Dokument & lagar (572 träffar)

Interpellation 2004/05:654 av Lindström, Torsten (kd)

den 23 maj Interpellation 2004/05:654 av Torsten Lindström kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om basindustrins energivillkor i Västmanlands län Den 7 maj 2005 skrev 61 socialdemokratiska kommunal- och oppositionsråd på DN Debatt under rubriken Vi måste sluta vilseleda om kärnkraftens avvecklingArtikeln belyste

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:627 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 23 maj Interpellation 2004/05:627 av Ewa Thalén Finné m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om konkurrens av byggmaterial Att det byggs bostäder är angeläget på många sätt. Det bidrar till att avhjälpa bostadsbristen, ökar sysselsättningen och är en tillväxtmotor för många underleverantörer. I arbetet med

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:611 av Wahlgren, Marie (fp)

den 19 maj Interpellation 2004/05:611 av Marie Wahlgren fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om barns inomhusmiljö Inomhusmiljöerna där barn vistas är ofta alltför undermåliga, framför allt i skolor och förskolor. Problemen spänner över radon, mögel och andra allergener, buller och trängsel. Per Kling på arbetsmiljöinspektionen

Inlämnad: 2005-05-19 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:610 av Lundström, Nina (fp)

den 19 maj Interpellation 2004/05:610 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om situationen på bostadsmarknaden Boverket konstaterar i en ny prognos att bostadsbyggandet ökar men att bostadsbristen består. Boverkets prognoser för bostadsbyggandet är mer optimistiska än KI:s och byggindustrins

Inlämnad: 2005-05-19 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1624 av Lundström, Nina (fp)

den 17 maj Fråga 2004/05:1624 av Nina Lundström fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om bostadsbyggande på statlig mark Statsrådet har i ett svar på fråga 2004/05:1559 om stimulans till bostadsbyggande på statlig mark angett att regeringen tillsatt en arbetsgrupp som bland annat ska lämna förslag till hur man

Inlämnad: 2005-05-17 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1598 av Wegendal, Lars (s)

den 11 maj Fråga 2004/05:1598 av Lars Wegendal s till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om byggnadsdeklarationer av fastigheter Den 1 juli 2004 presenterade utredningen om byggnadsdeklarationer, byggnadsregister med mera SOU 2004:78 sitt första delbetänkande. I betänkandet föreslås bland annat att en obligatorisk

Inlämnad: 2005-05-11 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1597 av Wegendal, Lars (s)

den 11 maj Fråga 2004/05:1597 av Lars Wegendal s till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om radon i flerbostadshus Inför år 2005 avsatte regeringen 5 miljoner kronor för informationsinsatser om radon i egnahem. Boverket planerar nu en informationskampanj om radon vilken endast kommer att vända sig till de som bor

Inlämnad: 2005-05-11 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1596 av Löfstrand, Johan (s)

den 11 maj Fråga 2004/05:1596 av Johan Löfstrand s till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om förenklad tillståndsprocess vid byggande Det byggs för lite i Sverige. Trots stora ansträngningar och ett framgångsrikt arbete i många kommuner påbörjades endast 30 000 lägenheter under 2004. Ett stort problem är att det

Inlämnad: 2005-05-11 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1591 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 10 maj Fråga 2004/05:1591 av Ewa Thalén Finné m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om hanteringen av smältvatten Det har kommit till min kännedom att det pågår diskussioner runtom i kommunerna om var ansvaret för smältvatten ligger. Som konsekvens av smältvatten som fryser till isbark vågar sig äldre och

Inlämnad: 2005-05-10 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1559 av Andrén, Gunnar (fp)

den 2 maj Fråga 2004/05:1559 av Gunnar Andrén fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om stimulans till bostadsbyggande på statlig mark Under flera år har företrädare för regeringen inte minst statsrådets företrädare som ansvarig för bostadspolitiken manat kommunerna att ställa kommunalt ägd mark till förfogande

