Dokument & lagar (80 träffar)

Interpellation 2019/20:1 av Saila Quicklund (M)

Interpellation 2019/20:1 Ökade arbetsplatsrelaterade olyckor bland elektriker av Saila Quicklund M till Statsrådet Anders Ygeman S Enligt en undersökning från Elsäkerhetsverket har arbetsplatsrelaterade olyckor för elektriker ökat under lång tid. Förra året anmäldes 226 olyckor och ett dödsfall, och nyligen avled en linjemontör

Inlämnad: 2019-09-12 Svarsdatum: 2019-10-04 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2019/20:1 av Saila Quicklund (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ökade arbetsplatsrelaterade olyckor bland elektriker

Interpellation 2018/19:283 av Hans Rothenberg (M)

Interpellation 2018/19:283 Säkerheten kring en tjänstehubb på energimarknaden av Hans Rothenberg M till Statsrådet Anders Ygeman S År 2015 gav regeringen Svenska kraftnät i uppdrag att utveckla och driva en central informationshanteringsmodell en tjänstehubb på den svenska elmarknaden. I uppdraget ingick att ta särskild

Inlämnad: 2019-06-07 Svarsdatum: 2019-06-25 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2018/19:283 av Hans Rothenberg (M) (pdf, 102 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Säkerheten kring en tjänstehubb på energimarknaden

Interpellation 2018/19:40 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2018/19:40 Säkerhetsrutinerna på Svenska kraftnät av Hans Wallmark M till Statsrådet Anders Ygeman S Försvarsberedningens rapport om totalförsvaret och det civila försvaret presenterades den 20 december 2017. I rapporten Motståndskraft Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret

Inlämnad: 2019-01-31 Svarsdatum: 2019-02-12 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2018/19:40 av Hans Wallmark (M) (pdf, 107 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Säkerhetsrutinerna på Svenska kraftnät

Interpellation 2016/17:571 av Jesper Skalberg Karlsson (M)

Interpellation 2016/17:571 Ökat antal EU-migranter av Jesper Skalberg Karlsson M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S I och med det varma sommarvädret blir det enklare och mer bekvämt att vistas utomhus. Gator och parker i hela vårt land fylls av människor som vill lapa i sig sol, och kängor byts till

Inlämnad: 2017-06-08 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:571 av Jesper Skalberg Karlsson (M) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ökat antal EU-migranter

Interpellation 2016/17:538 av Ann-Britt Åsebol (M)

Interpellation 2016/17:538 Polisens öppettider i sommar av Ann-Britt Åsebol M till Statsrådet Anders Ygeman S På webbsidan för polisen i Dalarna står att läsa följande: Polismyndigheten behöver begränsa öppettiderna och även stänga ner vissa receptioner på sina polisstationer i Dalarna under sommaren. Anledningen är att

Inlämnad: 2017-05-22 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:538 av Ann-Britt Åsebol (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Polisens öppettider i sommar

Interpellation 2016/17:503 av Jan R Andersson (M)

Interpellation 2016/17:503 Landets deltidsbrandkårer av Jan R Andersson M till Statsrådet Anders Ygeman S Sveriges nivå av krisberedskap är den försvarslinje vi alla förlitar oss på när katastrofer väl inträffar. Det är därför oroväckande att vi i dag ser en kris i landets brandkårer. Deltidsbrandmännen gör en stor insats

Inlämnad: 2017-05-05 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:503 av Jan R Andersson (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Landets deltidsbrandkårer

Interpellation 2016/17:502 av Jan R Andersson (M)

Interpellation 2016/17:502 Torka och tillgången till grundvatten av Jan R Andersson M till Statsrådet Anders Ygeman S Sveriges geologiska undersökning, SGU, har i en färsk prognos varnat för att de svenska grundvattennivåerna nu i sommar kan bli de lägsta sedan man för 50 år sedan började göra systematiska grundvattenmätningar.

Inlämnad: 2017-05-05 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:502 av Jan R Andersson (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Torka och tillgången till grundvatten

Interpellation 2016/17:468 av Jenny Petersson (M)

Interpellation 2016/17:468 Uttalande om inbrottsstatistik av Jenny Petersson M till Statsrådet Anders Ygeman S För en tid sedan satt Anders Ygeman i SVT:s morgonsoffa och uppgav att de vikande inbrottssiffrorna i Laholm var en följd av polisens omorganisation. Statistik och siffror visar att statsrådets uttalande var

Inlämnad: 2017-04-25 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:468 av Jenny Petersson (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Uttalande om inbrottsstatistik

Interpellation 2016/17:385 av Pål Jonson (M)

Interpellation 2016/17:385 Multikriminella ligor i västra Sverige av Pål Jonson M till Statsrådet Anders Ygeman S Det finns ett antal multikriminella ligor i västra Sverige som försörjer sig genom narkotikasmuggling, inbrott, stölder och häleriverksamhet. Många av dessa ligor, vars medlemmar ofta har utländskt ursprung,

Inlämnad: 2017-03-21 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:385 av Pål Jonson (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Multikriminella ligor i västra Sverige

Interpellation 2016/17:347 av Krister Hammarbergh (M)

Interpellation 2016/17:347 Polismyndighetens ekonomi av Krister Hammarbergh M till Statsrådet Anders Ygeman S Polismyndigheten har lämnat sitt budgetäskande till regeringen inför budgetberedningen. Totalt bedöms resursbehoven uppgå till ytterligare 3,9 miljarder kronor för åren 20182020. Rikspolischefen skriver: Om ytterligare

