Sök

Avdelning
Hoppa till filter

34 835 träffar, Sökning utan sökord, under avdelningen Dokument & lagar, filtrerat på Propositioner och skrivelser, Kommittéberättelser, sorterat efter datum

 • Dokument & lagar

  Extra ändringsbudget för 2024 – Försvarsmateriel och ekonomiskt stöd till Ukraina

  Proposition 2023/24:76

  Regeringens proposition 2023/24:76 Extra ändringsbudget för 2024 Prop. Försvarsmateriel och ekonomiskt stöd till 2023/24:76 Ukraina Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 februari 2024 Elisabeth Svantesson Niklas Wykman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna
  Inlämnad
  2024-02-22
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2023/24:FiU33
  Sista motionsdag
  2024-03-08
 • Dokument & lagar

  Ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet

  Proposition 2023/24:71

  Ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet Regeringens proposition 2023/24:71 Ändrade vägavgifter inom eurovinjettsamarbetet Prop. 2023/24:71 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 februari 2024 Ulf Kristersson Elisabeth Svantesson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga
  Inlämnad
  2024-02-20
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  SkU
  Sista motionsdag
  2024-03-08
 • Dokument & lagar

  Riksrevisionens rapport om ersättning för höga sjuklönekostnader

  Skrivelse 2023/24:69

  Regeringens skrivelse 2023/24:69 Riksrevisionens rapport om ersättning för höga Skr. sjuklönekostnader 2023/24:69 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 15 februari 2024 Ulf Kristersson Anna Tenje Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen
  Inlämnad
  2024-02-20
  Utskottsberedning
  Socialförsäkringsutskottet
  Sista motionsdag
  2024-03-08
 • Dokument & lagar

  Uppdrag om redovisning av socialavgifter för arbetstagare hos myndigheter under regeringen

  Kommittéberättelse Fi 2024:C uppdraget, se RK-beslut HR2024/00378

  Uppdrag om redovisning av socialavgifter för arbetstagare hos myndigheter under regeringen Beteckning Fi 2024:C Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2024-02-23 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2024-02-19 00:00:00 Direktiv för uppdraget, se RK-beslut HR2024/00378 Lokal
 • Dokument & lagar

  Kommittén om en översyn av valsedelsystemet (Ju 2024:04)

  Kommittéberättelse Ju 2024:04 utredningen, se dir. 2024:24

  Kommittén om en översyn av valsedelsystemet Ju 2024:04 Beteckning Ju 2024:04 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2024-02-23 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2024-02-15 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2024:24 Lokal Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm
 • Dokument & lagar

  Utredningen om ett nytt system för bosättning för vissa nyanlända (A 2024:02)

  Kommittéberättelse A 2024:02 utredningen, se dir. 2024:22

  Utredningen om ett nytt system för bosättning för vissa nyanlända A 2024:02 Beteckning A 2024:02 Departement Arbetsmarknadsdepartementet Senast ändrad 2024-02-21 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2024-02-15 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2024:22 Lokal Garnisonen, Karlavägen
 • Dokument & lagar

  Uppdrag om straffansvar för den som bedriver finansiell verksamhet utan tillstånd eller registrering

  Kommittéberättelse Fi 2024:B uppdraget, regeringskanslibeslut, dnr Fi2024/00373

  Uppdrag om straffansvar för den som bedriver finansiell verksamhet utan tillstånd eller registrering Beteckning Fi 2024:B Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2024-02-23 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2024-02-14 00:00:00 Direktiv för uppdraget, regeringskanslibeslut,
 • Dokument & lagar

  Samverkan om kontracykliska buffertvärden

  Proposition 2023/24:65

  Regeringens proposition 2023/24:65 Samverkan om kontracykliska buffertvärden Prop. 2023/24:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 februari 2024 Ulf Kristersson Niklas Wykman Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Makrotillsyn handlar om att identifiera och hantera
  Inlämnad
  2024-02-13
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2023/24:FiU31
  Sista motionsdag
  2024-02-28
 • Dokument & lagar

  Uppdrag att åter möjliggöra utvinning av uran (KN 2024:A)

  Kommittéberättelse KN 2024:A uppdraget, se HR2024/00317

  Uppdrag att åter möjliggöra utvinning av uran KN 2024:A Beteckning KN 2024:A Departement Klimat- och näringslivsdepartementet Senast ändrad 2024-02-14 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2024-02-13 00:00:00 Direktiv för uppdraget, se HR2024/00317 Lokal Uppdraget ska redovisas senast
 • Dokument & lagar

  Utredningen om mediegrundlagarna och tillgänglighetskrav för vissa medier (Ju 2024:03)

  Kommittéberättelse Ju 2024:03 utredningen, se dir. 2024:19

  Utredningen om mediegrundlagarna och tillgänglighetskrav för vissa medier Ju 2024:03 Beteckning Ju 2024:03 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2024-02-14 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2024-02-08 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2024:19 Lokal Garnisonen,
 • Dokument & lagar