Inlämnad: 2005-05-02 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1558 av Skårman, Carl-Erik (m)

den 2 maj Fråga 2004/05:1558 av Carl-Erik Skårman m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om planbestämmelser i Stockholm Planbestämmelserna i Stockholm medför långdragna planeringstider för storstadsområdet kring Stockholm. Vilka initiativ ämnar statsrådet vidta för att genom justeringar i de rådande planbestämmelserna

Inlämnad: 2005-05-02 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1538 av Skårman, Carl-Erik (m)

den 29 april Fråga 2004/05:1538 av Carl-Erik Skårman m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om tillämpning av hyresbestämmelser Tillgången på bostäder är bristande i Stockholmsregionen. En av orsakerna är att fastighetsägare uppfattar lönsamheten i att bygga och hyra ut lägenheter som osäker beroende på vacklande

Inlämnad: 2005-04-29 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1511 av Nordlund, Harald (fp)

den 27 april Fråga 2004/05:1511 av Harald Nordlund fp till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om stöd till biogasproduktion Biogas från svenska jordbruk skulle kunna ersätta flera kärnkraftverk. Råvarorna till den biogasproduktion av biogas som skulle kunna produceras finns nästan helt inom jordbruket. Uppgifterna

Inlämnad: 2005-04-27 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1510 av von Sydow, Henrik (m)

den 27 april Fråga 2004/05:1510 av Henrik von Sydow m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om konkurrens mellan olika energislag På energimarknaden har många medborgare som konsumenter fått känna av stora kostnadsökningar. Till övervägande del beror dessa på ökade skatter som drivit upp priset och kostnaderna.

Inlämnad: 2005-04-27 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1499 av Lindström, Torsten (kd)

den 26 april Fråga 2004/05:1499 av Torsten Lindström kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om offentliga toaletter för handikappade Alla människor har rätt till ett gott och värdigt liv. Till detta hör möjligheten att vistas och röra sig fritt i samhället. Offentliga toaletter som kan användas av alla är en

Inlämnad: 2005-04-26 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1485 av Saarinen, Ingegerd (mp)

den 22 april Fråga 2004/05:1485 av Ingegerd Saarinen mp till statsrådet Lena Sommestad om kolsänkor i skog Enligt tidningen ATL den 17 april har Christer Wallin, skogschef vid NLS Skogsägarna, uttalat att skogsägare i norra Sverige kan och bör sälja utsläppsrättigheter till industrin. Men biobränslenas koldioxidneutrala

Inlämnad: 2005-04-22 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:542 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 21 april Interpellation 2004/05:542 av Ragnwi Marcelind kd till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om kommunala bostadsbolags villabyggande Runtom i landet aviserar nu kommunala bostadsbolag planer på att bygga småhus och lägenheter för att sälja dessa. I Gävle, Enköping och Landskrona har de redan dominerande

Inlämnad: 2005-04-21 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1472 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 21 april Fråga 2004/05:1472 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om reformerad hyressättning Hyressättningsutredningen redovisade i augusti 2004 sitt betänkande Reformerad hyressättning SOU 2004:91. Därefter har regeringen aviserat att en proposition ska föreläggas riksdagen

Inlämnad: 2005-04-21 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Interpellation 2004/05:517 av Backman, Hans (fp)

den 15 april Interpellation 2004/05:517 av Hans Backman fp till näringsminister Thomas Östros om avvecklingen av kärnkraften Det är 25 år sedan svenskarna röstade om kärnkraften. Regeringens energipolitik bygger på folkomröstningsresultatet från 1980. Men sedan dess har flera helt avgörande faktorer förändrats. Det

Inlämnad: 2005-04-15 Besvarare: Mona Sahlin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1403 av Sjöstrand, Sven-Erik (v)

den 13 april Fråga 2004/05:1403 av Sven-Erik Sjöstrand v till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin om Statens energimyndighet De bolag som har ett ansvar för kraftnäten i Sverige har fått mycket berättigad kritik för sitt sätt att sköta kraftledningarna i landet. Bolagen har gjort stora vinster utan att omsätta dessa

Inlämnad: 2005-04-13 Besvarare: Mona Sahlin (S)