Till innehåll på sidan

ersättning för skador vid översvämningar

Skriftlig fråga 2000/01:1696 av Ågren, Jan-Erik (kd)

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad
2001-09-17
Anmäld
2001-09-18
Besvarad
2001-09-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

den 17 september

Fråga 2000/01:1696

av Jan Erik Ågren (kd) till näringsminister Björn Rosengren om ersättning för skador vid översvämningar

De senaste dagarna har vi återigen bevittnat en naturkatastrof i Sundsvalls-området och kring Ljusnan. Förödelsens omfattning kan ingen bedöma än. Regnet kommer att fortsätta, och översvämningarna blir därmed ännu mer förödande. Periodvis har mer än ett 20-tal vägar varit avstängda, inte bara läns- och riksvägar utan till och med E 4. Järnvägstrafiken norrut och västerut från Sundsvall är inställd sedan flera dagar. Järnvägstrafiken söderut går med reducerad fart de närmaste milen från Sundsvall. Ett stort antal enskilda människor är berörda hittills. Vägar är avskurna, broar är bortspolade, inte bara källare utan många hus är vattenfyllda. Ett antal människor har evakuerats. Militär från Östersund har inkallats för att hjälpa till.

De översvämningar som nu inträffar har många enskilda inte haft någon möjlighet att förutse och skydda sig emot. Knappast heller företag och berörda kommuner.

Även banverket och vägverket drabbas av oförutsebara kostnader igen.

En risk även denna gång är att människor kommer att få uppleva att de inte får ersättning för de uppkomna skadorna eftersom försäkringsskyddet inte täcker skador vid liknande naturkatastrofer. Det behövs mer än ord för att hjälpa dem som drabbas. Det behövs även pengar.

Vilka åtgärder är näringsministern beredd att vidta för att lindra skadeverkningarna för de som drabbats av denna översvämningskatastrof?

Svar på skriftlig fråga 2000/01:1696 besvarad av

den 26 september

Svar på fråga 2000/01:1696 om ersättning för skador vid översvämningar

Statsrådet Lars-Erik Lövdén

Jan Erik Ågren har, mot bakgrund av översvämningarna i Sundsvallsområdet och området kring Ljusnan, frågat näringsministern om vilka åtgärder som regeringen är beredd att vidta för att lindra skadeverkningarna. Frågan har överlämnats till mig.

Det privatekonomiska skyddet vid naturkatastrofer liksom vid andra olyckshändelser ska hanteras genom försäkringssystemet. Staten går således inte in och ersätter enskilda för skador som uppkommit till följd av naturkatastrofer. Erfarenheten av översvämningarna i södra Norrland som inträffade under sommaren 2000 var att försäkringsbolagen inte betraktade översvämningarna som force majeure.

Regeringen håller sig informerad om utvecklingen i området. Vi kommer att ta ställning till detta när skadornas omfattning kan överblickas. Utgångspunkten är dock att kommunerna ska klara dessa fredstida påfrestningar på egen hand. Om kommunerna inte kan klara sina offentliga åtaganden så har de för närvarande alltid möjlighet att ansöka om stöd hos regeringen. När det gäller kostnader för räddningstjänst så hanteras detta av Statens räddningsverk.

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.