Dokument & lagar (120 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:1236 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1236 En ny uppgraderad cancerstrategi av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Sverige behöver en uppdaterad nationell cancerstrategi. Dessa ord kunde vara hämtade ur Moderaternas motion En ny nationell och samlad cancerstrategi Men orden är hämtade direkt ur Cancerfondens nya rapport

Inlämnad: 2017-04-12 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1236 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 94 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1179 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1179 Narkolepsidrabbade av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Enligt nya uppgifter i SVT Nyheter är försäkringsbranschens utgångspunkt och förslag att invaliditetsklassa dem som drabbats av narkolepsi i samband med pandemivaccinering till mellan 5 och 20 procent. Detta motsvarar samma

Inlämnad: 2017-04-03 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1179 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1144 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1144 Utfasning av faxen av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Regeringens arbete med att digitalisera den offentliga sektorn gör att myndigheter, kommuner och landsting kan skrota faxen för gott i slutet av år 2018, enligt statsrådet Ardalan Shekarabi, vilket han meddelade under mars 2017.

Inlämnad: 2017-03-28 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1144 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1121 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1121 Sällsynta diagnoser av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Socialstyrelsen redogör i rapporten Om sällsynta diagnoser för hur organisering av resurser för personer med sällsynta diagnoser och information till patienter med sällsynta diagnoser och deras anhöriga ser ut och fungerar.

Inlämnad: 2017-03-27 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1121 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 95 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1100 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1100 Patientlagen av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Sverige placerar sig vid internationella jämförelser i mitten av 35 undersökta länder gällande patienternas rättigheter inom hälso- och sjukvården. Detta enligt den årliga mätningen genomförd av Euro Health Consumer Index. Att patientens

Inlämnad: 2017-03-22 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1100 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 76 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1095 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1095 Reglering av skönhetsbehandlingar av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Alliansregeringen tillsatte i april 2014 en utredning om estetiska behandlingar och andra ingrepp med medicinska risker utanför hälso- och sjukvården och tandvården. Utredningen gavs i uppdrag att bland annat

Inlämnad: 2017-03-21 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1095 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 97 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1082 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1082 Ambulanssjukvårdares arbetsmiljö av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Hot, våld och attacker mot blåljuspersonal ökar. Tyvärr har utvecklingen eskalerat så mycket att det för exempelvis ambulanssjukvården i Västerort i Stockholm är vardag. Detta är helt orimligt och fullständigt

Inlämnad: 2017-03-20 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1082 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1079 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1079 Stora regionala skillnader i fråga om överbeläggningar och effektivitet av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Regeringen och ansvarigt statsråd har i dagarna beslutat att återigen ge Socialstyrelsen i uppdrag att utreda hur brister i kompetensförsörjning och bemanning påverkar förekomsten

Inlämnad: 2017-03-20 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1079 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 98 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1047 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1047 Digitaliseringen i vården av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Hälso- och sjukvården i Sverige har bland Europas allra längsta väntetider. I Socialstyrelsens rapport Öppna jämförelser 2016 En god vård och i Inspektionen för vård och omsorgs tillsynsrapport för 2016 förstärks bilden

Inlämnad: 2017-03-14 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1047 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 93 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:999 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:999 Vårdbehandling som avgörs av bostadsort av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Hälso- och sjukvården i Sverige har bland Europas allra längsta väntetider. Ännu en helt ny rapport från Socialstyrelsen, Öppna jämförelser 2016 Säker vård har lagts fram. Den förstärker bilden av en utveckling

Inlämnad: 2017-03-03 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:999 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 95 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:965 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:965 Larm från tillsynsmyndighet av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Den årliga granskningsrapporten från ansvarig myndighet, Inspektionen för vård och omsorg IVOsom överlämnas till regeringen den 1 mars varje år, visar de viktigaste iakttagelserna inom välfärden, vård, omsorg, socialtjänst

Inlämnad: 2017-03-02 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:965 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:897 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:897 Undvikbara vårdskador och patienternas säkerhet av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Hälso- och sjukvården i Sverige har bland Europas allra längsta väntetider. Ännu en helt ny rapport från Socialstyrelsen, Öppna jämförelser 2016 Säker vård har lagts fram. Den förstärker bilden av

Inlämnad: 2017-02-20 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:897 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 97 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:771 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:771 Stärkt patientlag av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Hälso- och sjukvården i Sverige har bland Europas allra längsta väntetider. En helt ny rapport från Socialstyrelsen, Öppna jämförelser 2016 En god vård har nu lagts fram. Den förstärker bilden av en utveckling med växande vårdköer

Inlämnad: 2017-01-31 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:771 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:763 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2016/17:763 Gårdsförsäljning av Sten Bergheden M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Om näringslivet ska fungera i hela landet måste vi ta vara på de förutsättningar som finns för ny produktion och nya jobb. Sverige är i dag det enda landet i EU som inte tillåter gårdsförsäljning av alkohol. Intresset

Inlämnad: 2017-01-31 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:763 av Sten Bergheden (M) (pdf, 75 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:757 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:757 Vårdens utmaningar av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Hälso- och sjukvården i Sverige har bland Europas allra längsta väntetider. En helt ny rapport från Socialstyrelsen, Öppna jämförelser 2016 En god vård har nu lagts fram. Den förstärker bilden av en utveckling med växande vårdköer

Inlämnad: 2017-01-31 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:757 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 105 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:753 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:753 Bostadsortens betydelse för väntetiden för cancerbehandling av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Hälso- och sjukvården i Sverige har bland Europas allra längsta väntetider. En helt ny delrapport för 2017 från Cancerfonden avseende lungcancervården har nu presenterats. Den förstärker

Inlämnad: 2017-01-27 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:753 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:734 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:734 Växande vårdköer av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Hälso- och sjukvården i Sverige har bland Europas allra längsta väntetider. En helt ny rapport från Socialstyrelsen, Öppna jämförelser 2016 En god vård har nu lagts fram. Den förstärker bilden av en utveckling med växande vårdköer

Inlämnad: 2017-01-26 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:734 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 105 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:727 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:727 Överbeläggningar som riskerar patientsäkerheten av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Hälso- och sjukvården i Sverige har bland Europas allra längsta väntetider. En helt ny rapport från Socialstyrelsen, Öppna jämförelser 2016 En god vård har nu lagts fram. Den förstärker bilden av

Inlämnad: 2017-01-25 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:727 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 97 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:692 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:692 Indragna läkarlegitimationer av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Nordisk samverkan har en lång historia. En ömsesidig respekt för enskilda olikheter, men samtidigt krafttag för att tillsammans lösa gemensamma utmaningar. De nordiska länderna har ett samarbete som innebär att ländernas

Inlämnad: 2017-01-20 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:692 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:709 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:709 Familjeklassning av nätdroger av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Den 8 april 2015 röstade riksdagen med röstsiffrorna 168 mot 144 för att uppmana regeringen att agera skyndsamt för en så kallad familjeklassning av narkotika. Därtill var beslutet tvådelat. Den andra delen var ett

Inlämnad: 2017-01-19 Besvarare: Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Skriftlig fråga 2016/17:709 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 80 kB)