Migration och asylpolitik

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU15

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 28 mars 2018

Nästa händelse: Beredning 1 mars 2018

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

94 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-02-15
Justering: 2018-03-22
Trycklov: 2018-03-23
Betänkande 2017/18:SfU15
3

Debatt

Bordläggning: 2018-03-27
Debatt i kammaren: 2018-03-28
4

Beslut

Beslut: 2018-03-28