Dokument & lagar (42 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1457 av Andersson, Yvonne (kd)

den 26 juli Fråga 2003/04:1457 av Yvonne Andersson kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om landshövdingars förordnandetid En landshövding har i dag ett förordnande under sex år. Tiden kan förlängas som mest under ytterligare tre år. I det enskilda fallet kan tidsgränsen på nio år vara olämplig. Ett näraliggande exempel

Inlämnad: 2004-07-26 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1431 av Olovsson, Fredrik (s)

den 14 juli Fråga 2003/04:1431 av Fredrik Olovsson s till statsrådet Berit Andnor om utjämningssystemet för LSS Vingåker, Trosa och Gnesta är tre sörmlandskommuner som är bekymrade över vilka effekter det nationella utjämningssystemet för LSS-kostnader kan komma att få när landets kommuner nu börjar anpassa sig efter

Inlämnad: 2004-07-14 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:479 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 7 maj Interpellation 2003/04:479 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om statens styrning av kommunala bostadsbolag Det åligger enligt regeringsformen det allmänna att trygga rätten till bostad. För att uppnå detta, liksom bostadspolitikens övriga mål, finns en tydlig ansvarsfördelning mellan

Inlämnad: 2004-05-07 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:455 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 27 april Interpellation 2003/04:455 av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om Heby kommuns länsbyte I samband med 1998 års val anordnades en folkomröstning i Heby. Medborgarna hade att ta ställning till vilket län Heby kommun skulle tillhöra i framtiden. Resultatet av folkomröstningen blev att

Inlämnad: 2004-04-27 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:928 av Sandahl, Olle (kd)

den 17 mars Fråga 2003/04:928 av Olle Sandahl kd till justitieminister Thomas Bodström om kommunalt lagtrots Frågan om mobbning i skolan har debatterats livligt och indignerat under flera år. I ett antal rättsfall har kommuners ansvarsfulla roll bekräftats. Problemet har inte, trots all diskussion, kommit till en lösning

Inlämnad: 2004-03-17 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:693 av Lindberg, Niclas (s)

den 5 februari Fråga 2003/04:693 av Niclas Lindberg s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om försäljning av statlig mark Stockholm med omnejd är en region där bostadsbristen sedan ett antal år tillbaka ständigt har varit och är aktuell. Bostadsbristen är ett av incitamenten till att Lars-Erik Lövdén som kommun- och bostadsminister

Inlämnad: 2004-02-05 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:623 av Härstedt, Kent (s)

den 26 januari Fråga 2003/04:623 av Kent Härstedt s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om kommunala ambulanstransporter Helsingborgs stad har utfört ambulansverksamhet sedan 1906. Under 2003 har staden tillsammans med sju kommuner i nordvästra Skåne beslutat att bilda ett gemensamt aktiebolag för ambulansverksamhet,

Inlämnad: 2004-01-26 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:90 av Lindgren, Ulrik (kd)

den 7 november Interpellation 2003/04:90 av Ulrik Lindgren kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om statliga bidrag till vissa kommuner för LSS-kostnader Under flera år har ett antal av Sveriges kommuner haft ett större åtagande för vissa delar av handikappomsorgen. Dessa kommuner har många gånger fått en kompetens inom

Inlämnad: 2003-11-07 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:3 av Larsson, Maria (kd)

den 18 september Fråga 2003/04:3 av Maria Larsson kd till statsrådet Mona Sahlin om bedömningar av folkomröstningar Vid samma tidpunkt som EMU-valet har en hel del folkomröstningar med kommunal förankring skett runt om i landet. Det har varit omröstning beträffande trängselavgifter och på andra håll omröstningar vad

Inlämnad: 2003-09-18 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1696 av Ågren, Jan-Erik (kd)

den 17 september Fråga 2000/01:1696 av Jan Erik Ågren kd till näringsminister Björn Rosengren om ersättning för skador vid översvämningar De senaste dagarna har vi återigen bevittnat en naturkatastrof i Sundsvalls-området och kring Ljusnan. Förödelsens omfattning kan ingen bedöma än. Regnet kommer att fortsätta, och

Inlämnad: 2001-09-17 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1620 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 27 augusti Fråga 2000/01:1620 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om mobila studentbostäder Väntetiden till studentrum i Stockholm är nu över tolv månader. Studentkåren mottar samtal från studenter som kommit in på sin drömutbildning men som måste tacka nej på grund av att de saknar bostad.