Inlämnad: 2017-03-02 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:347 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Polismyndighetens ekonomi

Interpellation 2016/17:340 av Saila Quicklund (M)

Interpellation 2016/17:340 Uppföljning av polisen av Saila Quicklund M till Statsrådet Anders Ygeman S På min skriftliga fråga till statsrådet om det nyss beslutade anställningsstoppet på polisens nationella operativa avdelning, Noa, svarar statsrådet att det är Polismyndigheten som avgör hur myndighetens resurser ska

Inlämnad: 2017-02-27 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:340 av Saila Quicklund (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Uppföljning av polisen

Interpellation 2016/17:335 av Krister Hammarbergh (M)

Interpellation 2016/17:335 Upploppet i Rinkeby av Krister Hammarbergh M till Statsrådet Anders Ygeman S Måndagen den 20 februari utbröt upplopp i Rinkeby. Polisen var tvungen att skjuta verkanseld för att undkomma stenkastning när de skulle gripa en efterlyst person. Kort därefter anlades bilbränder, butiker plundrades

Inlämnad: 2017-02-24 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:335 av Krister Hammarbergh (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Upploppet i Rinkeby

Interpellation 2016/17:292 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:292 Våldsbrott mot enskilda av Edward Riedl M till Statsrådet Anders Ygeman S Enligt den nationella trygghetsundersökning som Brottsförebyggande rådet publicerade den 19 januari har andelen personer som utsatts för våldsbrott misshandel, hot och personrån ökat i riket. Även andelen som känner otrygghet

Inlämnad: 2017-02-06 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:292 av Edward Riedl (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Våldsbrott mot enskilda

Interpellation 2016/17:291 av Edward Riedl (M)

Interpellation 2016/17:291 Förtroendet för polisen av Edward Riedl M till Statsrådet Anders Ygeman S Under december 2016 redovisades 24 procent färre ärenden till åklagare i jämförelse med förra året. Samtidigt uppskattar Svensk Handel att det sker ungefär 2 miljoner stölder i butiker runt om i landet årligen till ett

Inlämnad: 2017-02-06 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:291 av Edward Riedl (M) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Förtroendet för polisen

Interpellation 2016/17:289 av Lars Hjälmered (M)

Interpellation 2016/17:289 Fler poliser i Göteborg av Lars Hjälmered M till Statsrådet Anders Ygeman S Brottslighet kränker människors frihet och rätt till sin egendom och kan aldrig tolereras. Samtidigt kan vi se att otryggheten breder ut sig. Vi möts av återkommande och mycket allvarlig brottslighet, inte minst i de

Inlämnad: 2017-02-03 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:289 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fler poliser i Göteborg

Interpellation 2016/17:276 av Ellen Juntti (M)

Interpellation 2016/17:276 Otryggheten i Nordstan av Ellen Juntti M till Statsrådet Anders Ygeman S I en artikelserie i Göteborgs-Tidningen har otryggheten och kriminaliteten i Nordstan tydligt gestaltats. Kvinnor vittnar om sexuella ofredanden och trakasserier. Många kvinnor väljer att inte polisanmäla då dessa brott

Inlämnad: 2017-02-01 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:276 av Ellen Juntti (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Otryggheten i Nordstan

Interpellation 2016/17:239 av Anti Avsan (M)

Interpellation 2016/17:239 Terrorismrelaterad brottslighet av Anti Avsan M till Statsrådet Anders Ygeman S Lagstiftningen som innefattar ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte trädde i kraft den 1 april 2016. Hitintills har såvitt känt ingen fällts till ansvar för någon resa i terrorismsyfte. Svea hovrätt

Inlämnad: 2017-01-18 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:239 av Anti Avsan (M) (pdf, 92 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Terrorismrelaterad brottslighet

Interpellation 2016/17:227 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Interpellation 2016/17:227 Otryggheten i Malmö och Skåne av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Anders Ygeman S Brottsförebyggande rådets BRÅ nya trygghetsundersökning, som presenterades i början av januari, visar att allt fler människor känner sig otrygga i sitt eget bostadsområde kvällstid. Antalet människor

Inlämnad: 2017-01-16 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:227 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 91 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Otryggheten i Malmö och Skåne

Interpellation 2016/17:221 av Lars-Arne Staxäng (M)

Interpellation 2016/17:221 Allmänhetens förtroende för polisen av Lars-Arne Staxäng M till Statsrådet Anders Ygeman S Enligt en undersökning som Aftonbladet har presenterat har förtroendet för den svenska polisen rasat. Enligt undersökningen har antalet personer som känner stort förtroende för polisen rasat med 25 procentenheter,

Inlämnad: 2017-01-11 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:221 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Allmänhetens förtroende för polisen

Interpellation 2016/17:214 av Tobias Billström (M)

Interpellation 2016/17:214 En polishögskola i Rosengård av Tobias Billström M till Statsrådet Anders Ygeman S Behovet av fler poliser är en ständigt återkommande fråga för Sverige. I kölvattnet på en växande brottslighet, utökade åtaganden för polisen avseende gränskontroller och ett alltmer tuffare samhällsklimat blir

Inlämnad: 2016-12-21 Besvarare: Statsrådet Anders Ygeman (S)

Interpellation 2016/17:214 av Tobias Billström (M) (pdf, 80 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: En polishögskola i Rosengård
Paginering