Dokument & lagar (1 336 träffar)

Motion 2019/20:3378 av Bengt Eliasson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3378 av Bengt Eliasson m.fl. L Liberal politik för de nationella minoriteterna och minoritetsspråken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nämna de nationella minoriteterna och minoritetsspråken i regeringsformen och tillkännager detta


Utskottsberedning: KrU KU UbU

Motion 2019/20:3378 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (docx, 77 kB) Motion 2019/20:3378 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (pdf, 106 kB)

Motion 2019/20:3353 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2019/20:3353 av Robert Hannah L Uppmärksammande av de första kvinnliga riksdagsledamöterna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram byster, tavlor eller liknande av de fem första kvinnliga riksdagsledamöterna och placera dem på centrala platser


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:3353 av Robert Hannah (L) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:3353 av Robert Hannah (L) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2750 av Lina Nordquist (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2750 av Lina Nordquist L Skydd och trygghet sekretesslagstiftning som fyller sitt syfte Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppmana regeringen till en översyn av offentlighets- och sekretesslagen i syfte att underlätta samverkan mellan


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2750 av Lina Nordquist (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2750 av Lina Nordquist (L) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2346 av Yasmine Bladelius m.fl. (S, C, L, MP, V)

Motion till riksdagen 2019/20:2346 av Yasmine Bladelius m.fl. S, C, L, MP, V Dags för ett modernt statsskick Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det bör tillsättas en utredning om avskaffande av monarkin och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2346 av Yasmine Bladelius m.fl. (S, C, L, MP, V) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2346 av Yasmine Bladelius m.fl. (S, C, L, MP, V) (pdf, 85 kB)

Motion 2019/20:2110 av Maria Nilsson (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2110 av Maria Nilsson L Inrätta ett nationellt säkerhetsråd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta ett nationellt säkerhetsråd och tillkännager detta för regeringen. Motivering Ansvaret för den nationella säkerheten bör ligga hos


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2110 av Maria Nilsson (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2110 av Maria Nilsson (L) (pdf, 65 kB)

Motion 2019/20:2097 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2097 av Robert Hannah L Inför medborgerlig förslagsrätt till de beslutande församlingarna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda och sedermera införa medborgerlig förslagsrätt till riksdagen och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2097 av Robert Hannah (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2097 av Robert Hannah (L) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:2091 av Maria Nilsson (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2091 av Maria Nilsson L Stärk arbetet med romsk inkludering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda inrättandet av ett romskt förvaltningsområde och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: KU UbU

Motion 2019/20:2091 av Maria Nilsson (L) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2091 av Maria Nilsson (L) (pdf, 72 kB)

Motion 2019/20:2083 av Allan Widman och Christer Nylander (båda L)

Motion till riksdagen 2019/20:2083 av Allan Widman och Christer Nylander båda L Kommittéförordningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ändring av kommittéförordningen och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sedan många år gäller som generellt krav på statens


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2083 av Allan Widman och Christer Nylander (båda L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:2083 av Allan Widman och Christer Nylander (båda L) (pdf, 81 kB)

Motion 2019/20:2080 av Fredrik Malm (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2080 av Fredrik Malm L Ge kvarteret Cephalus innergård ett namn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om namngivning av innergården i kvarteret Cephalus och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen. Motivering En av riksdagsförvaltningens huvudbyggnader


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2080 av Fredrik Malm (L) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:2080 av Fredrik Malm (L) (pdf, 73 kB)

Motion 2019/20:2060 av Bengt Eliasson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2019/20:2060 av Bengt Eliasson m.fl. L Liberal demokrati- och integritetspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om författningsdomstol och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om abstrakt normprövning


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:2060 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (docx, 81 kB) Motion 2019/20:2060 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (pdf, 120 kB)

Motion 2019/20:1973 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2019/20:1973 av Robert Hannah L Låt den med flest kryss bli folkvald Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att spärrarna i personvalet till riksdagen bör avskaffas och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:1973 av Robert Hannah (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1973 av Robert Hannah (L) (pdf, 67 kB)

