande 2020/21:FiU24 (pdf, 2558 kB)

Betänkande 2020/21:FiU21

Bifall propositioner, avslag motion

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2021-06-10 Debatt: 2021-06-16 Beslut: 2021-06-16

Betänkande 2020/21:FiU21 (pdf, 4223 kB)

Betänkande 2020/21:FiU20

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 4
Justering: 2021-06-10 Debatt: 2021-06-16 Beslut: 2021-06-16

Betänkande 2020/21:FiU20 (pdf, 4345 kB)

Utskottsmöte 2020/21:66 Torsdag 2021-06-10 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:66 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:66 Datum och tid: 2021-06-10 10:30 Plats: Lektionssal 1 1. Medgivande att delta på distans 2. Stöd till civilsamhället Information om hanteringen av riksdagens tillkännagivande om åtgärder för civilsamhället Statssekreterare Helene

2021-06-10 10:30:00

Riksdagsskrivelse 2020/21:362

Riksdagsskrivelse 2020/21:362 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU51 Riksrevisionens rapport om statliga stöd med delat myndighetsansvar får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 10 juni 2021 Andreas Norlén Claes

2021-06-10

Riksdagsskrivelse 2020/21:362 (docx, 27 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:362 (pdf, 49 kB)

Proposition 2020/21:208

Regeringens proposition 2020/21:208 Extra ändringsbudget för 2021 Förlängda Prop. ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till 2020/21:208 företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 juni


Utskottsberedning: 2020/21:FiU52
Sista motionsdag: 2021-06-15

Proposition 2020/21:208 (pdf, 616 kB)

Utskottsmöte 2020/21:65 Tisdag 2021-06-08 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:65 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:65 Datum och tid: 2021-06-08 10:30 Plats: Lektionssal 1 1. Medgivande att delta på distans 2. Anmälningar 3. Justering av protokoll 4. Riktlinjer för den ekonomiska politiken FiU20 Fortsatt beredning Prop. 2020/21:100, skr. 2020/21:145,

2021-06-08 10:30:00

Proposition 2020/21:206

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gräsrotsfinansiering Regeringens proposition 2020/21:206 Kompletterande bestämmelser till EU:s Prop. förordning om gräsrotsfinansiering 2020/21:206 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 juni 2021 Stefan Löfven Åsa Lindhagen Finansdepartementet

Sista motionsdag: 2021-06-22

Proposition 2020/21:206 (pdf, 2094 kB)

Redogörelse 2020/21:RR5

Redogörelse till riksdagen 2020/21:RR5 Riksrevisorns årliga rapport 2021 Till riksdagen De viktigaste iakttagelserna från effektivitetsrevisionen och den årliga revisionen ska samlas i en årlig rapport enligt 12 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. Riksrevisorn lämnar härmed den årliga rapporten 2021

Sista motionsdag: 2021-06-21

Redogörelse 2020/21:RR5 (pdf, 417 kB)

Utskottsmöte 2020/21:64 Torsdag 2021-06-03 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:64 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:64 Datum och tid: 2021-06-03 10:30 Plats: Lektionssal 1 1. Medgivande att delta på distans 2. Anmälningar 3. Justering av protokoll 4. Vårändringsbudget för 2021 samt extra ändringsbudget förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna

2021-06-03 10:30:00

Finansutskottets protokoll 2020/21:64

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2020/21:64 Datum 2021-06-03 Tid kl. 10.30-10.43 Närvarande Se bilaga 1 1 Fråga om medgivande till deltagande på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Gunilla Carlsson SAdnan Dibrani SIngela Nylund Watz SIngemar

2021-06-03

Omröstning 2020/21:FiU33 Ändringar i regelverket om hantering av finansiella företag i kris

Omröstning: betänkande 2020/21:FiU33 Ändringar i regelverket om hantering av finansiella företag i kris, förslagspunkt 2 Ändringar i regelverket om hantering av finansiella företag i kris Datum: 2021-06-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 M, SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 16

2021-06-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:326

Riksdagsskrivelse 2020/21:326 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU50 Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 juni 2021 Andreas Norlén Claes

2021-06-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:326 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:326 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:325

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:325 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU47 Genomförande av ändringar i Solvens II-direktivet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 juni 2021 Andreas Norlén Claes

2021-06-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:325 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:325 (pdf, 50 kB)

Riksdagsskrivelse 2020/21:324

605155 172720 0 0 Riksdagsskrivelse 2020/21:324 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2020/21:FiU33 Ändringar i regelverket om hantering av finansiella företag i kris får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 2 juni 2021 Andreas Norlén Claes

2021-06-02

Riksdagsskrivelse 2020/21:324 (docx, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2020/21:324 (pdf, 48 kB)

Utskottsmöte 2020/21:63 Tisdag 2021-06-01 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2020/21:63 Kallelse: Utskottssammanträde 2020/21:63 Datum och tid: 2021-06-01 10:30 Plats: Lektionssal 1 1. Medgivande att delta på distans 2. EU:s årsbudget för 2022 Överläggning Statssekreterare Max Elger 3. Processen för den svenska planen för återhämtning och resiliens Information

2021-06-01 10:30:00

Finansutskottets protokoll 2020/21:63

Finansutskottet Protokoll Utskottssammanträde 2020/21:63 Datum 2021-06-01 Tid kl. 10.30-11.02 Närvarande Se bilaga 1 1 Fråga om medgivande till deltagande på distans Utskottet medgav deltagande på distans för följande ordinarie ledamöter och suppleanter: Gunilla Carlsson SEdward Riedl MOscar Sjöstedt SDUlla Andersson

2021-06-01

Finansutskottets protokoll 2020/21:63 (docx, 45 kB)