Inlämnad: 2001-08-27 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2000/01:434 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 27 april Interpellation 2000/01:434 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om Bostadsdelegationens verksamhet Det kan uppstå extrema lägen där kommunen riskerar att hamna i en särskilt svår ekonomisk situation på grund av sina åtaganden för boendet, och där kommunens ansvar att ensam fullgöra

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Bostadsdelegationens verksamhet

Skriftlig fråga 2000/01:1135 av Strömbom, Inger (kd)

den 27 april Fråga 2000/01:1135 av Inger Strömbom kd till finansminister Bosse Ringholm om momsuttag inom vårdsektorn Vård och omsorg ska bedrivas med hög kvalitet. Huvudfrågan är därför inte i vilken regi vården och omsorgen bedrivs. Konkurrens stimulerar till kvalitetsutveckling och mångfald, och i vårdsektorn behövs

Inlämnad: 2001-04-27 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1114 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 25 april Fråga 2000/01:1114 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om länsstyrelsernas roll i boendeplaneringen Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandattiden ta ställning till översiktsplanens aktualitet. I översiktsplanen ska redovisas de allmänna intressen enligt 2 kap. plan- och bygglagen

Inlämnad: 2001-04-25 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2000/01:392 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 20 april Interpellation 2000/01:392 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om länsstyrelsernas roll i boendeplaneringen Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandattiden ta ställning till översiktsplanens aktualitet. I översiktsplanen ska redovisas de allmänna intressen enligt 2 kap. plan-

Inlämnad: 2001-04-20 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2000/01:379 av Attefall, Stefan (kd)

den 10 april Interpellation 2000/01:379 av Stefan Attefall kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om hyresrätten Regeringen säger sig värna om hyresrätten, men för i praktiken en politik som missgynnar denna boendeform. I stället förs en politik som gynnar byggande av bostadsrätter och ombildning av hyresrätt till bostadsrätt.

Inlämnad: 2001-04-10 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2000/01:362 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 4 april Interpellation 2000/01:362 av Ulla-Britt Hagström kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om samråd före vräkning Avhysning vräkning regleras i jordabalken 12 kap. 4244 Det finns inte någon lagstiftning om att kommunen ska erbjuda samråd tillsammans med den som hotas av vräkning och fastighetsägaren. I vissa

Inlämnad: 2001-04-04 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: samråd före vräkning

Skriftlig fråga 2000/01:940 av Lundberg, Inger (s)

den 20 mars Fråga 2000/01:940 av Inger Lundberg s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om redovisningsregler för bostadsföretag Redovisningsrådet har i samråd med den statliga Bokföringsnämnden lagt fram förslag till nya riktlinjer för redovisning i aktiebolag. Reglerna, som är anpassade till internationella redovisningsregler

Inlämnad: 2001-03-20 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:900 av Norlander, Göran (s)

den 14 mars Fråga 2000/01:900 av Göran Norlander s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om extra medel till skolan Ett antal kommuner har avtal med Kommundelegationen. Enligt uppgift har nu dessa ej rätt att tillgodogöra sig de extra medel, Wärnerssonpengarna, som anslås till skolan. Motivet skulle vara att man ej har

Inlämnad: 2001-03-14 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:802 av Lundberg, Inger (s)

den 27 februari Fråga 2000/01:802 av Inger Lundberg s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om Bostadsdelegationen Bostadsdelegationen har spelat en betydelsefull roll för de många kommuner, som till följd av utflyttning och strukturomvandling drabbats av många tomma lägenheter. Nödvändiga förändringar ställer samtidigt

Inlämnad: 2001-02-27 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Paginering