Motion 2019/20:1971 av Maria Nilsson (L)

Motion till riksdagen 2019/20:1971 av Maria Nilsson L Öka säkerheten för judar och muslimer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta fram en plan för hur den judiska och den muslimska minoritetens trygghet och säkerhet kan säkerställas och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:1971 av Maria Nilsson (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1971 av Maria Nilsson (L) (pdf, 69 kB)

Motion 2019/20:1958 av Robert Hannah och Helena Gellerman (båda L)

Motion till riksdagen 2019/20:1958 av Robert Hannah och Helena Gellerman båda L Skydda människors privatliv vid datainsamling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att säkerställa individens integritet vid datainsamling på nätet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:1958 av Robert Hannah och Helena Gellerman (båda L) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:1958 av Robert Hannah och Helena Gellerman (båda L) (pdf, 78 kB)

Motion 2019/20:1922 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2019/20:1922 av Robert Hannah L Begränsa apanage till statschef och tronarvinge Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att minska apanagets storlek och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:1922 av Robert Hannah (L) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1922 av Robert Hannah (L) (pdf, 75 kB)

Motion 2019/20:1916 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2019/20:1916 av Robert Hannah L Försöksverksamhet med rösträtt från 16 år i 2026 års kommunalval Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa försöksverksamhet med rösträtt från 16 år i 2026 års kommunalval för de kommuner som önskar vara en del


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:1916 av Robert Hannah (L) (docx, 71 kB) Motion 2019/20:1916 av Robert Hannah (L) (pdf, 68 kB)

Motion 2019/20:1912 av Fredrik Malm (L)

Motion till riksdagen 2019/20:1912 av Fredrik Malm L Begravningsavgift Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda att begravningsavgiften ska reformeras på så sätt att den görs till en del av det offentligt beslutade skatteuttaget och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:1912 av Fredrik Malm (L) (docx, 72 kB) Motion 2019/20:1912 av Fredrik Malm (L) (pdf, 87 kB)

Motion 2019/20:1910 av Robert Hannah (L)

Motion till riksdagen 2019/20:1910 av Robert Hannah L Nationell minnesdag för Seyfo/armeniska folkmordet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en minnesdag för Seyfo/armeniska folkmordet och tillkännager detta för regeringen. Motivering Den 24 april i år hölls


Utskottsberedning: KU

Motion 2019/20:1910 av Robert Hannah (L) (docx, 70 kB) Motion 2019/20:1910 av Robert Hannah (L) (pdf, 64 kB)

Motion 2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. L Liberal politik för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en ny nationell hbtq-strategi och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: UU 2018/19:AU8 2018/19:CU7 2018/19:KrU10 2018/19:KrU7 2018/19:KU27 2018/19:SfU16 2018/19:SoU11 2018/19:SoU13 2018/19:SoU8 2018/19:SoU9 2018/19:UbU13
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 22 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. (L) (docx, 83 kB) Motion 2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. (L) (pdf, 132 kB)

Motion 2018/19:2980 av Bengt Eliasson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2980 av Bengt Eliasson m.fl. L Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Arbetet mot terrorism behöver gå hand i hand med det långsiktiga och förebyggande


Utskottsberedning: 2018/19:KU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2018/19:2980 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:2980 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (pdf, 95 kB)

Motion 2018/19:2925 av Bengt Eliasson m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2925 av Bengt Eliasson m.fl. L Liberal politik för de nationella minoriteterna och minoritetsspråken Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att nämna de nationella minoriteterna och minoritetsspråken i regeringsformen och tillkännager detta


Utskottsberedning: 2018/19:KU24 2018/19:KU30 2018/19:UbU13 2018/19:UbU8 2019/20:KrU2
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): 11 avslag, 1 saknar beslutsinformation

Motion 2018/19:2925 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:2925 av Bengt Eliasson m.fl. (L) (pdf, 100 kB)