  Utredningen om stärkt trygghet och säkerhet för barn och unga i hem för vård eller boende (S 2024:03)

  Kommittéberättelse S 2024:03 utredningen, se dir. 2024:18

  Utredningen om stärkt trygghet och säkerhet för barn och unga i hem för vård eller boende S 2024:03 Beteckning S 2024:03 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2024-02-23 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2024-02-08 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2024:18 Lokal
 • Dokument & lagar

  Utredningen om effektivare folkhälsoinsatser genom hälsoekonomiska analyser (S 2024:02)

  Kommittéberättelse S 2024:02 utredningen, se dir. 2024:21

  Utredningen om effektivare folkhälsoinsatser genom hälsoekonomiska analyser S 2024:02 Beteckning S 2024:02 Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2024-02-23 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2024-02-08 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2024:21 Lokal Garnisonen,
 • Dokument & lagar

  Utredningen om en robust skogspolitik som ser skogen som en resurs (LI 2024:02)

  Kommittéberättelse LI 2024:02 utredningen, se dir. 2024:16

  Utredningen om en robust skogspolitik som ser skogen som en resurs LI 2024:02 Beteckning LI 2024:02 Departement Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Senast ändrad 2024-02-12 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2024-02-07 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2024:16 Lokal
 • Dokument & lagar

  Genomförande av ändrade EU-regler om avgifter på väg

  Proposition 2023/24:64

  Regeringens proposition 2023/24:64 Genomförande av ändrade EU-regler om Prop. avgifter på väg 2023/24:64 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 februari 2024 Ebba Busch Andreas Carlson Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition
  Inlämnad
  2024-02-06
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  2023/24:TU11
  Sista motionsdag
  2024-02-21
 • Dokument & lagar

  Ytterligare anpassningar till EU:s förordningar om medicinteknik

  Proposition 2023/24:66

  Regeringens proposition 2023/24:66 Ytterligare anpassningar till EU:s förordningar Prop. om medicinteknik 2023/24:66 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 februari 2024 Ebba Busch Acko Ankarberg Johansson Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Europaparlamentet
  Inlämnad
  2024-02-02
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2023/24:SoU23
  Sista motionsdag
  2024-02-21
 • Dokument & lagar

  Motståndskraft och handlingskraft – en nationell strategi mot organiserad brottslighet

  Skrivelse 2023/24:67

  Regeringens skrivelse 2023/24:67 Motståndskraft och handlingskraft en nationell strategi mot organiserad brottslighet Förord Den organiserade brottslighetens destruktiva kraft underskattades allt för länge i stora delar av samhället. Men vi har sett vad den gör med vår trygghet och säkerhet, vad den gör med tilliten
  Inlämnad
  2024-02-01
  Följdmotioner
  2
  Utskottsberedning
  2023/24:JuU29
  Sista motionsdag
  2024-02-16
 • Dokument & lagar

  Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden 2023

  Skrivelse 2023/24:63

  Regeringens skrivelse 2023/24:63 Redovisning av verksamheten i Internationella Skr. valutafonden 2023 2023/24:63 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 25 januari 2024 Ulf Kristersson Elisabeth Svantesson Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redogörs för
  Inlämnad
  2024-02-01
  Utskottsberedning
  Finansutskottet
  Sista motionsdag
  2024-02-16
 • Dokument & lagar

  Utredningen om straffrättsliga åtgärder mot korruption och tjänstefel

  Kommittéberättelse Ju 2024:02 utredningen, se dir. 2024:14

  Utredningen om straffrättsliga åtgärder mot korruption och tjänstefel Beteckning Ju 2024:02 Departement Justitiedepartementet Senast ändrad 2024-02-08 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2024-02-01 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2024:14 Lokal Utredningen beräknas avsluta
 • Dokument & lagar

  Utredningen om ett elsystem med tydligt systemansvar, hög leveranssäkerhet och långsiktiga planeringsförutsättningar

  Kommittéberättelse KN 2024:02 utredningen, se dir. 2024:12

  Utredningen om ett elsystem med tydligt systemansvar, hög leveranssäkerhet och långsiktiga planeringsförutsättningar Beteckning KN 2024:02 Departement Klimat- och näringslivsdepartementet Senast ändrad 2024-02-23 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2024-01-25 00:00:00 Direktiv för
 • Dokument & lagar

  Utredningen om en moderniserad jaktlagstiftning (LI 2024:01)

  Kommittéberättelse LI 2024:01 utredningen, se dir. 2024:11

  Utredningen om en moderniserad jaktlagstiftning LI 2024:01 Beteckning LI 2024:01 Departement Landsbygds- och infrastrukturdepartementet Senast ändrad 2024-01-26 Status Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2024-01-25 00:00:00 Direktiv för utredningen, se dir. 2024:11 Lokal Garnisonen, Karlavägen
Bevaka via RSS